İR ile başlayan kelimeler

İR ile başlayan veya başında İR olan kelimeler 543 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ir aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ir anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İR ile başlayan kelimeler

25 harfli

iri taneli zımpara kâğıdı, İrlandalı kırmızı teriyer

24 harfli

iri kulaklı güneş balığı, İrlanda boynuzsuz sığırı

23 harfli

irkilimle mıknatıslanma

22 harfli

irin gölerimli bağakça, irinleyensel pürtük ur, irinsiz böbrek yangısı

21 harfli

iri tanecikli görüntü, irilik ulamları oranı, irinli böbrek yangısı, irinli konjunktivitis, irkilmiş ışımetkinlik

20 harfli

iri yeşil kertenkele, irinli dalak yangısı, irinli sidik göletçe

19 harfli

iri su mercimekleri, iri-çiçekli manolya, irinli meme yangısı, irinli yelkin sudak, İrlanda kurt tazısı, İrlanda su spanyeli, irte yeri aydınlığı

18 harfli

irinli deri yalımı, irtibatlı manifold

17 harfli

iri beygir şeridi, iri kulaklıgiller, iri-kulaklıgiller, irinlenin karşıtı, iriölçek sineması, irkilimsiz direnç, irsaliye faturası, irte yeri ağarmak

16 harfli

irem kırım etmek, irezillik çekmek, iri ayaklıgiller, iri perde demiri, iri taneli çelik, iri taneli kesim, iri-ayaklıgiller, irinlenik kavlıç, irinli vajinitis, irinligöz duması, irkilme yeteneği, İrlanda teriyeri, irte yeri aklığı

15 harfli

irgitim sarmalı, iri taneli yapı, iridosiklektomi, irin kabarlanım, irinli metritis, irinli nefritis, irinsiz uveitis, iris ışıkölçeri, irkilim kangalı, irkilme tepkisi, İrlanda setteri, irrasyonel sayı, irsaliye akçesi, irülü ız armudu

14 harfli

iradi işsizlik, iradi tasarruf, irdeleyebilmek, İrgitim fırını, irikme havzası, irinli kabarca, iris stafilomu, irte aşuru gün, irtibat kurmak, irtibatlı uzay

13 harfli

irdeleyebilme, irembel atmak, iri yapılılık, iridosiklitis, İridovirüsler, irin dirikçik, irin kabarcıl, irinkabar'lar, irinli derice, irinli sağmaç, irinti seçmek, iris kolobomu, irmik çorbası, irmik helvası, irrasyonalist, irrasyonalizm, irtelü gicelü, irtibatsızlık, irtifak hakkı, irtihal etmek, irtikâb etmek

12 harfli

irade beyanı, irade yitimi, İran ceylanı, irat vergisi, iremil atmak, irezil olmak, iri görürlük, iri kuş tüyü, iridenklezis, irileştirmek, irili ufaklı, irin işemcil, irin kabarlı, irinletimcil, irinli gözçe, irinli ığnık, irinli yangı, irinli yolak, iris yangısı, irkek pancar, irremediable, ...

11 harfli

irade kaybı, iradesizlik, İran kedisi, İran tazısı, irehmetlükh, ireng etmek, irenk açmak, irenk etmek, irentelemek, ireşberliyh, iri tanecik, irilenimcil, irileştirme, irin gömeci, irin gözere, irin kesesi, irredantist, irredantizm, irreverzibl, irritabilis, irşat etmek, ...

10 harfli

irade dışı, iradecilik, iradesizce, iradımesel, irâdî şart, irat etmek, irca etmek, irdelemeyh, irdelenmek, irdeleşmek, ire görmek, ireçberlig, ireçbernig, irek etmek, ireklenmek, irellemeyh, irelletmek, ireşberluh, irğalanmak, iri buğday, iri ekmeği, ...

9 harfli

ir ekmeği, ir epmeği, ir görmek, irâmetlik, İranistik, irasdiyir, irdelemek, irdelenme, ireklemek, ireleşmek, irellemek, irezillik, irgalamak, irgenmeyh, irgiltili, irğalamak, iri çakıl, iri gölük, iri kıyım, iri kulak, iridotomi, ...

8 harfli

iradesiz, iramazan, irâmetli, ircepgil, irdeleme, irdenmek, irdirmek, ireislik, irelemek, irelleme, irendire, İrfaniye, irgenmek, irgetmek, irgilmek, İrginlik, irgirmek, İrgitmek, irgürmek, iri hulu, iri kafa, ...

7 harfli

ir iken, iradeci, iradeli, iradiye, iradiyo, irampas, İranist, irapata, iratmak, irbaham, irbişim, irdamak, irdemci, irdemek, irdenuk, ireçber, irehmet, irekmek, ireline, ireliye, irellek, ...

6 harfli

iraggi, irahan, irahat, iramak, iramas, İranlı, İranli, irapor, ireçel, iredin, irehen, ireket, irelde, irelke, iremas, iremba, iremek, iremen, iremik, irende, irenge, ...

5 harfli

irade, iradi, irado, irast, irazı, irbam, irbet, irbıh, irbık, irbik, ircep, irden, irede, ireis, ireli, irelü, ireme, ireng, irenk, ireri, ireti, ...

4 harfli

irab, îrâd, irag, irağ, irah, irak, iram, irap, iras, irat, irbe, irca, irek, irem, İren, irep, ires, irez, irib, irif, irik, ...

3 harfli

iri, irk, iro, irs, irz

2 harfli

ir

Kelime Ara