İM ile biten kelimeler

İM ile biten veya sonunda İM olan kelimeler 3115 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

im aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. im anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İM ile biten kelimeler

25 harfli

akımölçümsel eşdeğerleyim, almaşık ikidoğrusal biçim, eşlenik doğrusal gönderim, gemi doğrultusunda teslim, insanbilimsel toplumbilim, karşılaştırmalı yapıbilim, kıkırdaklı kaynaşım kesim, sayıtımsal ısıldevimbilim, sıkı sırakoruyan gönderim, tam kerteli karesel biçim, vergi suçlarında birleşim, yorumsal tutarlı tamdeyim, yürüyen mevsimlik değişim

24 harfli

bağımsız akçalı birleşim, coğrafi merkezli yönetim, çok-denklemli örnekbiçim, dizisel sürekli gönderim, dolaylı tecimsel değişim, evrendeğersiz sayımbilim, gemi güvertesinde teslim, karşılaştırmalı dilbilim, kendini adlandıran deyim, kısmi kendiyle ilgileşim, ortak olasılıksal eğilim, özbağlanımsal örnekbiçim, resim taşıyıcı yinelenim, sistemler arası iletişim, tümdengelimci sayımbilim, yaşama uyarlayıcı eğitim, yumrucuklu beyin pekişim

23 harfli

akımmıknatıssal irkilim, bire bir örten gönderim, denkgüçlü karesel biçim, dışsatım karşıtı eğilim, doğal ikidoğrusal biçim, düzenleyici birleştirim, düzgün sürekli gönderim, eksisiz Hermitsel biçim, ekstrasellüler sindirim, elektrokimyasal değişim, esnek fonksiyonel biçim, eti senin, kemiği benim, ihracat aleyhine eğilim, intrasellfiler sindirim, karıncıl-yolakçıl kesim, sahte birlikte tümleşim, süreçler arası iletişim, sürekli yürek ivikleşim, tapu kütüğünde belirtim, tekbaşına anlamlı deyim, ticari işletmede teslim

22 harfli

ayırımlayıcı halkbilim, bağırsaklarını deşerim, belirlenimsel benzetim, belirleyici örnekbiçim, betimleyici sayımbilim, birebir-örten gönderim, birlikte anlamlı deyim, biyojeokimyasal çevrim, bulaşımcıl tinciklenim, büyük boy saydam resim, elektriksel işleybilim, etnik merkezli yönetim, faslaklı düzme pekişim, gıcıklanımcıl teprenim, göğüs irin-yel gölerim, hızlandırılmış devinim, intrasellüler sindirim, karşılaştırmalı eğitim, kayan ayrımlı gösterim, koloni oluşturan birim, olasılıksal örnekbiçim, ...

21 harfli

alttoplamsal gönderim, anahtar sıralı erişim, cebirsel kapalı cisim, damarsal suymuk bilim, deniz altında çevirim, doğrusal içdeğerbiçim, düğüllü beyin pekişim, eşit olasılıkla seçim, görsal-işitsel eğitim, görsel-işitsel eğitim, görüntü kesitli çizim, gün ışığında gösterim, hava basınçlı denetim, hızlı tersine devinim, ikilenik içdeğerbiçim, istatistiksel girişim, katodik aşırı gerilim, kör bağırsak irilenim, oral farmasötik biçim, oynak ve bağlam bilim, özel farmasötik biçim, ...

20 harfli

açıklanmamış değişim, bağımsız dış denetim, basit yeniden üretim, belirlenimsel eğilim, belirsiz sinir kesim, bileşenli çubukçizim, birincil birleştirim, böbrek sidik gölerim, bölgeçsel üngeçlenim, brüt birincil üretim, bulgu belgeli üretim, çarpımsal örnekbiçim, çevreger yelkinletim, çıkarımcı sayımbilim, çift duruşlu denetim, çok merkezli yönetim, çokdoğrusal gönderim, diline biber sürerim, dirimsel uzlak bilim, doğabilimsel değişim, doğrusal birleştirim, ...

19 harfli

aşırı hızlı çevirim, aşırı yaşayış bilim, aşırı yatın çekilim, aşırı yavaş çevirim, beklenmedik değişim, belirlenimsel terim, betimsel budunbilim, bilişimsel dilbilim, biyolojik etkileşim, bölgesel budunbilim, çocuğa dönük eğitim, çok alıcılı çevirim, çokdeğerli gönderim, demiryolunda teslim, dermatomik mezenkim, devingen örnekbiçim, dibir (dübür) kesim, diyastol sonu hacim, doğalcı toplumbilim, doğrusal örnekbiçim, düşey yelpaze kesim, ...

18 harfli

ağrılı yüz seğirim, atretik sarı cisim, banka dışı indirim, bireşimsel gelişim, biritimli gönderim, bölgesel halkbilim, çembersel devşirim, çevresel halkbilim, çevrimsel devşirim, çok terimli eğilim, çok yüksek gerilim, çokkatlı üşerleşim, çözcül pürtüklenim, dağıtılmamış terim, demokratik denetim, demokratik yönetim, deneyüstü ruhbilim, denkleyici denetim, dönemsel ilgileşim, duraklamış gelişim, düğmük sütsüklenim, ...

17 harfli

(os) omurga kesim, açıklanan değişim, açıkorur gönderim, alçı kazıma resim, antijenik değişim, ardçıl bücürlenim, ardlaşık döllenim, bağlantılı üretim, bakiyeyi yüklenim, baskıcı etkileyim, baş aşağı çevirim, betimleyici çekim, betimli ses bilim, bilimsel gösterim, bilimsel ruhbilim, bire bir gönderim, bire çok gönderim, bireysel ruhbilim, budunsal ruhbilim, büksel yirikletim, bütünleşik çevrim, ...

16 harfli

açıklayıcı çekim, aklına tüküreyim, allosterik enzim, anlamsal değişim, ardışık kestirim, artımlı gösterim, aşırı ütrükletim, aykırı çiftleşim, ayrıcalı indirim, bağak bücürlenim, bağımsız işleyim, bakteriyel enzim, bileşik tamdeyim, birebir gönderim, bireysel öğretim, birleşik girişim, birlikte çevirim, birlikte gidişim, bitişik yerleşim, böbrek irinlenim, bölümsel değişim, ...

15 harfli

... kim ... kim, açınıkla girşim, ad veya ad isim, akılsız uçbirim, alçak yinelenim, alternatif ekim, artık üşerleşim, aşırı gürelenim, aşırıyüklenilim, ayrıntılı çizim, bağımlı uçbirim, bağlayıcı çekim, basına gösterim, baş aşağı çekim, bileşik indirim, birleşik üretim, borga irinlenim, camboyama resim, coğrafi yönetim, çapraz kiptenim, çarpımsal birim, ...

14 harfli

abecesel deyim, açık halkbilim, ağır etkileşim, aksonal iletim, allım yeşillim, andamcıl delim, ardıl benzetim, askerî yönetim, aşağılık deyim, aşın örselenim, aşırı önkleşim, atlanmış resim, atmıkçıl yitim, aybaşı kesilim, ayrık birleşim, ayrılmış dilim, badak birleşim, bağırsak bilim, belirsiz betim, benzeşim bilim, bilimsöz bilim, ...

13 harfli

açık gönderim, açık tamdeyim, aktif birikim, alçak gerilim, anadenizbilim, anahtar kesim, ansız değişim, ara yinelenim, aralı devinim, arda devrilim, artı gönderim, artık gerilim, artık irkilim, aşılı gelişim, aşırı birikim, aşırı evirtim, aşırı gerilim, aşırı semirim, ayrık bileşim, badak ekleşim, bağıl geçirim, ...

12 harfli

açık girişim, açık öğretim, ad hoc hakim, adam değilim, ağır işleyim, akman işitim, alım yeşilim, almaşık ekim, almaşlı ekim, anlatımbilim, anma gerilim, ara kestirim, arda gerilim, aşırı üretim, aşırma dikim, ayrı çevirim, bağlam bilim, bağlam kesim, bağlı üretim, basma çevrim, beldek bilim, ...

11 harfli

açık çevrim, ağırişleyim, Allah derim, Allah kerim, alt birikim, alt gerilim, ana işleyim, ansal evrim, arakestirim, araya girim, ardıl birim, ardlı dikim, arı uzbilim, art yetişim, artan verim, artık hacim, asalakbilim, aşırıüretim, ayrık dilim, badak dikim, bağır bilim, ...

10 harfli

Abdurrahim, Abdülhakim, Abdülhalim, Abdülkerim, Abdürrahim, açık deyim, açık giyim, açık rejim, açık terim, ağır çekim, ağır yeyim, ağız bilim, altgeçirim, ana eğilim, anlambilim, anlambirim, antroponim, apış dikim, apış kesim, ayak bilim, aydınkesim, ...

9 harfli

Abdülâlim, Abdülazim, Acunbegim, acunbilim, Ağanbegim, ak devrim, akışbilim, aklıselim, ala kilim, alımkerim, ana kesim, ana-birim, anızaekim, ara çekim, ara iklim, ara seçim, Asalbegim, asmabilim, atışbilim, ayrıbiçim, az işitim, ...

8 harfli

Alabegim, altdeyim, altkesim, anaiklim, apoenzim, arabirim, baş ekim, başhekim, beklenim, beleykim, belirtim, bellenim, benzeşim, benzetim, beyaz im, bildirim, bindirim, bingişim, birbirim, birlenim, birleşim, ...

7 harfli

ad isim, Ağbegim, akcilim, akronim, Aksicim, analsim, anferim, ardekim, ateşlim, Aybegim, Ayferim, Aygerim, Aysevim, Ayterim, Aytirim, barenim, belekim, bilekim, bilişim, binişim, bireşim, ...

6 harfli

aferim, alt-im, analim, aneşim, anonim, aratim, baarim, bayrim, beklim, belkim, bellim, bercim, berçim, berlim, bersim, Bildim, cessim, cezzim, cilkim, cimcim, çevrim, ...

5 harfli

aflim, ağlim, aşkim, aşşim, Aysim, Ayşim, balim, barim, Begim, bekim, besim, betim, bilim, binim, birim, bisim, bitim, bulim, calim, Carim, Cazim, ...

4 harfli

akim, alim, anim, anim, aşim, azim, daim, ecim, edim, egim, eğim, ekim, elim, emim, erim, esim, Eşim, étim, eyim, ezim, içim, ...

3 harfli

bim, cim, çim, dim, him, kim, lim, mim, nim, pim, Rîm, sim, tim, yim

2 harfli

im

Kelime Ara