ibraz bankası

ibraz bankası İng. presenting bank

Muhataba ibrazda bulunan banka. Bu banka genellikle tahsil bankası olmaktadır.


ibraz bankası için benzer kelimeler


ibraz bankası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'b', 'r', 'a', 'z', ' ', 'b', 'a', 'n', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
ibraz bankası kelimesinin tersten yazılışı ısaknab zarbi diziliminde gösterilir.