İçinde NE geçen kelimeler

İçinde NE geçen kelimeler 14581 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde NE geçen kelimeler

25 harfli

`önce-sonra` deney düzeni, (bir şeyin) üstüne gelmek, (bir şeyin) üstüne yatmak, (birine) açık bono vermek, (birine) yukarıdan bakmak, (birine) yüksekten bakmak, (birini) teneşir paklamak, (birinin) aleyhine dönmek, (birinin) üstüne yıkılmak, (birinin) yüzüne bağırmak, 2-aminoetanesulfonik asit, aç ne yemez, tok ne demez, Adriyatik'ten Çin Seddine, ağzına yüzüne bulaştırmak, alan olasılık örneklemesi, Alcelaphine herpesvirus 1, alfa ışını, alfa taneciği, aman diyene kılıç kalkmaz, Amphimerus pseudofelineus, anestezi sonrası miyopati, anulus fibrokartilagineus, ...

24 harfli

(bir şey) gözüne ilişmek, (birine) bok yemek düşer, (birine) diş geçirememek, (birine) gariplik basmak, (birine) kollarını açmak, (birine) külah giydirmek, (birini) terkisine almak, (birinin) üstüne yürümek, (birinin) zihnine girmek, ABD-İran rehineler krizi, adrenerjik sinir telciği, ara yinelenim yükselteci, arkasından teneke çalmak, arkasını (birine) vermek, at izi it izine karışmak, atların bulaşıcı anemisi, ayrıcalıklı hisse senedi, bacak bacak üstüne atmak, basit rastgele örnekleme, beklenen enflasyon oranı, benekli kırlangıç balığı, ...

23 harfli

(birine) cesaret gelmek, (birine) gözdağı vermek, (birine) içinden gülmek, (birine) kavuk sallamak, (birine) kul köle olmak, (birine) muziplik etmek, (birine) perestiş etmek, (birine) tarziye vermek, (birine) tepeden bakmak, (birine) yağcılık etmek, (birinin) diline düşmek, (birinin) gözüne girmek, (birinin) üstüne kalmak, (birinin) üstüne sevmek, (birinin) üstüne varmak, (birinin) üstüne yıkmak, (birinin) üzerine atmak, açık gözenekli cilalama, ağzının içine baktırmak, Akabane virüs hastalığı, aktif maliyet esnekliği, ...

22 harfli

(birine göre) hava hoş, (birine) annelik etmek, (birine) beddua sinmek, (birine) kan kusturmak, (birine) kanı kaynamak, (birine) koltuk vermek, (birine) mum tutturmak, (birine) payanda olmak, (birine) pervane olmak, (birine) şantaj yapmak, (birine) uşaklık etmek, (birine) yıkıntı olmak, (birine) zincir vurmak, (birinin) eline kalmak, (birinin) izine basmak, (birinin) üstüne atmak, (birinin) yüzüne karşı, aç esner, âşık gerinir, açık oturum yöneticisi, açlıktan nefesi kokmak, Alsace-Lorraine sorunu, ...

21 harfli

(birine) abayı yakmak, (birine) analık etmek, (birine) biliş çıkmak, (birine) çirkef atmak, (birine) dil çıkarmak, (birine) fitil vermek, (birine) gurur gelmek, (birine) karşı durmak, (birine) karşı gelmek, (birine) kıç attırmak, (birine) kılçık atmak, (birine) kıyak yapmak, (birine) korku salmak, (birine) korku vermek, (birine) laf getirmek, (birine) medyun olmak, (birine) meftun olmak, (birine) muhtaç etmek, (birine) ot yoldurmak, (birine) rahat batmak, (birine) silah çekmek, ...

20 harfli

... nerede ... orada, (birine) ateş basmak, (birine) balta olmak, (birine) cephe almak, (birine) ceza kesmek, (birine) damla inmek, (birine) diş bilemek, (birine) kanat açmak, (birine) kara çalmak, (birine) kastı olmak, (birine) kemik atmak, (birine) kredi açmak, (birine) malum olmak, (birine) nazı geçmek, (birine) öyle gelmek, (birine) zifos atmak, (üzerine) tüy dikmek, (vernet) çom beldeği, A grubu hisse senedi, AB enerji politikası, açıklayıcı efsaneler, ...

19 harfli

(birine) acı vermek, (birine) açık olmak, (birine) gün doğmak, (birine) gün geçmek, (birine) hak vermek, (birine) hor bakmak, (birine) işi düşmek, (birine) laf gelmek, (birine) oyun etmek, (birine) rica etmek, (birine) söz gelmek, A Nevanlinna sınıfı, abetalipoproteinemi, Actinidia chinensis, adam içine karışmak, adçekme örneklemesi, adipokinetik hormon, adipökinetik hormon, adrenerjik reseptör, adrenerjik sinirler, Aedes polynesiensis, ...

18 harfli

« benette » kırığı, (birine) ip takmak, (birine) iş düşmek, (birine) yük olmak, (birine) zar atmak, (vernes) tepkileri, AB ariane programı, abannaya debennéye, Abbasi hanedanlığı, açık hava sineması, açıklama örnekçesi, açıklayıcıdan özne, ad boşluğu nesnesi, adaletine sığınmak, alazlı menevişleme, alıcı denet masası, Allah'ın işine bak, alöron tanecikleri, alt çenesi oynamak, alt denetim sınırı, alt sınır denetimi, ...

17 harfli

... hâline gelmek, ... nere ... nere, ... üzerine komak, (birine) iş etmek, A-limitlenen dizi, abdominal gözenek, Acanthocheilonema, act 8 anne C. 19, açılış yöneticisi, açındırma teknesi, adam içine çıkmak, adi emanet hesabı, Afrika yabaneşeği, ağzı teneke kaplı, Aigner-Chu modeli, Akabane hastalığı, akinetik kromozom, akronematik kamçı, alıcı denet odası, Allah ne verdiyse, alt çene kısalığı, ...

16 harfli

(toynbee) denemi, aboneli kitaplık, acayibine gitmek, Ackernechtorganı, ActiveX denetimi, açıklayıcı nesne, Açılım (genetik), adalet genelgesi, adına ne düşerse, adi hisse senedi, adrenerjik almaç, Afrika menekşesi, agamaglobulinemi, akaroit reçinesi, akçalı ödeneklik, aktarılır ödenek, aktarma düzeneği, alaca sinekkapan, alan örneklemesi, Alisma gramineum, aliynen teliynen, ...

15 harfli

9 iğneli yazıcı, açıklayacı özne, aduzayı nesnesi, ağır mineraller, ağızlık değneği, ağzı kenetlilik, akım yinelenimi, akrolein deneyi, aksesine gülmek, alan yinelenimi, alçak yinelenim, aldı sazı eline, alıcı denetçisi, alıcı yönetmeni, alt çene bucağı, alt çene kemiği, alt çene siniri, alt-çene kemiği, amaçsız yönetik, analjezi dönemi, anestezi bilimi, ...

14 harfli

abassöğodeneme, acali kişnemek, adres makinesi, Aedes cinereus, afibrinojenemi, aglutine edici, ağ örneklemesi, akarsu teknesi, akıl hastanesi, akım denetleci, akondrogenezis, aktif yönetimi, alan yönetmeni, alevlenebilmek, aleyhine olmak, Allah´a emanet, almaşık derney, almen denemesi, alt çene açısı, Ames deneyleri, androstenedion, ...

13 harfli

açkı makinesi, Agnesi eğrisi, ağ yöneticisi, ağıl keneleri, ağır makineli, Ağızörengüney, ahır denemesi, ahır keneleri, aile matinesi, akış çizeneği, akış denetimi, aktar değneği, alacak senedi, alan denetimi, alev denemesi, alev makinesi, alevlenebilme, alfa taneciği, alnico magnet, alt tarafı ne, alt-örnekleme, ...

12 harfli

... şerefine, abassöğodene, abiyogenetik, açık kestane, agametogenez, agamogenetik, agamogenezis, ağbeneklilik, ağır öğrenen, ağır önelcik, ağız değneği, ağzı kenetli, ağzı kinetli, akımyönelimi, akşam güneşi, aktif enerji, alabildiğine, alacamenekşe, alıcı deneti, alt-örneklem, alterne dizi, ...

11 harfli

abla genneş, abone etmek, abone olmak, acemicesine, acı güneyik, açık önerme, ağ yönetimi, ağaç minesi, ağı önezesi, ağız dönemi, ahır sineği, akıldanelik, akronematik, alaca güneş, alan deneyi, Alcaligenes, alfa dönemi, allıkeneler, altın sinek, ana negatif, ananesizlik, ...

10 harfli

abdesthane, abiyogenez, acıgünéyik, açık sahne, açık senet, adi emanet, adrenerjik, afiş nefiş, Afşargüney, agamogenez, aksinekler, akşamneyin, alaca tane, alaca tene, alagenevür, albüminemi, Altınevler, altınsinek, altinsinek, amelogenez, amiyanelik, ...

9 harfli

abannemek, acı günek, Acungüneş, Açıkgüney, adi senet, ağ iğnesi, ağ tüneli, ağaç nemi, Ağcagüney, Akçagüney, akgüneyik, aksiyoner, alacatane, alacatene, albuginea, alt sahne, Altınekin, Altınelma, Altınemek, amfigenez, amineptin, ...

8 harfli

abandone, abonelik, acıtenek, agenezis, ağanevre, ak benek, akgernez, akıldane, akrenner, aksonema, alagönen, alagüneş, Alagüney, algöynek, allıkene, alt çene, amaskene, an`anevî, anagenez, anamnezi, ananesiz, ...

7 harfli

abalone, âcizane, adilane, ağanene, ağbenek, ağnemek, Akbinek, akgünek, Akgüner, Akgüneş, Akgüney, Akıneri, akilane, Akmaner, Aknehir, aksonem, Aksuner, alatene, âlimane, Altaner, altçene, ...

6 harfli

Acuner, agenez, Agnesi, Ağaner, ahanek, ainevi, Akaner, akdene, Akıner, akines, akinet, aksine, Alaner, alemne, alenen, ama ne, amanet, amnezi, an`ane, anemik, anemon, ...

5 harfli

abane, abone, acene, Açine, adine, ahane, Akine, alneç, Amine, anane, anele, anemi, aneyş, annec, anneç, anneh, annem, anneş, anney, arnet, aşane, ...

4 harfli

akne, aneç, anem, aneş, aney, anne, apne, ayne, bene, bine, bone, böne, bune, cane, cene, cine, çene, çine, çöne, çune, çüne, ...

3 harfli

ane, ene, ine, nêa, NEb, nee, nek, NEL, nem, nen, nep, ner, neş, net, Neu, nev, ney, ôñe, öne, uñe

2 harfli

Kelime Ara