NE ile başlayan kelimeler

NE ile başlayan veya başında NE olan kelimeler 1595 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre NE ile başlayan kelimeler

25 harfli

ne dügün görmüş oynamışam, nedensel bağlantı noktası, negatif dışsal ekonomiler, negatif içsel tasarruflar, negatif resmin saptanması, negatif tamsayılar kümesi, nekrotik bağırsak yangısı, nekrotik servikovajinitis, neoklasik bölüşüm teorisi, neoplâstik transformasyon, nerede akşam, orada sabah, nervi metakarpei palmares, nervi pektorales kaudales, nervi temporalis profundi, nervus aurikularis magnus, nervus aurikulotemporalis, nervus karotikus internus, nervus laringeus kaudalis, nervus palmaris lateralis, nervus palmaris mediyalis, nervus peroneus profundus, ...

24 harfli

ne pahasına olursa olsun, Nectophrynoides vivipara, negatif alan ekonomileri, negatif gerilme refleksi, negatif içsel ekonomiler, negatif kitle dışsallığı, neniñ gibi, (nenüñ gibi), neoklasik bölüşüm kuramı, Neotrombicula autumnalis, nernst difüzyon tabakası, nervi kardiyasi torasisi, nervus gluteus kranyalis, nervus iliohipogastrikus, nervus oksipitalis mayor, nervus peroneus kommunis, nervus rektales kaudales, nervus şiplanknikus imus, nervus transversus kolli, net dış faktör gelirleri, net sermaye-hasıla oranı

23 harfli

ne ekersen onu biçersin, nedensellik çözümlemesi, nefesini tutup beklemek, nefis muhasebesi yapmak, nekrotik vulvovajinitis, Nelson-Aalen tahmincisi, neo-adjuvant kemoterapi, neoklasik iktisat okulu, neonatal izoeritrolizis, nervi karotikotimpanisi, nervi klunium kranyalis, nervi supraklavikulares, nervus dorsalis skapula, nervus gluteus kaudalis, nervus kostoabdominalis, nervus nazalis kaudalis, nervus pterigopalatinus, nervus sinum frontalium, nervus tensoris timpani, nervus torasikus longus, nervus trigeminus felci, ...

22 harfli

ne denir (veya dersin), ne şiş yansın ne kebap, nedensel zincir modeli, negatif batmotrop etki, negatif dağıtım eşlemi, negatif dışsal ekonomi, negatif dromotrop etki, negatif enerji dengesi, negatif ışığa doğrulum, negatif kontrast madde, negatif kronotrop etki, negatif trofotrop etki, negatif-pozitif işleme, nekrotik fasya yangısı, Nematospiroides dubius, Neogobius melanostomus, nervi klunium kaudales, nervus genitofemoralis, nervus glossofaringeus, nervus infratroklearis, nervus muskulokutaneus, ...

21 harfli

ne olduğunu bilememek, ne oldum delisi olmak, ne yaptığını bilmemek, neçün, (neşün, nişün), nedensellik ölçütleri, nefritis nonpurulenta, negatif gelir vergisi, negatif iplikli virüs, negatif kooperativite, negatif yere doğrulum, nekrotik endometritis, nekrotik pankreatitis, Neoceratodus forsteri, Neoceratodus forstrei, Neophron percnopterus, neotenik plöroserkoit, nervi siliares breves, nervus dorsalis penis, nervus fasyalis felci, nervus ilioinguinalis, nervus infraorbitalis, ...

20 harfli

ne çiçektir, biliriz, ne hâli varsa görsün, ne istediğini bilmek, Nectarinia metallica, nedensiz zenginleşme, nefes darlığı çekmek, nefrotoksik nefritis, negatif azot dengesi, negatif inotrop etki, negatif olmayan sayı, nemlendirici ilaçlar, neomarksist kuramlar, neonatal hipoglisemi, nervi klunium mediyi, nervi siliares longi, nervus hipogastrikus, nervus mastikatoryus, nervus milohiyoideus, nervus nazopalatinus, nervus okulomotoryus, nervus vomeronazalis, ...

19 harfli

ne dese beğenirsin?, ne kişi, (ne kimse), nefes nefese kalmak, nefsini kör eylemek, negatif açındırması, negatif anlamlı RNA, negatif nakit akışı, nehir ve delta gölü, nekrotik dermatitis, nekrotik stomatitis, nemli humus toprağı, nemlihava çizelgesi, neotenik proserkoit, nervi interkostales, nervus intermediyus, nervus mandibularis, nervus masseterikus, nervus nazosilyaris, nervus obturatoryus, nervus vestibularis, nesne bulgu belgesi, ...

18 harfli

ne alıp veremiyor?, ne günlere kaldık!, Neanderthal insanı, Necator americanus, neden-sonuç ölçeri, nedensel çıkarsama, nedensel çözümleme, nedensellik ilkesi, nefritis purulenta, negatif aerotaksis, negatif başa tepki, negatif değiştirim, negatif faiz oranı, negatif korelasyon, negatif seleksiyon, negatif tamsayılar, nekrotik araknidis, nekrotik enteritis, nekrotik vajinitis, neonatal mortalite, neoplâstik değişim, ...

17 harfli

ne idiği belirsiz, ne od var ne ocak, Neandertal insanı, nefret uyandırmak, negatif aykırılık, negatif ek mercek, negatif fonksiyon, negatif fototaksi, negatif kemotaksi, negatif logaritma, negatif modülatör, negatif ven nabzı, Negretti Merinosu, nektar-emengiller, nemlendirici krem, nemli hava fiziği, Neoechynorhynchus, neostigmin bromür, neredeyse durağan, neredeyse sürekli, nervus aksillaris, ...

16 harfli

ne güne duruyor?, ne olur ne olmaz, ne yer, (ne yir), Nebraska hindisi, nedenli nedensiz, nedenli söylence, nefes aldırmamak, nefesi bağlanmak, nefis muhasebesi, nefis mücadelesi, nefrotik sendrom, negatif boş film, negatif büyüklük, negatif duyarkat, negatif tasarruf, nekrotik orşitis, nektaremengiller, neo-merkantilizm, neonatal asfeksi, Neospora caninum, nerede bu bolluk, ...

15 harfli

ne âlâ memleket, ne gözle bakmak, ne gününe durur, ne ki, (ne kim), ne olursa olsun, ne söylüyorsun?, nebatat bahçesi, Nedende yanılma, nedenli öykünce, nedensel ilişki, nedensel sistem, nedesensel etki, nefesi kuvvetli, nefeslenebilmek, nefis müdafaası, nefrokalsinozis, negatif görüntü, negatif karekök, negatif kurgusu, negatif tropizm, negatif yatırım, ...

14 harfli

ne demek olsun, ne görseler ki, ne kadar varsa, ne yapıp yapıp, ne yeller esti, Nebelungkedisi, neden bilimsel, neden değişkem, nedensel süreç, nefes tüketmek, nefeslenebilme, nefesli sazlar, nefroid eğrisi, nefrosklerozis, nefsine düşkün, neftîleştirmek, negatif bombaj, negatif boyama, negatif deliği, negatif kesici, negatif kesimi, ...

13 harfli

ne ... ne ..., ne görürsünüz, ne kadar olsa, ne münasebet!, ne var ne yok, neden uydurma, nedenli masal, nedenselcilik, nefes darlığı, nefesi durmak, nefesli ünsüz, nefret duymak, nefret tutmak, nefrohidrozis, nefrokardiyak, nefrolitiazis, nefrosistitis, nefsi müdafaa, nefsine uymak, neftîleştirme, negatif çizik, ...

12 harfli

ne buyrulur?, ne kötü olsa, necat bulmak, neci oluyor!, Nectarinidae, neden bilimi, nedenli saga, nedi bôleden, nedir kalmak, nefes borusu, nefes çekmek, nefes değmek, nefes kesici, nefes nefese, nefis izzeti, nefret etmek, nefritojenik, nefroblastom, nefrojenetik, nefsekoymagı, neftim demek, ...

11 harfli

ne dedim de, ne haddine!, ne yazık ki, nebülizatör, neck cavity, neck volute, neden olmak, neden sonra, nedensellik, nedensizlik, nef` (nefi), nefelometre, nefelometri, nefes almak, nefes atmak, nefes etmek, nefes verme, nefeslenmek, nefralkozis, nefridyopor, nefromalasi, ...

10 harfli

ne âlemde?, ne de olsa, ne gerekse, ne olacak!, ne oluyor?, ne yapıyık, neartrozis, Nebahattin, Necabettin, Necef taşı, neck angle, Necmiyeköy, nedbeleşme, nedenbilim, nefelenmek, nefes alma, nefeslemek, nefeslenme, nefilenmek, nefrektazi, nefrektomi, ...

9 harfli

ne biçim?, ne demek?, ne demeye, ne eksüğü, ne etesen, ne haber?, ne hâlde?, ne mümkün, ne ütüyon, ne var ki, neceftaşı, neck heel, neck-thru, nedeniyle, nefesleme, nefraljik, nefratoni, nefridium, nefridyum, nefropati, nefroskop, ...

8 harfli

ne bilim, ne biyim, ne çıkar, ne denli, ne diye?, ne fayda, ne gadan, ne geder, ne gezer, ne gibi?, ne hacet, ne haçan, ne imiş?, ne kadar, ne kimse, ne lazım, ne menem, ne şekil, ne tevir, ne yazar, ne yüzle, ...

7 harfli

ne âlem, ne asıl, ne çare, ne dani, ne iyi!, ne mene, ne teer, Nebahat, nebalım, nebatat, nebedir, nebenya, nebetli, Nebiköy, Nebiler, nebleki, nebülin, nebülöz, necabet, necaset, Necator, ...

6 harfli

ne âlâ, ne ara, ne bem, ne bim, ne din, ne gam, ne ise, ne kim, ne ola, ne tañ, ne var, ne yir, nebati, nebbaş, nebevi, Nebihe, Nebile, Nebiye, neblem, nebula, necabı, ...

5 harfli

ne o?, ne ol, nebat, neben, nebet, Nebih, Nebil, nebri, necal, necap, necat, necde, necek, necên, necep, necik, necip, Neclâ, Necmi, Necve, neçeg, ...

4 harfli

nebi, Nebo, nece, neci, neck, neça, neçe, neçi, nede, nedi, neem, neet, nefa, Nefi, neft, nehl, neje, nema, neme, nemf, nena, ...

3 harfli

nêa, NEb, nee, nek, NEL, nem, nen, nep, ner, neş, net, Neu, nev, ney

2 harfli

Kelime Ara