bakan göze bağ olmaz

bakan göze bağ olmaz

“herkesin gözü önündeki şeye bakılması önlenemez” anlamında kullanılan bir söz.


bakan göze bağ olmaz için benzer kelimeler


bakan göze bağ olmaz, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'a', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'e', ' ', 'b', 'a', 'ğ', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
bakan göze bağ olmaz kelimesinin tersten yazılışı zamlo ğab ezög nakab diziliminde gösterilir.