hurda değer

hurda değer İng. scrap value, salvage value

Bir sabit varlığın veya yatırımın iktisadi ömrü sonundaki madde değeri.


hurda değer için benzer kelimeler


hurda değer, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'u', 'r', 'd', 'a', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
hurda değer kelimesinin tersten yazılışı reğed adruh diziliminde gösterilir.