OS ile biten kelimeler

OS ile biten veya sonunda OS olan kelimeler 285 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

os aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. os anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre OS ile biten kelimeler

25 harfli

Strepsiceros strepsiceros, Vaccinium arctostaphyllos

24 harfli

Rhinolophus hippisideros, Rhinolophus hipposideros, Tragelophus strepsiceros

22 harfli

Stephanolepis diaspros

21 harfli

doğum sonrası tetanos, Luscinia megarhynchos, Rhinobatos rhinobatos

20 harfli

Dendrocopos leucotos, fizyolojisel tetanos, Phoenicurus ochruros

18 harfli

Anas platyrhynchos, Buceros rhinoceros

17 harfli

Leuconostoc oenos, puerperal tetanos, Turdus philomelos, idiopatik tetanos

16 harfli

Lama glama pacos

14 harfli

fahri konsolos, korodidaskalos, yazılı orkinos

13 harfli

amfiprostilos, Chanos chanos, kızıl orkinos, tunika dartos, yerel tetanos, düzmedipteros

12 harfli

Barba Yorgos, karakoncolos, Lemur mangos, Lemur mongos, mikroskuamos, Ornithodoros, osteokondros, Ursus arctos

11 harfli

başkonsolos, başpiskopos, Chaos chaos, istrongilos, luminiferos, makrokosmos, mikrokosmos, mikrokozmos, opistotonos

10 harfli

demiourgos, didaskalos, dingilitos, ditirambos, gramatikos, hemiazigos, hipokritos, kemo osmos, ketoheksos, metanefros, mezonefros, mukokolpos, piyokolpos

9 harfli

akçarados, amfibiyos, bilanofos, butamifos, demiurgos, diklorvos, dingilpos, ditrambos, Diyonizos, fitofagos, haymatlos, hiyalinos, korifayos, monoseros, pallampos, pallanpos, polifagos, pronefros, spondilos

8 harfli

albatros, anakodos, antropos, bakdanos, Barbados, Barbaros, bromofos, concolos, dionysos, dipteros, epilogos, falyanos, garipdos, goncolos, iskarmos, kobaltos, konsolos, mağdanos, makarnos, martolos, maydinos, ...

7 harfli

abırdos, ağustos, alabros, albinos, amniyos, aşendos, avustos, badenos, badınos, boy bos, boy pos, cadalos, çekelos, dokmios, eksodos, Evrenos, gavanos, geranos, gıragos, heteros, hiyalos, ...

6 harfli

ameios, amitos, anizos, Avanos, azigos, badros, bağnos, balyos, bentos, camkos, çuhnos, dartos, Deimos, deyyos, dosdos, faydos, faytos, fennos, Filyos, findos, fintos, ...

5 harfli

aftos, akros, anyos, avgos, balos, batos, bıros, biyos, bobos, cidos, çolos, çoros, daros, dinos, diyos, etmos, eyzos, fanos, fenos, Fobos, galos, ...

4 harfli

abos, ados, agos, akos, aros, asos, egos, eros, kaos, kros

3 harfli

bos, cos, dos, fos, gos, kos, mos, pos, sos, şos, tos

2 harfli

os

Kelime Ara