İM ile başlayan kelimeler

İM ile başlayan veya başında İM olan kelimeler 526 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

im aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. im anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İM ile başlayan kelimeler

24 harfli

imkânsız üçleme hipotezi

23 harfli

imamın abdest suyu gibi, İMKB Ulusal-100 Endeksi, immünolojik infertilite, immünopotansiyalizasyon

22 harfli

imik zar yalaka yalımı, İMKB Ulusal-100 Dizini, İMKB Ulusal-30 Endeksi, İMKB Ulusal-50 Endeksi, imtiyazlı hisse senedi

21 harfli

im yorumlayıcı izerge, imgeletici eğretileme, imik zar düzme yalımı, imiş`li gereklik kipi, İMKB Ulusal-30 Dizini, İMKB Ulusal-50 Dizini, imleç denetim tuşları, imleç tuş takımı kipi, immün hemolitik anemi, immünofloresan deneyi, immünojen belirleyici

20 harfli

imiş`li buyurum kipi, imli söz unutkanlığı, immünolojik tolerans, implantasyon tipleri, impresyo retikularis

19 harfli

imamkayığına binmek, imcil bellek yitimi, imgeleme önizlemesi, imiazolil merkaptan, imido karbonik asit, imkânsızlık teoremi, immünosüpresif etki, impresyo duodenalis

18 harfli

im dizisi ilişkisi, imâlat-dışı sanayi, imik garıncalanmak, imiş`li dilek kipi, immünolojik bellek, impresyo abomazika, impresyo kardiyaka

17 harfli

imam yanaştırması, imeklemeğe gelmek, imgesel deneyleme, imik gözeneklenim, imino asetik asit, imir uyanık olmak, imizgenik görüpsü, imkânsızlaştırmak, immün yetersizlik, immünofarmakoloji, immünoglobulinler, immünoglobülin A,, immünoglobülin D,, immünoglobülin E,, immünoglobülin G,, immünoglobülin M,, imparator mantarı, impresyo gastrika, impresyo özofagea, imrenç, (imrence)

16 harfli

im-gürültü oranı, imam-hatip okulu, imansız süt tozu, imece (sağunsal), imge eşitsizliği, imgeleme yardımı, imidazoletilamin, imişse, (imisse), imkânsızlaştırma, immün cevap geni, immünoflüoresans, immünoglobulin A, immünoglobulin D, immünoglobulin E, immünoglobulin G, immünoglobulin M, imparator lâlesi, imparator yeşimi, impresyo omazika, impresyo renalis, impresyon kırığı, ...

15 harfli

İmamoğluçeşmesi, imbikten çekmek, imgesiz düşünce, imi dimi bilmek, imido karbamide, imlaya gelmemek, immersiyon yağı, immünoflüoresan, immünomodülatör, immünositokimya, imparatoriçelik, imtihana çekmek, imzalatılabilme

14 harfli

imam hastalığı, imana getirmek, imanı gevremek, imansız gitmek, imansız peynir, imeceye girmek, imidazoletrion, imidopeptidüri, imkânsızlaşmak, imleç yön tuşu, imlem gerilimi, immobilizasyon, immünoblotlama, immünodifüzyon, immünofloresan, immünoglobulin, immünoglobülin, immünojenisite, immünopatoloji, immünotolerans, imtihan vermek, ...

13 harfli

imagokrizalis, imâlat sanayi, iman getirmek, imanına kadar, imara açılmak, imeceli işlem, imge arkadaşı, imge yüceliği, imgeden resim, imgesel anlam, imgesel giysi, imgesel istem, imhoff çamuru, imi bir etmek, imi bir olmak, imkânsızlaşma, imlem üreteci, immatür kemik, immunotherapi, impakte kırık, imparator otu, ...

12 harfli

imale yapmak, imam nikâhlı, iman tahtası, imana gelmek, imeci okumak, imgesel gezi, imgesel örge, imidazoldion, imidoksantin, imik boğması, imino nitril, imkân vermek, İMKB endeksi, imleyemezlik, immatürasyon, immün sistem, immünizasyon, immünolojist, immünoterapi, imparatoriçe, imparatorluk, ...

11 harfli

im öğrenimi, im sınaması, imajinasyon, imalatçılık, imale etmek, imam nikâhı, imambayıldı, İmambekirli, İmamhüseyin, imammeselek, iman sahibi, imdat etmek, imdat ummak, imden sonra, imido ester, imidopeptit, imino grubu, imit klorür, imkânsızlık, imli öğecik, immortalite, ...

10 harfli

im damgası, im lambası, im okuyucu, im yöntemi, ima durmak, imal etmek, imalathane, imamkayığı, İmampazarı, iman etmek, imanı sarı, imansızlık, imar etmek, imarethane, imballamak, imbibisyon, imbizlemek, imdem girü, imden girü, ime keçisi, imekletmek, ...

9 harfli

im bilimi, im dizisi, im düzeyi, im konumu, im örneği, im yüzeyi, ima etmek, İmadettin, imaj taşı, imam yiri, İmambakır, İmamettin, İmamkullu, İmamuşağı, İmanalisi, imanı yok, imanlılık, imansızca, imarcılık, ime geyik, imek hali, ...

8 harfli

im etmek, im ışığı, im ikili, imagosit, imalatçı, İmamdamı, İmamoğlu, imamsuyu, imanlıca, imasatin, imbiçimi, imbrikat, imdadiye, imdeşlik, ime keçi, imgeleme, imidazol, imilcidi, imirezli, imirtlek, İmirtolu, ...

7 harfli

im dili, imamevi, İmamköy, İmamlar, imamlık, imaniye, İmanlar, imansız, imbilim, İmceler, imdatçı, imenmek, imetmek, imgelem, imgesel, imi bir, İmikler, imiklik, İmircik, İmirhan, İmirler, ...

6 harfli

im çim, imalat, imamet, İmamlı, İmancı, imanım, imanlı, imarcı, imaret, imazin, İmecik, İmeçli, imelik, imelon, imerci, imezik, imgeci, imgeli, imicik, imikçe, imirik, ...

5 harfli

imago, imale, imalı, imama, imame, imanı, imayo, imbal, imbaş, imbat, imbez, imbik, imbil, imbir, imbiz, imcik, imçer, imdal, imdat, imdeş, imdik, ...

4 harfli

imaj, imal, imam, iman, imar, imat, imce, imçi, imdi, imek, imer, imez, imge, imgi, imha, imiç, imik, imin, imit, imiz, İMKB, ...

3 harfli

ima, ime, imi

2 harfli

im

Kelime Ara