göze-arası köprüler

göze-arası köprüler İng. intercellular bridges

Örtü dokusunun gözeleri arasında meydana gelmiş ve gözeleri birbirine bağlayan yapılar olup O2 ve besin maddeleri için geçit yerleridir.


göze-arası köprüler için benzer kelimeler


göze-arası köprüler, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'e', '-', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', ' ', 'k', 'ö', 'p', 'r', 'ü', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
göze-arası köprüler kelimesinin tersten yazılışı relürpök ısara-ezög diziliminde gösterilir.