İçinde İM geçen kelimeler

İçinde İM geçen kelimeler 13828 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

im aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. im anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde İM geçen kelimeler

25 harfli

akaryakıt tüketim vergisi, akımölçümsel eşdeğerleyim, almaşık ikidoğrusal biçim, Amphimerus pseudofelineus, ana izlenimlerinin etkisi, anamalın organik bileşimi, antimikrobiyal kemoterapi, artan marjinal verimlilik, aygıt sürücüsü ara birimi, Ayrıksı Oyuncu Üretimliği, baccelli küreksel açı imi, basınçlı hava birikimliği, belirlenimsel bağlaştıran, belirtisiz isim tamlaması, benimsenir nitelik düzeyi, Bernoulli çok terimlileri, besin maddesi gereksinimi, beyninde şimşekler çakmak, biçimde aldatıcı markalar, birikimli sıklık dağılımı, birikimli toplam sınaması, ...

24 harfli

(birinin) başına ekşimek, (birinin) iltiması olmak, akımmıknatıssaI birimler, algısal-devimsel öğrenme, Almaşık devimli kütleler, altın giriş-çıkış birimi, anlık gerilim yükselmesi, ara yinelenim yükselteci, art zamanlı anlam bilimi, Avrupa kimliği bildirisi, bağımsız akçalı birleşim, bağıttan cayma bildirimi, bağlantı noktası kimliği, basit sindirim bozukluğu, belirlenimsel bileşenler, belirtili isim tamlaması, benimsenir özürlü sayısı, benzeşim yoluyle çıkarım, bezdimcil 2- oturga sızı, biçimlendirilmiş olgular, biçimleyici bilgi kuramı, ...

23 harfli

açık sistemler mimarisi, açil koenzim A sentetaz, açlıktan imanı gevremek, akımmıknatıssal irkilim, aktifleştirici enzimler, al giymedim ki alınayım, anahtar teslimi fabrika, antagonistik simbiyozis, aracılı vergi bildirimi, aritmetik-mantık birimi, asil koenzim A sentetaz, atlayışlı değişimce bak, ayraçsız yazılış biçimi, ayrılabilir çok terimli, bağımsız tecim değişimi, Balboschoenus maritimus, Balta Limanı Antlaşması, baryum antimon tartarat, Batı Roma İmparatorluğu, beklenimli yaşam süresi, belirtmesiz isim çekimi, ...

22 harfli

Ahameniş imparatorluğu, akarsu-buzul biçimleri, akaryakıt tüketim fonu, akışkanlar işleybilimi, alçak gerilimli ışıtaç, alimenter toksik alöki, anamalcı üretim biçimi, anında teslim piyasası, anketleme yöntembilimi, anlamlı sayamak yitimi, aralı devinim düzeneği, arındaklı işitim ölçer, arpa ektim, darı çıktı, art zamanlı dil bilimi, asidofilik cisimcikler, asimetrik karbon atomu, Asya tipi üretim tarzı, aşık daima bey oturmaz, aşırı kursak sindirimi, aşırı sermaye birikimi, ayırımlayıcı halkbilim, ...

21 harfli

(bir şeye) imza atmak, (bir şeyi) imza etmek, abeceli sayısal simge, acından kimse ölmemiş, akım denkleşim bilimi, akış çizeneği simgesi, alttoplamsal gönderim, ana denetim görevlisi, anahtar sıralı erişim, ansa proksimalis koli, antimikrobik spektrum, Apple iletişim kuralı, aralı devinim dişlisi, asbestli çimento boru, asgari geçim indirimi, aşırı et pürtüklenimi, aşırı üretim bunalımı, bağ titreşim sayıları, bağdaştırıcı dizilimi, bant imi (mıknatıslı), basit rumen timpanisi, ...

20 harfli

`kimdir bil` tekniği, açık liman anlaşması, açıklanmamış değişim, adalete teslim etmek, adalete teslim olmak, ademimerkeziyetçilik, ağırlık titrimetrisi, aktif/pasif yönetimi, alçak yinelenim katı, alimenter indigesyon, Alman İşleyim Ölçünü, anında teslim fiyatı, anlatımlı devinimler, antimüllerian hormon, apparatus lakrimalis, araları limoni olmak, Arşimed sıralı uzayı, Arşimet sıralı uzayı, artek yazılış biçimi, artikulasyo simpleks, asalakbilimsel direy, ...

19 harfli

`kestir kim` ölçeri, 1,2-dimetoksibenzen, AB eğitim bilgi ağı, Abacus cisimcikleri, akciğer kireçlenimi, akciğer kömürlenimi, akım-gerilim eğrisi, aktarma şimdikiliği, aktöre toplumbilimi, allosterik enzimler, altın kesim yöntemi, Alzheimer hastalığı, amaçlılık ruhbilimi, ana iklim bölgeleri, anot aşırı gerilimi, antimikrobiyal ajan, antimikrobiyal ilâç, antimuskarinik ilaç, araekyazılış biçimi, Arşimet Riesz uzayı, Arşimet-Riesz uzayı, ...

18 harfli

AB eğitim komiseri, Abel limit yöntemi, abomazum timpanisi, acoustic simulator, açık hava öğretimi, ağrılı yüz seğirim, aktif immünizasyon, akustik ses bilimi, alfa-sayısal simge, alışkı şimdikiliği, alt denetim sınırı, alt sınır denetimi, altgeçirim süzgeci, altına imza koymak, Alzheimerhastalığı, Amphimerus noverca, ana denetim çizini, ana denetim masası, anlamdaşlar bilimi, ansal kimya görüşü, apoptotik cisimcik, ...

17 harfli

(os) omurga kesim, A-limitlenen dizi, AB Daimi Komitesi, abortus immaturus, açıklanan değişim, açıkorur gönderim, ademimerkeziyetçi, adlandırma bilimi, Aepyornis maximus, Agriolimax laevis, aile toplumbilimi, ak yuvar eksilimi, akıllı tırnak imi, aklimatize türler, akyuvar şivşirimi, alacaklı indirimi, alçı kazıma resim, alıcı devinimleri, ana denetim odası, anasistem kimliği, anestezi bilimsel, ...

16 harfli

abanık değşilimi, ActiveX denetimi, açıklayıcı çekim, açın imanı olmaz, açınırlar devimi, ad çekimi ekleri, ahlak eğitbilimi, ak yuvar eriyimi, Akdeniz girişimi, akım verimliliği, aklına tüküreyim, alan boşluğu imi, aletli jimnastik, aliman yeşilisan, aliminyum karbür, alloimmünizasyon, allosterik enzim, Aluminli çimento, alüminyum lehimi, Alzheimer boyası, amaçlı cimnastik, ...

15 harfli

... kim ... kim, AB iletişim ağı, açınıkla girşim, ad soylu kelime, ad veya ad isim, adaylık eğitimi, ademimerkeziyet, Aedes melanimon, ak altın lehimi, akılsız uçbirim, akım denkleşimi, akım yinelenimi, akıntı bilimsel, akışkan çevrimi, akız denkleşimi, akyuvar eriyimi, alan cimnastiği, alan eşleme imi, alan yinelenimi, alçak yinelenim, alternatif ekim, ...

14 harfli

Abbashalimpaşa, Abdimia abdimi, abece öğretimi, abecesel deyim, açık halkbilim, açık sözdizimi, adına imzalama, Aedes simpsoni, ağır etkileşim, ağırlık yitimi, ağkat izlenimi, ahlak bilimsel, aile hekimliği, Akdeniz iklimi, akıntı bilimci, aklimatizasyon, aksonal iletim, aktarma rejimi, aktif immünite, aktif yönetimi, akyuvar geçimi, ...

13 harfli

? (pi)simgesi, açık gönderim, açık tamdeyim, açılış kesimi, adedimürettep, ağaç bilimsel, ahca mercimek, ahlak bilimci, akarsu bilimi, akça mercimek, akıntı bilimi, akış denetimi, akma gerilimi, akma gerinimi, aktif birikim, alan denetimi, Alanhimmetler, alçak gerilim, aleyim zahman, alıntı kelime, alimental göç, ...

12 harfli

abaza kesimi, acı kesilimi, açık girişim, açık giyimli, açık öğretim, ad hoc hakim, adam değilim, ağaç bilimci, ağır işleyim, ahlak bilimi, aile eğitimi, akımyönelimi, aklıselimlik, akman işitim, akşam simidi, alım yeşilim, alimallahsın, alimentaryus, alimentasyon, almaşık ekim, almaşlı ekim, ...

11 harfli

açık çevrim, açık mimari, ad bilimsel, ad değişimi, âdet kesimi, ağ yönetimi, ağaç bilimi, ağırişleyim, ağrı kesimi, ağrı yitimi, aile hekimi, akım verimi, akim kalmak, al peştimal, alan seçimi, alimi yeşil, alkalimetre, alkalimetri, Allah derim, Allah kerim, alt birikim, ...

10 harfli

Abdurrahim, Abdülhakim, Abdülhalim, Abdülkerim, Abdürrahim, acı yitimi, açı çekimi, açığa imza, açık deyim, açık giyim, açık liman, açık rejim, açık terim, ad bilimci, ad simgesi, adim almak, Agriolimax, ağ kimliği, ağır çekim, ağır yeyim, ağız bilim, ...

9 harfli

Abdülâlim, Abdülazim, acıyitimi, Acunbegim, acunbilim, açık imza, ad bilimi, ad çekimi, Afşarimam, ağa imamı, Ağanbegim, Ahimehmet, ak devrim, akışbilim, aklıselim, ala kilim, alberimek, alımkerim, alim erik, alimallah, alimenter, ...

8 harfli

adçekimi, adilimit, akdimlit, Alabegim, alakimek, alakrima, aldimnit, alşimist, altdeyim, altkesim, anaiklim, Animalia, animalis, animatör, anonimus, apoenzim, arabirim, art imge, artı imi, Asimegül, asimetri, ...

7 harfli

A-limit, ad isim, Ağbegim, ahacima, akcilim, akronim, Aksicim, Aktimur, alimana, âlimane, alimbaş, aliment, âlimlik, analsim, anferim, animare, animato, animizm, anşimdi, antimon, ara imi, ...

6 harfli

-cimen, acimak, acimık, acimik, aferim, aliman, alimiz, alşimi, alt-im, analim, aneşim, anonim, aratim, aşimdi, ayîmak, Aysima, azimet, azimli, azimüt, baarim, badima, ...

5 harfli

aflim, ağlim, Alime, anime, Asime, aşkim, aşşim, Atime, Aysim, Ayşim, Azime, balim, barim, Begim, bekim, besim, betim, bilim, bimil, bimiz, binim, ...

4 harfli

akim, alim, anim, anim, aşim, azim, cima, cimi, çima, çime, daim, dima, dime, dimi, ecim, edim, egim, eğim, ekim, elim, emim, ...

3 harfli

bim, cim, çim, dim, him, ima, ime, imi, kim, lim, mim, nim, pim, Rîm, sim, tim, yim

2 harfli

im

Kelime Ara