İR ile biten kelimeler

İR ile biten veya sonunda İR olan kelimeler 1484 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ir aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ir anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İR ile biten kelimeler

25 harfli

doğrusal birleşmeli cebir, fare çıktığı deliği bilir, kuru gayret çarık eskitir, misafir kısmeti ile gelir, vergilendirilebilir gelir

24 harfli

ak akçe kara gün içindir, akla gelmeyen başa gelir, kesintili bireysel gelir, marifet iltifata tabidir

23 harfli

alna yazılan başa gelir, fert başına millî gelir, gayrisafi yurtiçi gelir, karışık periyodik kesir, kesintisiz ulusal gelir, kişi başına düşen gelir, kişi başına millî gelir, ötektikaltı dökme demir, özel sınır fiyatlı emir, vergi ile bağımlı gelir

22 harfli

aç esner, âşık gerinir, akıl kişiye sermayedir, dik çembersel silindir, iştah dişin dibindedir, kesintili ulusal gelir, reel kişi başına gelir, sıçtı Cafer, bez getir

21 harfli

açılış fiyatıyla emir, aklı başa yaş getirir, biyojeokimyasal devir, düzgeli dürevli cebir, karşılığı ödenimdedir, katkısız ulusal gelir, ortalama toplam gelir, ostenitli dökme demir, salamura beyaz peynir, taşıyanına ödenebilir

20 harfli

alaşımlı dökme demir, dert, çekene göredir, dile gelen ele gelir, dövülgen dökme demir, güzel yüzgeçli tekir, katkılı ulusal gelir, kullanılabilir gelir, perlitli dökme demir, sayısını Allah bilir, sükût ikrardan gelir, tahakkuk etmiş gelir, yeminli mali müşavir

19 harfli

adî uzatılmış kesir, alaca karanlık şiir, Alaşımlı dökmedemir, Cesaro-toplanabilir, çöktürülmüş tebeşir, görüldüğünde ödenir, nikelli dökme demir, ötektik dökme demir, pirinç renkli tekir, salt iyelikçi zamir, siyah benekli tekir, sonlu ondalık kesir

18 harfli

ağaç yaşken eğilir, başa gelen çekilir, çalışma dışı gelir, dövülgen pik demir, fiyat sınırlı emir, güneş lekeli tekir, harcanabilir gelir, karşılığı bendedir, kavsara- türkçedir, kazanılmamış gelir, kontrol edilebilir, parabolik silindir, safî yurtiçi gelir, siyah bantlı tekir, söz bir, Allah bir, yaldırayık giderir

17 harfli

aklın yolu birdir, arı kişisel gelir, aylak adam işidir, çokdoğrusal cebir, dairesel silindir, fert başına gelir, gerçekleşen gelir, hiç yoktan iyidir, ızmar kablezzikir, iki-kutuplu sinir, indirgenmiş demir, kişi başına gelir, net yurtiçi gelir, oturga koca sinir, paregorik eliksir, Polypterus bichir, saatli ısıdenetir, sempatetik zincir, taşıyanına ödenir, tremorjanik zehir, tuzsuz deli bekir, ...

16 harfli

Alaca dökmedemir, alizogenik devir, birleşmeli cebir, çokkutuplu sinir, dallanmış zincir, eliptik silindir, galvanizli demir, güç eğitilebilir, ikili ısıdenetir, karşılıklı zamir, kesintisiz gelir, paşa gönlü bilir, tam normlu cebir, tekkutuplu-sinir, yardımcı denetir, zincirleme kesir

15 harfli

ale gözli çağir, çekinsel tepkir, değişmeli cebir, emek dışı gelir, faiz dışı gelir, gayrisafi gelir, geceler gebedir, ihtiyati tedbir, kaynaklanabilir, kesintili gelir, kır dökme demir, kısımlı yönetir, kimyonlu peynir, lizogenik devir, merkez-silindir, ölçülü silindir, özeşlenik cebir, paslanmaz demir, pekitmeli zamir, periyodik kesir, salamura peynir, ...

14 harfli

afferent sinir, ak dökme demir, Aşağıhacıbekir, ayda yılda bir, Bayırakçaşehir, belgisiz zamir, belirsiz sinir, belirsiz zamir, dalgı yöneltir, dikey silindir, doğrusal cebir, domurcuk sinir, dönel silindir, düzü-tersi bir, efferent sinir, eksen silindir, herhangi kesir, ısıkla değişir, ihtiyari gelir, imansız peynir, indirgenebilir, ...

13 harfli

açıklanabilir, Ak dökmedemir, akışlı tepkir, algılanabilir, azalan zincir, Badembekdemir, beldir belbir, beldir beldir, bildir bildir, bileşik kesir, birimli cebir, bölümlü cebir, buhar denetir, burunlu tekir, cemaziyelahir, çılmık peynir, çingir çingir, çizgili tekir, delikli demir, devirli kesir, dolama peşkir, ...

12 harfli

ağızları bir, ana baba bir, artan zincir, bayağı kesir, beyaz peynir, defterikebir, dik silindir, dişi kenevir, Düzakçaşehir, düzyazı şiir, eğitilebilir, erişilebilir, ezelî takdir, geçici gelir, gerçek gelir, Gözeneklenir, herhangi bir, İbrahimşehir, içi dışı bir, idari takdir, kamıkçıl çir, ...

11 harfli

alınan emir, Allah bilir, altın tekir, arızi gelir, aşlanabilir, aygır incir, ayrılabilir, ayrışabilir, Azad Keşmir, basıgözetir, basit kesir, başmuharrir, bayağıkesir, beyaz zehir, bicir bicir, Bozulabilir, bölünebilir, cibir cibir, ciğir ciğir, civir civir, ciyir ciyir, ...

10 harfli

Abdılkadir, Abdulkadir, Abdülbasir, Abdülkadir, açık şehir, akil fikir, aktif emir, alfa demir, Aşıküzeyir, Bahçeşehir, başmisafir, başmüşavir, benzek yir, biñden bir, büyükşehir, cüce tekir, çarşıbilir, Çukurincir, daladingir, değerbilir, devrikebir, ...

9 harfli

açık emir, adi kesir, ak bellir, Akçakebir, Akçaşehir, Akçatekir, ana demir, ana fikir, ana kesir, ana şehir, Anıtkabir, arada bir, Arı demir, asiklovir, balık yir, Balıkesir, baş sedir, beğenilir, Belibedir, Benibekir, berslenir, ...

8 harfli

açık yir, adiposir, ağzı bir, ak demir, Alabedir, alacehir, alaciğir, alaciyir, alagizir, alakepir, Alaşehir, Alpdemir, aragelir, Ataeymir, Baldemir, Başdemir, Başiğdir, başsedir, başşehir, Baştemir, başvezir, ...

7 harfli

Akdemir, Aknehir, aksedir, Aksinir, Akşehir, Aldemir, alengir, allemir, Arapgir, Ardemir, au pair, aydemir, badigir, Balamir, beğenir, belemir, Benazir, beş bir, bevasir, bimafir, bir bir, ...

6 harfli

açikir, alemir, alevir, Alibir, Alişir, Altair, arayir, bañgir, başbir, beldir, belgir, bellir, bendir, beşkir, beygir, bildir, binbir, bindir, birbir, biygir, buldîr, ...

5 harfli

ampir, aspir, aşşir, aybir, azbir, bahir, bakir, Basir, becir, bedir, begir, beğir, behir, Bekir, Beşir, bezir, bicir, bikir, bilir, bizir, Cabir, ...

4 harfli

Abir, acir, ağir, ahir, akir, amir, aşir, dair, ebir, ecir, edir, efir, egir, eğir, ekir, emir, emir, enir, erir, esir, esir, ...

3 harfli

bir, cir, çir, dir, fir, hir, kir, lir, mir, nir, pir, sir, şir, tir, yir, zir

2 harfli

ir

Kelime Ara