İçinde OS geçen kelimeler

İçinde OS geçen kelimeler 4642 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

os aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. os anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde OS geçen kelimeler

25 harfli

Actinosphaerium eichhorni, arterya serebri rostralis, (birinin) postuna oturmak, botriyoid rabdomiyosarkom, Brochothrix thermosphacta, Cichlosoma nigrofasciatum, Cox-Ingersoll-Ross modeli, Çekoslavakyanın A57işgali, dejeneratif osteoartritis, deoksiadenozin monofosfat, deoksiguanozin monofosfat, dışarıda betimlenen dosya, dışarıda tanımlanan dosya, dosya sistemi özellikleri, düşük florlu kaya fosfatı, Ekonomik ve Sosyal Komite, fossa glandula lakrimalis, fossa kondilika ventralis, fossa lakrimalis eksterna, fresnel kosinüs integrali, geleneksel Türk tiyatrosu, ...

24 harfli

Afrika tripanosomiyazisi, Amerikan tripanosomozisi, amonyak temelli atmosfer, Amoroso-Robinson formülü, ampulla ossea posteriyör, Aphyosemion occidentalis, atladı geçti Genç Osman!, Ayastefanos Bulgaristanı, bağdaşabilir postülatlar, basınçlı sıcak su deposu, benzen monosülfonik asit, Clostridium histolyticum, Clostridium putrefaciens, coincidentia oppositorum, çalkalayıcılı su banyosu, deoksitimidin monofosfat, Dicrocoelium macrostomum, Didunculus strigirostris, dosdoğru boşinanç boyutu, dosya sistemi uyumluluğu, faz. kontrast mikroskobu, ...

23 harfli

Aedes pseudoscutellaris, alveoler fosfolipidozis, ampulla ossea anteriyor, ampulla ossea lateralis, Ancylostoma braziliense, Ancylostoma tubaeformis, Angiostrongylus vasorum, arterya brakiyosefalika, ata dostu oğla mirastır, atmosfer kirlilikölçeri, Balboschoenus maritimus, beta galaktosidaz testi, Beyaz Portekiz Merinosu, bileşik ışık mikroskobu, bireysel sosyal sermaye, blastosit implantasyonu, Botriosefalus hastalığı, cari işlemler bilânçosu, Clostridium nigrificans, Clostridium perfringens, coryza gangrenosa bovum, ...

22 harfli

9-10 Ağustos Kararları, alkalin fosfataz testi, Amphisbaena fuliginosa, Ancylostoma americanum, Aphyosemion bivittatum, Aphyosemion nigerianum, Aphyosemion sjoestedti, arkkosekant fonksiyonu, arterya ileosekokolika, Ayastefanos antlaşması, bağırsak şistosomozisi, baskılayıcı T lenfosit, birincil aldosteronizm, Bos primigenius taurus, Bosna Sırp Cumhuriyeti, boyuna bosuna bakmadan, böbrek osteodistrofisi, cam iyonomer çimentosu, Carduelis flavirostris, Cichlosoma biocellatum, Clostridium sporogenes, ...

21 harfli

aditus nazosfenoideus, akciğer şistosomozisi, allosterik efektörler, allosterik proteinler, Alosa fallax nilotica, Ancylostoma duodenale, Andrews dosya sistemi, anlamsızlık tiyatrosu, antik Yunan tiyatrosu, Aphyosemion calliurum, arkkosinüs fonksiyonu, Arnavutluk sosyalizmi, artikulasyo komposita, bazofil metamiyelosit, birinci Gossen Kanunu, birinci Gossen Yasası, birleşik hidrosefalus, Bosna Etnik temizliği, büyük fagositik hücre, Cladosporium herbarum, Clostridium botulinum, ...

20 harfli

10 Ağustos Kararları, adreslenmiş dosyalar, akrosentrik kromozom, Alman yerli Merinosu, Aphyosemion australe, Aphyosemion gardneri, arpa malt posası unu, arpa malt yaş posası, ASCII veri dosyaları, Avrupa Özgür Radyosu, Avrupa Patent Bürosu, bağlantı motosikleti, Barbarossa harekatı, Beira Baixa Merinosu, belgeçposta sunucusu, birincil spermatosit, (birine) zifos atmak, Biscoe tarih tablosu, Bosna-Hersek Buhranı, Bunsen-Roscoe yasası, Chaenomeles speciosa, ...

19 harfli

2,3 bifosfogliserat, 2,3-difosfogliserat, 4 Ağustos Kararları, açık hava tiyatrosu, açılış kodu dosyası, açlık osteoporozisi, Aegithalos caudatus, alizarin monofosfat, allosterik enzimler, alüminohidrosilikat, ameliyat mikroskobu, Amidostomum anseris, Ancylostoma caninum, anizopoikilositozis, Anostomus anostomus, apertura nazi ossea, Ariosoma balearicum, arkus palatoglossus, asidofil granülosit, atomik spektroskopi, Avrupa Parlamentosu, ...

18 harfli

açıkhava tiyatrosu, alfa-L-fukosidozis, allosterik kontrol, allosterik protein, Anas platyrhynchos, Andaluzya Merinosu, Aphyosemion gulare, Arctium tomentosum, Argyrosomus regius, arterya interossea, arterya prostatika, asma ağustosböceği, Avrupa sosyal fonu, bakteriyosinojenik, baryum tiyosiyanat, bazofil granülosit, belediye tiyatrosu, bilimsel sosyalizm, bir dostluk kaldı!, Bos indicus sığırı, botriyosefaliyazis, ...

17 harfli

açındırma banyosu, ağustos böcekleri, aktif para deposu, alfa mannosidozis, alım satım bürosu, Alman et merinosu, aluminosilikatlar, Amerikan Senatosu, Amiurus nebilosus, Ancylostomatoidea, angiostrongilozis, Angiostrongylidae, Anguilla rostrata, apeks ossis sakri, apostomatöz yangı, atmosfer bileşeni, atmosfer bileşimi, atmosfer denetimi, atmosfer ışıkları, atmosfer tabakası, atmosfer yenileme, ...

16 harfli

açılış bilançosu, Aelurostrongylus, Aeolis papillosa, african rosewood, ağ dosya sistemi, ağustosböcekleri, alkalen fosfataz, alkalin fosfataz, allosterik enzim, alveolar fagosit, ameli posteriyör, Ancylostomatidae, annulus fibrosus, armut kompostosu, arteryosklerozis, astrositik gliom, atmosfer basıncı, atmosfer üreteci, atmosfer üretimi, bakteriyosinojen, belirtke tablosu, ...

15 harfli

Actinosphaerium, afrika-i osmani, agranülositozis, ağartma banyosu, akantosefalozis, Angiostrongylus, anoplosefalozis, antroposantrist, antroposantrizm, ApulianMerinosu, argon atmosferi, avın gannı ôsuñ, ayva kompostosu, bahçe tiyatrosu, bakteriyostatik, Barbados koyunu, Barros Merinosu, baş bodoslaması, bataklık yosunu, bazofil lökosit, berkitme panosu, ...

14 harfli

Actinospharium, adenosklerozis, Aelia rostrata, ağaç yosunları, ağustos alması, ağustos böceği, ağustos ördeği, Akdeniz filosu, ala ossis ilyi, alan tiyatrosu, amonyum fosfat, anakados etmek, Ancylostomidae, androstenedion, ankilostomatik, ankilostomozis, arjinin fosfat, arkus kostalis, arteriyosikloz, Asterospondyli, aterosklerozis, ...

13 harfli

abdominoskopi, aerosol krema, agranulositoz, ağustosböceği, aile gazinosu, Akantosefalan, akantosefaloz, akantosefalöz, akantositozis, aktinosferyum, aldosteronizm, aldosteronüri, alıcı kablosu, amfiprostilos, ampulla ossea, angulus kosta, ANOVA tablosu, antifagositik, Appaloosa Atı, arık atmosfer, asit fosfataz, ...

12 harfli

a posteriori, ABD senatosu, adipolökosit, adiposelüloz, adostum kuşu, aglossostomi, ağustos gülü, ağustoslamak, akım trafosu, amikroskopik, amniyosentez, amorf fosfor, Ancylostomum, Angiospermae, anizositozis, anjiyosarkom, anjiyostenoz, arap osuruğu, astenospermi, astrositozis, ateroskleroz, ...

11 harfli

abiyoseston, acele posta, agnostisizm, agranülosit, agronülosit, Akantosefal, akrosiyanoz, aktomiyosin, Alosa alosa, Alosa finta, altostratüs, Amblyospora, amdinosilin, Amidostomum, aminimosgôh, Ancylostoma, androsteron, Anglosakson, anjiyostomi, Aphis rosae, aposteriori, ...

10 harfli

açık dosya, affettuoso, aile dostu, aldosteron, allosterik, alökositoz, androsefal, angiosperm, anizositoz, anjiyoskop, Apiyosomoz, aplanospor, arkosolyum, artroskopi, asosyallik, assosyasyo, astrositom, atmosferik, azoospermi, B lenfosit, B-lenfosit, ...

9 harfli

akantosit, akçarados, aksositil, allosteri, amfibiyos, anatosizm, androspor, anizospor, antosiyan, aprinosit, artroskop, artrospor, askarosit, başhostes, bemecôsuñ, Beybostan, bi dosluk, bidostluk, bilanofos, biyosenoz, biyosidal, ...

8 harfli

adenosel, adenosit, adiposir, adiposit, aerosist, agnostik, agrostis, akrostiş, Alatosun, albatros, amebosit, amöbosit, anakodos, antropos, Apiosoma, aposepal, apostrof, arkeosit, artrosel, askospor, astrosit, ...

7 harfli

abırdos, aerosol, agnosya, ağustos, ak ôsuñ, alabros, albinos, Alosman, amfosit, ammosöt, amniyos, aposkal, argosuz, asosyal, aşendos, aşgôsuñ, avtosom, avustos, badenos, badınos, bazeost, ...

6 harfli

aglosi, agnosi, ameios, amitos, amosit, anizos, anosya, arioso, arosek, Avanos, azigos, badros, bağnos, balyos, bentos, bohosa, bosağa, bosdan, bosluh, bostan, camkos, ...

5 harfli

abosa, aftos, akros, anyos, avgos, balos, batos, bıros, biyos, bobos, bôsak, bosça, bosek, bosko, Bosna, cidos, cosun, çolos, çoros, daros, dinos, ...

4 harfli

abos, ados, agos, akos, aros, asos, bost, bosu, dosı, dost, egos, eros, fosa, fosi, gosa, hose, kaos, kosa, kose, kosı, kosi, ...

3 harfli

bos, cos, dos, fos, gos, kos, mos, osa, osi, oso, pos, sos, şos, tos

2 harfli

os

Kelime Ara