OS ile başlayan kelimeler

OS ile başlayan veya başında OS olan kelimeler 358 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

os aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. os anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre OS ile başlayan kelimeler

25 harfli

Osgood-Schlatterhastalığı, ossa sesamoidea dorsaliya, ostenit dayanıklılaştırma, ostenitli paslanmaz çelik, osteokondiritis dissekans, ostia venarum pulmonalium, ostium vena kava kaudalis

24 harfli

osteitis fibroza kistika, ostenit dayanıklılaşması, osteoprogenitör hücreler, ostium retikulo-omazikum, ostium trunsi pulmonalis

23 harfli

os trapezoideokapitatum, osmenevişleme sıcaklığı, osteodistrofiya fibroza, osteogenezis imperfekta, Osteoglossum bicirrosum, ostium ruminoretikulare, ostium üretra eksternum

22 harfli

os kuneiforme laterale, os sesamoideum distale, Osmanlı toprak sistemi, osmoregülatör kanallar, ossa metakarpaliya I-V, ossa metatarsaliya I-V, ostenit tane büyüklüğü, ostenitleme önısıtması, ostium omazoabomazikum, ostium uteri eksternum, ostium üretra internum

21 harfli

os karpi intermediyum, Osmanlı toprak düzeni, ostenitleme sıcaklığı, ostenitli dökme demir, osteogenik potansiyel, ostium intrafaringeum, ostium uteri internum

20 harfli

os karpi aksessoryum, os navikulokuboideum, Osmanlı tokadı atmak, Osmanlı tokadı yemek, osmenevişleme süresi, osmenevişleme yunağı, osmoregülatör sistem, ossa digitorum manus, ossa digitorum pedis, ossa membri torasisi, Ostertagia ostertagi, ostium ejekulatoryum, ostium nazolakrimale, ostium uterinum tuba

19 harfli

ossa membri pelvini, Ossabawadası domuzu, ostenitleme tuzları, osteohemokromatozis

18 harfli

os interpariyetale, osişleme sıcaklığı, ostenitleme süresi, ostium sekokolikum

17 harfli

os basisfenoidale, os karpi sentrale, os sentrokuartale, os tarsi sentrale, oskur kaptırmamak, oskülatör düzlemi, Osphramenus olfax, Osphromenus olfax, osteokondrosarkom, ostium kardiyakum, ostium prepusyale

16 harfli

os karpi radiale, os presfenoidale, Osmanlı borçları, Osmanlı Türkçesi, ossikula auditus, osteoperiostitis, osteotis fibroza, ostium papillare, ostium pilorikum

15 harfli

os karpi ulnare, os pterigoideum, os skafolunatum, os trapezoideum, osişleme çeliği, osişleme süresi, Osmanlı Bankası, ossa sesamoidea, Ost Friz koyunu, osteokondiritis, ostium üreteris

14 harfli

os karpale III, os lentikulare, os tarsale III, os zigomatikum, Oslerus osleri, Osmanlı kadını, Osmanlı lalesi, Osmanlı tokadı, Osmanlıcacılık, osmoregülasyon, osmotik basınç, ostenitli yapı, osteoartropati, osteoartrotomi, Osteoglossidae, osteokondrozis, osteomiyelitis, osteosklerotik, ostertagiyozis, Ostraciontidae, osurgan böceği, ...

13 harfli

os karpale II, os karpale IV, os navikulare, os oksipitale, os pariyetale, os pnömatikum, os skafoideum, os tarsale II, os tarsale IV, os trikuetrum, osazon deneyi, oseanik bölge, Osmanî nişanı, Osmaniyelilik, Osmankalfalar, osmanlıcücüğü, osmenevişleme, osteoartritis, osteodistrofi, osteoflorozis, osteopetrozis, ...

12 harfli

os hiyoideum, os insisivum, os kapitatum, os karpale I, os kuboideum, os lakrimale, os palatinum, os tarsale I, os temporale, os trapezium, osel tamivir, Osmanlıcılık, ossifikasyon, Ossimikoyunu, Ostariophysi, Osteichthyes, ostenitlenim, osteoblastik, osteoblastom, osteogenezis, osteoklastik, ...

11 harfli

os frontale, os klitoris, os psiforme, os rostrale, oshaik asit, osifikasyon, oskültasyon, Osmanağaköy, Osmanbeyler, Osmanköseli, Osmanlıcacı, Osmanpınarı, ossa fasiyi, ossa kordis, ostenitleme, osteofibrom, osteokalsin, osteomalasi, osteonekroz, osteoplasti, osteosarkom, ...

10 harfli

os femoris, os hamatum, os kostale, os lunatum, oseanodrom, oskislemek, oskişlemek, Osmanbeyli, Osmanlılık, Osmanpazar, Osmanuşağı, ossa karpi, ossa krani, ossa tarsi, osteoblast, osteogenez, osteojenik, osteoklast, osteoklazi, osteolitik, osteolizis, ...

9 harfli

os kordis, os longum, os nazale, os planum, os sakrum, osfradyum, osilograf, Osmanbükü, Osmancalı, Osmandede, Osmangazi, Osmanlıca, Osmanlıcı, Osmanoğlu, Osmanpaşa, osmiyumlu, ossikulum, ossurdmak, ostektomi, ostenitli, osteoloji, ...

8 harfli

os breve, os ilium, os koksa, os penis, os pubis, os vomer, osel göz, osişleme, oskisali, Osmanbey, Osmancık, Osmaneli, Osmaniye, Osmanköy, Osmanlar, Osmansin, ossurmak, osteitis, osteofit, osteolog, osteosit, ...

7 harfli

os iski, osamadı, osangın, osangil, osanmak, Oscines, osellus, oskulum, osmamak, Osmanca, osmanlı, osmanli, osmanne, osmannı, osmanni, osmiyum, osruğan, ossahat, ossahit, ossuruh, ossuruk, ...

6 harfli

os işi, osayit, osazon, osküre, Osmani, Osmani, osrnoz, ossaat, ossein, osseus, osteit, osteom, osteon, ostium, Ostrea, osurma, osuruk, ôsürük

5 harfli

Oscar, osein, osgan, osgik, osgor, Oskan, oskar, Oskay, oskor, oskun, osmak, Osman, osram, ossun, ostam, osten, ostia, ostot, osüze

4 harfli

osaç, osal, osca, oski, osoy, ossa, ôsün

3 harfli

osa, osi, oso

2 harfli

os

Kelime Ara