KURU ile biten kelimeler

KURU ile biten veya sonunda KURU olan kelimeler 111 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kuru aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kuru anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KURU ile biten kelimeler

21 harfli

gözyaşı kesesi çukuru, müdahaleli döviz kuru

19 harfli

gözyaşı bezi çukuru, primli kambiyo kuru

18 harfli

çevren ışık çukuru, dalgalı döviz kuru, efektif döviz kuru, efektif satış kuru, esnek kambiyo kuru, gök perdesi çukuru, kanat-damak çukuru, oynak kambiyo kuru, salyar beze çukuru

17 harfli

boyunduruk çukuru, çapraz döviz kuru, diken altı çukuru, diken üstü çukuru, efektif alış kuru, kürek altı çukuru, kürek başı çukuru, vadeli döviz kuru

16 harfli

denge döviz kuru, döviz satış kuru, gölge döviz kuru, lokma alt çukuru, lokma üst çukuru, resmi döviz kuru

15 harfli

ağtabaka çukuru, anadeniz çukuru, diz ardı çukuru, döviz alış kuru, eşitleme çukuru, orkestra çukuru

14 harfli

aykırı buykuru, aykırı doykuru, çiğneme çukuru, çürütme çukuru, dilgici çukuru, hipofiz çukuru, okyanus çukuru

13 harfli

arkuru arkuru, dirsek çukuru, düzlük çukuru, kalbur çukuru, Kavurmaçukuru, kursak çukuru, Mendemeçukuru, silgeç çukuru

12 harfli

açlık çukuru, atlas çukuru, çamur çukuru, dalga çukuru, dudak çukuru, eğer tapkuru, göğüs çukuru, Göynükçukuru, hokka çukuru, kanat çukuru, kulak çukuru, lağım çukuru, oynak çukuru, süzme çukuru, taban çukuru, Temel çukuru, Zeytinçukuru

11 harfli

alın çukuru, Armutçukuru, çene çukuru, Emme çukuru, ense çukuru, hela çukuru, Ketençukuru, Kirençukuru, Kömürçukuru, Pınarçukuru, Tavukçukuru

10 harfli

Darıçukuru, diş çukuru, döviz kuru, Efençukuru, Elmaçukuru, göz çukuru, kızıl kuru, Kumaçukuru, Kurtçukuru, Murtçukuru

9 harfli

alış kuru, fırınkuru, it çukuru, kara kuru, Kuşçukuru, tuzu kuru, yanavkuru

8 harfli

ala kuru, aparkuru, ayankuru, Ayçukuru, bel kuru, Unçukuru

7 harfli

alakuru, doğkuru, dovkuru, kupkuru, özükuru

6 harfli

alkuru, arkuru, avkuru, aykuru, uskuru

5 harfli

akuru

4 harfli

kuru

Kelime Ara