birincil göze

birincil göze İng. primary cell

Değişik iki metalin üşerli bir çözelti içine batırılması ile oluşan kimyasal tepkileşimler sonucu bir yük-süren kuvvet oluşturan düzenek.


birincil göze için benzer kelimeler


birincil göze, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'e', şeklindedir.
birincil göze kelimesinin tersten yazılışı ezög licnirib diziliminde gösterilir.