ibrişim kurdu

ibrişim kurdu

a. hay. b. İpek böceği.


ibrişim kurdu için benzer kelimeler


ibrişim kurdu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'b', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', ' ', 'k', 'u', 'r', 'd', 'u', şeklindedir.
ibrişim kurdu kelimesinin tersten yazılışı udruk mişirbi diziliminde gösterilir.