ibriksi kıkırdaklar

ibriksi kıkırdaklar Osm. tercihal kıkırdağı, gudruf-ı tercihali

Gırtlağın, küçük iki kıkırdaktan oluşan, yukarıdan halka kıkırdağın başı üzerine oturtulmuş bulunan ve kalkan kıkırdağın kanatları arasına düşen, üçgen piramit şeklindeki ibriğe benzer kıkırdaklar parçası. bk. gırtlak


ibriksi kıkırdaklar için benzer kelimeler


ibriksi kıkırdaklar, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'b', 'r', 'i', 'k', 's', 'i', ' ', 'k', 'ı', 'k', 'ı', 'r', 'd', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
ibriksi kıkırdaklar kelimesinin tersten yazılışı ralkadrıkık iskirbi diziliminde gösterilir.