birim göze

birim göze İng. unit celi

Bir buzsul yapısının tüm bakışım özelliklerini taşıyan en küçük temel birimi.


birim göze İng. unit cell

Bir örütü oluşturmak üzere, düzgün aralıklarla art arda dizilen en küçük atom, yükün ya da molekül kümeleri.


birim göze için benzer kelimeler


birim göze, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'e', şeklindedir.
birim göze kelimesinin tersten yazılışı ezög mirib diziliminde gösterilir.