İçinde KURU geçen kelimeler

İçinde KURU geçen kelimeler 844 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kuru aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kuru anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KURU geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) kanını kurutmak, finansal aracı kuruluşlar, Kamu İktisadi Kuruluşları, kolektif yatırım kuruluşu, kuru gayret çarık eskitir, kuru melas damıtma mayası, kurutulmuş domates posası, sindirilebilir kuru madde, sosyal güvenlik kurumları, Türkiye İstatistik Kurumu, üniversite yönetim kurulu

24 harfli

aykırı doykuru laf etmek, çabuk kurutulmuş kan unu, döviz kuru yazılı değeri, Dünya Amatör Boks Kurumu, ikili döviz kuru sistemi, karşı durma yarkurulları, kuru kıl örtüsü sendromu, kuruluşlar ve işletmeler, kurun eksik değerlenmesi, kurutulmuş balık eriyiği, kurutulmuş mutfak artığı, kurutulmuş pancar melası, sabit döviz kuru sistemi, Sosyal Sigortalar Kurumu, yüksek uzlaştırma kurulu

23 harfli

Bretton Woods kurumları, derecelendirme kuruluşu, dondurma kurutma metodu, döner sermayeli kuruluş, Federal İletişim Kurulu, hidrolize kazein kurusu, İktisadi Kamu Kurumları, ilişki kurucu araştırma, İş ve İşçi Bulma Kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu, kamu meslek kuruluşları, kuru elma pektin posası, kuru hava sterilizatörü, kuru laf karın doyurmaz, kuru ot depolama işlemi, kuru tuzlamayla kurutma, kurutulmuş mısır şurubu, kurutulmuş süt albümini, kurutulmuş süt proteini, maça beyi gibi kurulmak, Ordu Yardımlaşma Kurumu, ...

22 harfli

balık hidrolize kurusu, döviz kuru mekanizması, F.İ.L.A. Sağlık Kurulu, fakülte yönetim kurulu, ilçe ilköğretim kurulu, kırtıçsızlık kuruntusu, kuruca umu, (kuru umu), kurul-yönetmen dizgesi, kurumsal değerlendirme, kurutulmuş gıda artığı, olağanüstü genel kurul, özel öğretim kurumları, Para Politikası Kurulu, yapay kurutulmuş yonca

21 harfli

avkuru doğkuru gitmek, döviz kuru yüz değeri, döviz kurunun artması, döviz kurunun düşmesi, et çözünürleri kurusu, göz çukuru selülitisi, göz çukuru üst kanalı, gözyaşı kesesi çukuru, ilk kuruluş giderleri, ilk öğretim kurumları, köy ilköğretim kurulu, mali aracı kuruluşlar, müdahaleli döviz kuru, önceden kurulmuş uyum, özel finans kurumları, sivil toplum kuruluşu, suni kurutulmuş yonca, uçkuruna sağlam olmak, yakrıcıl kuru diz oyn, Yüksek Danışma Kurulu, yüksek düzence kurulu, ...

20 harfli

besisel kuru kulakça, bıçkı tozu kurutması, değerlendirme kurulu, döner kurutma fırını, düzenleyici kurumlar, finansal aracı kurum, göz çukuru kemik zar, güvercin tahtakurusu, ışınlanmış kuru maya, il ilköğretim kurulu, ilköğretim kurulları, kuru dönem beslemesi, kuru kanatlı gübresi, kuru madde üzerinden, malt kuru posası unu, okulöncesi kurumları, sözleşmenin kuruluşu, tartı kurulu yazmanı, toprak tahtakuruları, yarı mali kuruluşlar

19 harfli

aracı finans kurumu, Avrupa Çevre Kurumu, çiçek tahtakuruları, döviz kuru bantları, döviz kuru rizikosu, finansal kuruluşlar, göz çukuru mukoseli, gözyaşı bezi çukuru, gümrük hakem kurulu, kanatlı kuru artığı, kent yönetim kurulu, kızılaltı kurutması, kuru dönem tedavisi, kuru kavrulmuş soya, kuru madde ağırlığı, kuru madde tüketimi, kuru tahtada kalmak, kuru temizleyicilik, kurucu hisse senedi, kuruluş pay belgiti, kuruluş yeri kuramı, ...

18 harfli

ağaç tahtakuruları, avcı tahtakuruları, Avrupa Uzay Kurumu, başköşeye kurulmak, çevren ışık çukuru, dalgalı döviz kuru, dizimleme kuruluşu, domuz kuru gübresi, dondurarak kurutma, döviz kuru sistemi, efektif döviz kuru, efektif satış kuru, esnek kambiyo kuru, gök perdesi çukuru, iş bulma kurumları, kanat-damak çukuru, kuru başına kalmak, kuru pancar posası, kuru torula mayası, kuru tulum peyniri, kuru yakma yöntemi, ...

17 harfli

bağlıbağış kurumu, bayındırım kurulu, boyak kuru derice, boyunduruk çukuru, ceza genel kurulu, çamur tahtakurusu, çapraz döviz kuru, diken altı çukuru, diken üstü çukuru, efektif alış kuru, egzama kurustozum, göz çukuru kenarı, göz çukuru yarığı, iş yargıcı kurulu, kamu konut kurumu, kavramsal kuruluş, kemiğini kurutmak, kent genel kurulu, kent kurulu üyesi, kılavuzluk kurulu, kiralama kuruluşu, ...

16 harfli

ağaç tahtakurusu, ardını kurulamak, Beypazarı kurusu, boşaylı kurutucu, buhar kurutucusu, çıkarma kuruluşu, denetleme kurulu, denge döviz kuru, doğal ot kurutma, döviz kuru bandı, döviz kuru marjı, döviz kuru riski, döviz satış kuru, düzenleme kurulu, gölge döviz kuru, hava kurusu ağaç, iliğini kurutmak, işbirliği kurulu, kamu kuruluşları, kupkuru kesilmek, kuru bira mayası, ...

15 harfli

ağtabaka çukuru, aktif kuru maya, ambarda kurutma, anadeniz çukuru, Bakanlar Kurulu, BM Genel Kurulu, çukurunu kazmak, damarı kurusun!, deneme kuruluşu, disiplin kurulu, diz ardı çukuru, döviz alış kuru, dumanla kurutma, eşitleme çukuru, gücünü kurutmak, gülkurusu rengi, güneşte kurutma, havada kuru yem, iyi kurulu oyun, kabında kurumuş, kumaşık kuruluş, ...

14 harfli

anlam kuruluşu, avkuru büvkürü, aykırı buykuru, aykırı doykuru, bağlı kurumlar, balotaj kurulu, birden kuruluş, boğazı kurumak, çayır kuru otu, çiğneme çukuru, çürük kurumsal, çürütme çukuru, danışma kurulu, denetim kurulu, dilgici çukuru, döner kurutucu, duygu kuruluşu, eleme kuruluşu, fakülte kurulu, finansal kurum, hipofiz çukuru, ...

13 harfli

ağız kuruluğu, arkuru arkuru, arkuru turmak, arkuru varmak, Aşağıkurudere, aşırı kurutma, buyruk kurumu, çanak kurutan, çürük kurumlu, dili kurusun!, dirsek çukuru, doğal kurutma, düzlük çukuru, eğitim kurumu, finans kurumu, iliği kurumak, kalbur çukuru, karaca kuruca, kas kurulması, Kavurmaçukuru, kayısı kurusu, ...

12 harfli

açlık çukuru, ağaç kurutma, ağzı kurusun, ahlat kurusu, armut kurusu, atlas çukuru, batkı-kurulu, birlik kurul, çamur çukuru, dalga çukuru, dekor kurucu, dudak çukuru, ecnebî kuruş, eğer tapkuru, eli kurusun!, filizkurutan, göğüs çukuru, Göynükçukuru, gücü kurumak, güç kurutmak, hokka çukuru, ...

11 harfli

alın çukuru, aracı kurum, Armutçukuru, çene çukuru, çürük kurum, Emme çukuru, ense çukuru, eyi kuruluş, genel kurul, hela çukuru, kamu kurumu, Ketençukuru, kızıl kuruş, Kirençukuru, Kömürçukuru, kuru bombaj, kuru filtre, kuru giciği, kuru gözler, kuru iftira, kuru kavşak, ...

10 harfli

arkurusına, arkuruşmak, dalkurutan, Darıçukuru, diş çukuru, döviz kuru, dut kurusu, Efençukuru, Elmaçukuru, erikkurusu, göz çukuru, güc kurusu, güç kurusu, gül kurusu, kankurutan, kara kurut, kış kurusu, kız kurusu, kızıl kuru, köy kurulu, Kumaçukuru, ...

9 harfli

alış kuru, alt kurul, ana kurum, arkuruşma, çil kuruş, fırınkuru, gückurusu, gülkurusu, it çukuru, kara kuru, karakurum, karakuruş, karakurut, kuru boya, kuru buru, kuru dere, kuru dipi, kuru erik, kuru ezme, kuru göze, kuru hava, ...

8 harfli

ala kuru, aparkuru, ayankuru, Ayçukuru, bel kuru, kaskuruk, kukuruku, kuru buz, kuru çay, kuru laf, kuru pil, kuru söz, kuru umu, kuru yaş, kuru yem, kuru yer, kuru yük, Kuruağaç, Kuruağıl, Kuruayşe, kurubakı, ...

7 harfli

alakuru, çukuruk, doğkuru, dovkuru, kukuruz, kupkuru, kuru ot, kuruali, Kurubaş, Kurucan, Kurucuk, Kuruçam, Kuruçay, kurudan, Kurudil, kurugan, kurugaz, Kurugöl, kurukan, Kurukol, Kuruköy, ...

6 harfli

alkuru, arkuru, avkuru, aykuru, Kuruca, kurucu, kurule, kurulu, kuruma, kuruot, kurutu, uskuru

5 harfli

akuru, kuruk, kurul, kurum, kurun, kuruş, kurut

4 harfli

kuru

Kelime Ara