NE ile biten kelimeler

NE ile biten veya sonunda NE olan kelimeler 1471 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre NE ile biten kelimeler

25 harfli

Adriyatik'ten Çin Seddine, katyon değiştirici reçine

24 harfli

evli evine, köylü köyüne

23 harfli

bildirme koşacıyle özne, kaplama ekleyici makine, kör kör parmağım gözüne

22 harfli

asıl tümleç veya nesne, makro gözenekli reçine, yükselir alçalır sahne

21 harfli

iki katlı döner sahne

20 harfli

integumentum kommune, organoleptik muayene, ölüm sonrası muayene, üç kenarı açık sahne

19 harfli

bir günden bir güne, kelimesi kelimesine, ölüm öncesi muayene, şathiyat-ı sofiyane

18 harfli

açıklayıcıdan özne, antemortem muayene, başım gözüm üstüne, damdan düşercesine, deliveli üstüstüne, elle derin muayene, endoskopik muayene, olfaktorik muayene, pekiştirilmiş özne, perspektifli sahne, postmortem muayene, siyah bacaklı kene, tekerlekli önsahne, ultrasonik muayene, yerine geçen nesne

17 harfli

beklenmeyen nesne, değişebilir sahne, genomik kütüphane, merhametsizcesine, özdevinimli vezne, pekiştirmeli özne, sitolojik muayene, siyah oyuklu kene, taşınabilir sahne

16 harfli

açıklayıcı nesne, ayaklı kütüphane, belirtisiz nesne, crystalline tone, çok amaçlı sahne, endokrin muayene, eş zamanlı sahne, fiziksel muayene, gezici kütüphane, göz alabildiğine, gücü gücü yetene, iki konutlu kene, iner-çıkar sahne, özü alınmış tane, parmakla muayene, Regalecus glesne, tek konutlu kene, tekerlekli sahne, terbiyesizcesine, tutturabildiğine

15 harfli

açıklayacı özne, aldı sazı eline, bağlanılan iğne, belirtili nesne, derinden derine, deus eks makine, deus ex machine, embriyosuz tane, genel kütüphane, görüngeli sahne, gramatîkal özne, iki katlı sahne, iyonomer reçine, kaplamsal nesne, mıknatıslı iğne, milimi milimine, seslenmeli özne, simultane sahne, tecahülüarifane, üç konutlu kene, vajinal muayene

14 harfli

belirsiz nesne, buharlı makine, can baş üstüne, cimcik makanne, derbedercesine, distorted tone, eşeksenli tane, evrensel nesne, fiziki muayene, görünürde özne, içlemsel nesne, kurumlupervane, rektal muayene, seyyar hastane, taşıyıcı tekne, tuning machine, yuvarlak sahne

13 harfli

alt tarafı ne, bağlaçlı özne, belene belene, belirli nesne, belirsiz özne, Belone belone, bezene bezene, bidene bidene, bir bacak öne, bölene bölene, buğdaysı tane, çaresizcesine, çengelli iğne, çerçeve sahne, çıkıntı sahne, değerli nesne, değme keyfine, dellerdi kine, dengi dengine, derinlemesine, dildışı nesne, ...

12 harfli

... şerefine, abassöğodene, açık kestane, alabildiğine, ameliyathane, arka mengene, bencilcesine, bir uğurdane, Birin birine, birinci özne, böylecûkgine, bütün bütüne, büyük numune, çatallı iğne, çıplak sahne, direksi tane, dolaylı özne, duyguca özne, efendicesine, eğri kestane, elle muayene, ...

11 harfli

acemicesine, araba sahne, aracı nesne, askercesine, bıldır sene, bi keremine, biligrafine, biri birine, bitirimhane, böylemecene, böylemesine, bright tone, bulaşıkhane, cahilcesine, cansiparane, cihangirane, creamy tone, crunch tone, çamaşırhane, çengüçegane, çıplak tane, ...

10 harfli

abdesthane, açık sahne, alaca tane, alaca tene, arka sahne, aşna fişne, aşna vişne, aşna-fişne, azimkârane, başan döne, bidahakine, bilelerine, bir düzine, birgurdane, büyük anne, cambazhane, canicesine, clean tone, crisp tone, çatal iğne, çebiç çene, ...

9 harfli

alacatane, alacatene, alt sahne, ana sahne, Aslanhane, balıkhane, baruthane, basmahane, başüstüne, batakhane, bekârhane, bendehane, bertabane, Bezirhane, bıçkıhane, boylecene, böcekhane, böncesine, böylecene, böylesine, böyûkgine, ...

8 harfli

abandone, akıldane, allıkene, alt çene, amaskene, anneanne, aynıdane, ayricene, ayvadene, babaanne, belesine, besihane, bilegene, bilesine, bir tane, birahane, birkenne, bobamine, boğazane, bôlecene, bolgenne, ...

7 harfli

abalone, âcizane, adilane, ağanene, akilane, alatene, âlimane, altçene, amadane, amedene, amirane, amiyane, arahane, arifane, âşıkane, ay şene, balhane, balnene, balnine, beccane, beğşene, ...

6 harfli

akdene, aksine, alemne, ama ne, an`ane, apsane, aşhane, aynene, Aysine, bahane, barane, bazene, becane, becene, beçene, bedene, begane, bezene, bidâne, bidene, bigâne, ...

5 harfli

abane, abone, acene, Açine, adine, ahane, Akine, Amine, anane, aşane, aşene, avane, Ayane, be ne, benne, berne, beyne, bidne, bitne, cırne, ciğne, ...

4 harfli

akne, anne, apne, ayne, bene, bine, bone, böne, bune, cane, cene, cine, çene, çine, çöne, çune, çüne, dane, dene, dine, done, ...

3 harfli

ane, ene, ine, ôñe, öne, uñe

2 harfli

Kelime Ara