İçinde İR geçen kelimeler

İçinde İR geçen kelimeler 19241 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ir aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ir anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde İR geçen kelimeler

25 harfli

(bir durumu) açığa vurmak, (bir iş) medreseye düşmek, (bir işin) alayında olmak, (bir işin) altı yaş olmak, (bir işin) içinden çıkmak, (bir işin) ucunu kaçırmak, (bir şey) abanoz kesilmek, (bir şeyden) ileri gelmek, (bir şeyden) mahrum olmak, (bir şeye) elini sürmemek, (bir şeye) gölge düşürmek, (bir şeye) zihni takılmak, (bir şeyi) açığa çıkarmak, (bir şeyi) aklında tutmak, (bir şeyi) meslek edinmek, (bir şeyin) altını kısmak, (bir şeyin) arkası gelmek, (bir şeyin) başına geçmek, (bir şeyin) dibi görünmek, (bir şeyin) dibini bulmak, (bir şeyin) rezili çıkmak, ...

24 harfli

(bir durum) açığa çıkmak, (bir iş) sekteye uğramak, (bir işin) sakalı bitmek, (bir işin) yolunu yapmak, (bir işte) methali olmak, (bir işte) parmağı olmak, (bir şey) akıldan çıkmak, (bir şey) gözüne ilişmek, (bir şey) haritada olmak, (bir şey) kanına işlemek, (bir şey) su gibi gitmek, (bir şeyde) gözü olmamak, (bir şeyde) karar bulmak, (bir şeye) Fatiha okumak, (bir şeye) gözünü yummak, (bir şeye) kuvvet vermek, (bir şeye) sünger çekmek, (bir şeye) yatkın bulmak, (bir şeye) yüzü tutmamak, (bir şeyi) aklına koymak, (bir şeyi) ayakta tutmak, ...

23 harfli

(bir iş) aceleye gelmek, (bir işi) yokuşa koşmak, (bir işte) tulum çıkmak, (bir işten) hariç olmak, (bir şey) akılda kalmak, (bir şey) aleyhe dönmek, (bir şey) içinde yüzmek, (bir şey) yüzü görmemek, (bir şeyde) gönlü olmak, (bir şeyden) geçilmemek, (bir şeyden) kapı açmak, (bir şeye) cevaz vermek, (bir şeye) düşkün olmak, (bir şeye) haciz koymak, (bir şeye) hayat vermek, (bir şeye) kulak vermek, (bir şeye) yüzü olmamak, (bir şeyi) ağzına atmak, (bir şeyi) gizli tutmak, (bir şeyi) hesaba almak, (bir şeyi) kir götürmek, ...

22 harfli

(bir işe) adı karışmak, (bir işten) el yıkamak, (bir şey) ayağa düşmek, (bir şey) gözünü almak, (bir şey) kir götürmek, (bir şeyde) gözü olmak, (bir şeyde) tuzu olmak, (bir şeyden) baş almak, (bir şeyden) hayır yok, (bir şeyden) kâm almak, (bir şeyden) söz etmek, (bir şeye) cila vermek, (bir şeye) dâhil olmak, (bir şeye) gönlü olmak, (bir şeye) renk gelmek, (bir şeye) temas etmek, (bir şeyi) abes bulmak, (bir şeyi) çorba etmek, (bir şeyi) gâvur etmek, (bir şeyi) geri vermek, (bir şeyi) hazır etmek, ...

21 harfli

(bir iş) elinde olmak, (bir iş) uykuda olmak, (bir şey) kapak atmak, (bir şey) ters gitmek, (bir şeye) can gelmek, (bir şeye) gebe olmak, (bir şeye) imza atmak, (bir şeye) ket vurmak, (bir şeye) yüz tutmak, (bir şeyi) ilga etmek, (bir şeyi) imza etmek, (bir şeyi) leke etmek, (bir şeyin) aması var, (bir yere) baş tutmak, (bir yere) para akmak, (birinde) şafak atmak, (birinden) kan gitmek, (birine) abayı yakmak, (birine) analık etmek, (birine) biliş çıkmak, (birine) çirkef atmak, ...

20 harfli

`kimdir bil` tekniği, (bir işe) eli yatmak, (bir işte) eli olmak, (bir işte) yer almak, (bir şey) bini aşmak, (bir şey) çok gelmek, (bir şey) hava almak, (bir şey) kir tutmak, (bir şey) moda olmak, (bir şeye) kul olmak, (bir şeyi) söz etmek, (bir yeri) yol etmek, (bir yerin) üst başı, (birine) ateş basmak, (birine) balta olmak, (birine) cephe almak, (birine) ceza kesmek, (birine) damla inmek, (birine) diş bilemek, (birine) kanat açmak, (birine) kara çalmak, ...

19 harfli

`kestir kim` ölçeri, ... demeye getirmek, (bir işi) piç etmek, (bir şey) az gelmek, (birine) acı vermek, (birine) açık olmak, (birine) gün doğmak, (birine) gün geçmek, (birine) hak vermek, (birine) hor bakmak, (birine) işi düşmek, (birine) laf gelmek, (birine) oyun etmek, (birine) rica etmek, (birine) söz gelmek, (birini) bent etmek, (birini) cin tutmak, (birini) fena etmek, (birini) hor tutmak, (birini) hoş tutmak, (birini) ipe çekmek, ...

18 harfli

(bir şeyde) iş yok, (birine) ip takmak, (birine) iş düşmek, (birine) yük olmak, (birine) zar atmak, (birini) işe almak, (birinin) ağzından, Abdılkadir Geylani, açık uçlu kiralama, âdem tonuna girmek, ağ çevirmeli havuz, ağ kurma sihirbazı, ağaç yaşken eğilir, ağız ağıza getirme, ağız birliği etmek, ağrılı yüz seğirim, akçalı bildirmelik, akrep zehirlenmesi, aktarma bildirgesi, Alphaherpesvirinae, altgeçirim süzgeci, ...

17 harfli

(biri) hava almak, (birine) iş etmek, (birinin) elinden, (birinin) gözünde, Acanthus hirsutus, açısal devinirlik, ad çekmeye girmek, adın belirtilmesi, adını getirememek, Agadir sözleşmesi, ağ yönlendiricisi, ağır suça girişme, aklın yolu birdir, aklından geçirmek, akut lösemi virüs, akyuvar şivşirimi, alacaklı indirimi, alevlendirebilmek, alfa-beta pirinci, alıcılı bildirmen, alınabilir alacak, ...

16 harfli

(bir işin) adamı, (biri) çok olmak, abideleştirilmek, Acomys cahirinus, açıklanabilirlik, açıklık getirmek, adım sektirmemek, adi sıçan piresi, adrenal virilizm, Afrika çekirgesi, Aguirre sendromu, ağırlık bitirmek, ağız bir eylemek, ağız biriktirmek, ağız değiştirmek, ahiret yolculuğu, ahireti boylamak, Airedaleteriyeri, akbaş kiraz kuşu, Akdeniz girişimi, aklını devşirmek, ...

15 harfli

Abadir sınaması, abideleştirilme, acayipleştirmek, açık fikirlilik, açınıkla girşim, açkılama cebiri, adam değiştirme, adamla getirtme, adı belirsizlik, affettirebilmek, ağaç incir kuşu, ağdırış eğdiriş, Airy fonksiyonu, akılsız uçbirim, aklına getirmek, akreditif amiri, aksettirebilmek, aktarma direnci, aktarma zinciri, aktüelleştirmek, alacağı geçiren, ...

14 harfli

4-aminopiridin, abideleştirmek, acayipleştirme, aceleleştirmek, afferent sinir, affettirebilme, ağaç incirkuşu, ahenkleştirmek, AIDS virüsleri, ak dökme demir, aksettirebilme, aktarmadirgeni, aktif getirisi, aktifleştirmek, aktüelleştirme, alan çevirgeci, alevlendirilme, alıcı sinirler, altın tekircik, Amerika tapiri, ampirik analiz, ...

13 harfli

Abaza peyniri, Abdülkadirköy, Abhaz peyniri, abideleştirme, aceleleştirme, acemi birliği, Acemleştirmek, açık bildirme, açıklanabilir, ada tekirciği, adenovirüsler, adres çevirme, ağıt yitirmek, ahenkleştirme, ahıl yetirmek, airsakkulitis, Ak dökmedemir, akıl erdirmek, akışlı tepkir, akküf peyniri, aksettirilmek, ...

12 harfli

AB zirveleri, abalı firenk, Acemleştirme, açık fikirli, açık girişim, Adenoviridae, adı belirsiz, adileştirmek, adirme gaşlı, aftovirüsler, Agadir olayı, ağız birliği, ağızları bir, ahiret adamı, ahiret suali, aile şirketi, aksettiriliş, aksettirilme, ala getirmek, alevlendiriş, alevlendirme, ...

11 harfli

ac dirilmek, Acarus siro, acı genirek, acı genirik, ad kirilmek, adileştirme, adleştirmek, affettirmek, ağız kirası, ahir ömürde, ahiret oğlu, aksettirmek, ala fikirli, alabilirlik, alan girişi, alatengirek, alaviresiye, alfa demiri, alın siniri, alınan emir, Alibezirgan, ...

10 harfli

Abdılkadir, Abdulkadir, Abdülbasir, Abdülkadir, acemaşiran, acı hemire, açık daire, açık şehir, adi şirket, affettiriş, affettirme, ağaç direk, ahir vakit, ahir zaman, ahiretliyh, ak yenirce, Akdeğirmen, akil fikir, aksettiriş, aksettirme, aktif emir, ...

9 harfli

acı kireç, acı kirez, açık ciro, açık emir, adi kesir, ahiretlik, ak bellir, ak pirinç, Akçakebir, Akçakiraz, Akçaşehir, Akçatekir, akilitiri, aladirgen, alaktirek, alatiriyh, alektirîn, alengirli, amirallik, ana demir, ana direk, ...

8 harfli

acemirek, açık yir, adiposir, advenire, afkîrmek, ağdirmit, ağirtmak, ağmirçek, ağzı bir, ak demir, akdirmit, Alabedir, alacehir, alaciğir, alaciyir, aladiriz, alafirik, alagiren, alagizir, alakepir, Alaşehir, ...

7 harfli

adirese, ağirmak, ağîrmek, ağirşah, Akçiriş, Akdemir, Akgiray, akiraba, Akkiraz, Akkirpi, Aknehir, aksedir, Aksinir, aksirke, Akşehir, aladiri, Aldemir, alengir, allemir, altîran, amirane, ...

6 harfli

abiriz, açikir, adires, adirme, agiria, ahiren, ahiret, airbus, alemir, alevir, Alibir, Alişir, Altair, amiral, Amiran, amirce, ankiri, antiri, arayir, arjiri, asirik, ...

5 harfli

adire, ahiri, Amire, ampir, anîra, aspir, aşîra, aşşir, aybir, azbir, bahir, bakir, Basir, becir, bedir, begir, beğir, behir, Bekir, Beşir, bezir, ...

4 harfli

Abir, acir, ağir, ahir, akir, amir, aşir, bira, birê, biri, cire, ciri, cirk, ciro, cirp, cirs, çira, çire, çiri, çirk, dair, ...

3 harfli

bir, cir, çir, dir, fir, hir, iri, irk, iro, irs, irz, kir, lir, mir, nir, pir, sir, şir, tir, yir, zir

2 harfli

ir

Kelime Ara