İçinde Rİ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 21430 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde Rİ geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyden) ileri gelmek, (bir şeyin) yerini tutmak, (bir yeri) ahıra çevirmek, (bir yeri) örümcek sarmak, (bir yerin) başında olmak, (bir yerin) içinden olmak, (biri biriyle) zıt gitmek, (biri için) kötü söylemek, (biri) vazifesinden olmak, (birine) açık bono vermek, (birine) yukarıdan bakmak, (birine) yüksekten bakmak, (birini) ağzına baktırmak, (birini) çileden çıkarmak, (birini) mütehassis etmek, (birini) on paralık etmek, (birini) şaşkına çevirmek, (birini) teneşir paklamak, (birini) yalancı çıkarmak, (birinin) ağzına tükürmek, (birinin) aleyhine dönmek, ...

24 harfli

(bir şey) haritada olmak, (biri için) iyi söylemek, (birine) bok yemek düşer, (birine) diş geçirememek, (birine) gariplik basmak, (birine) kollarını açmak, (birine) külah giydirmek, (birini) açıkta bırakmak, (birini) arkada bırakmak, (birini) helalliğe almak, (birini) karşısına almak, (birini) kesintiye almak, (birini) maskaraya almak, (birini) terkisine almak, (birini) yer kabul etmez, (birinin) ağzını kapamak, (birinin) ağzını tıkamak, (birinin) başına ekşimek, (birinin) başını istemek, (birinin) elinde ... var, (birinin) fikrini çelmek, ...

23 harfli

(bir işten) hariç olmak, (bir yeri) sel götürmek, (birinde) dil bir karış, (birinden) yaka silkmek, (birine) cesaret gelmek, (birine) gözdağı vermek, (birine) içinden gülmek, (birine) kavuk sallamak, (birine) kul köle olmak, (birine) muziplik etmek, (birine) perestiş etmek, (birine) tarziye vermek, (birine) tepeden bakmak, (birine) yağcılık etmek, (birini) açığa çıkarmak, (birini) görüp gözetmek, (birini) gözüm görmesin, (birini) istihdam etmek, (birini) kurşuna dizmek, (birini) paravan yapmak, (birini) sarakaya almak, ...

22 harfli

(bir şeyi) geri vermek, (birinde) kalp olmamak, (birinden) fikir almak, (birine göre) hava hoş, (birine) annelik etmek, (birine) beddua sinmek, (birine) kan kusturmak, (birine) kanı kaynamak, (birine) koltuk vermek, (birine) mum tutturmak, (birine) payanda olmak, (birine) pervane olmak, (birine) şantaj yapmak, (birine) uşaklık etmek, (birine) yıkıntı olmak, (birine) zincir vurmak, (birini) ayakta tutmak, (birini) demire vurmak, (birini) gafil avlamak, (birini) gaza getirmek, (birini) haraca kesmek, ...

21 harfli

(birinde) şafak atmak, (birinden) kan gitmek, (birine) abayı yakmak, (birine) analık etmek, (birine) biliş çıkmak, (birine) çirkef atmak, (birine) dil çıkarmak, (birine) fitil vermek, (birine) gurur gelmek, (birine) karşı durmak, (birine) karşı gelmek, (birine) kıç attırmak, (birine) kılçık atmak, (birine) kıyak yapmak, (birine) korku salmak, (birine) korku vermek, (birine) laf getirmek, (birine) medyun olmak, (birine) meftun olmak, (birine) muhtaç etmek, (birine) ot yoldurmak, ...

20 harfli

`göster bana` ölçeri, (bir yeri) yol etmek, (bir yerin) üst başı, (birine) ateş basmak, (birine) balta olmak, (birine) cephe almak, (birine) ceza kesmek, (birine) damla inmek, (birine) diş bilemek, (birine) kanat açmak, (birine) kara çalmak, (birine) kastı olmak, (birine) kemik atmak, (birine) kredi açmak, (birine) malum olmak, (birine) nazı geçmek, (birine) öyle gelmek, (birine) zifos atmak, (birini) adam sanmak, (birini) hırs basmak, (birini) ifrit etmek, ...

19 harfli

`kestir kim` ölçeri, (birine) acı vermek, (birine) açık olmak, (birine) gün doğmak, (birine) gün geçmek, (birine) hak vermek, (birine) hor bakmak, (birine) işi düşmek, (birine) laf gelmek, (birine) oyun etmek, (birine) rica etmek, (birine) söz gelmek, (birini) bent etmek, (birini) cin tutmak, (birini) fena etmek, (birini) hor tutmak, (birini) hoş tutmak, (birini) ipe çekmek, (birini) işe koşmak, (birini) kan boğmak, (birini) linç etmek, ...

18 harfli

(birine) ip takmak, (birine) iş düşmek, (birine) yük olmak, (birine) zar atmak, (birini) işe almak, (birinin) ağzından, (vernes) tepkileri, 8 mm`lik gösterici, AB ariane programı, AB eğitim komiseri, AB sağlık komiseri, Acanthias vulgaris, Achantias vulgaris, açık pastörizasyon, adımını geri atmak, Afrika cüce çiklit, Afrika misk kedisi, Afrika sahil ateşi, Afrika yaban eşeği, ağır erkeli muzari, ağrılı yüz seğirim, ...

17 harfli

... üzerine komak, (biri) hava almak, (birine) iş etmek, (birinin) elinden, (birinin) gözünde, a contrario yorum, AB tarım komiseri, abecesayısal veri, açıkorur gönderim, ad valorem tarife, Adana Görüşmeleri, adımsal algoritma, Aedes triseriatus, Afgan mücahitleri, Afrika miskkedisi, Afrika yabaneşeği, afrikalılaştırmak, afro amerikalılar, Agrarian hareketi, Agriolimax laevis, ağ yönlendiricisi, ...

16 harfli

(biri) çok olmak, abideleştirilmek, Acaristan sorunu, Acipencer sturio, Acipenser sturio, Acipenseriformes, Acomys cahirinus, ad çekimi ekleri, adrenal virilizm, adventif embriyo, Aedes scapularis, Aedes varipalpus, Aeromonas sobria, african mahogany, african rosewood, AfricanderSığırı, Afrika çekirgesi, Afrika deve kuşu, Afrika dikenlisi, Afrika gergedanı, afrika gül ağacı, ...

15 harfli

6-merkaptopürin, Abel kategorisi, Âbidei Hürriyet, abideleştirilme, abisal derinlik, abomazum ülseri, absorbsiyometri, Actinosphaerium, açkılama cebiri, aditus faringis, aditus laringis, adres veri yolu, Aedes africanus, Aedes spencerii, AFNOR ölçünleri, Afrika devekuşu, Afrika manatisi, afrika-i osmani, ağa gediklileri, ağdırış eğdiriş, ağzığerik nazlı, ...

14 harfli

4-aminopiridin, AB komiserleri, ABC devletleri, Absidiatürleri, Acara Türkleri, Acarus tritici, Acerina cernua, Acrida bicolor, Actinospharium, Adonis türleri, adriya hücresi, afanipteriozis, afibrinojenemi, afrika abanozu, Afrika boynuzu, Afrika ceylânı, Afrika lenfomu, Afrika mandası, Afrika muzculu, Afrika tenyası, ağızlık eğrisi, ...

13 harfli

AB 1965 krizi, Abaza peyniri, abecesel veri, Abhaz peyniri, Acipenceridae, Acipenseridae, açık gönderim, adres defteri, adres rehberi, aerial kökler, afin geometri, african ebony, Afrika domuzu, Afrika koyunu, Afrika manatı, Agnesi eğrisi, ağa bölükleri, ağıl keneleri, ağız koridoru, ağızlıkeğrisi, ahır keneleri, ...

12 harfli

a posteriori, AB zirveleri, Abel matrisi, ACP ülkeleri, açık girişim, açık periyot, açlık şekeri, ad senterisi, Adenoviridae, aferin almak, Afrika eşeği, afrika maunu, Afroamerikan, Agamofilaria, ağ derinliği, ağari beğari, akarı bekeri, akaridiyazis, akıl defteri, akide şekeri, akrodekstrin, ...

11 harfli

A hücreleri, Ab kategori, abakteriyel, ac dirilmek, acan biberi, acı genirik, açık çevrim, açık işyeri, açık mimari, açık prizma, açık tribün, ad kirilmek, Aden ülseri, Adolescaria, adriyamisin, advertorial, Afrika fili, Afrikacılık, Afrikalılık, ağaç değeri, ağaç işleri, ...

10 harfli

Abdülferit, Abdülkerim, acemkeleri, acı geğrik, acı genrik, Actiniaria, açık terim, ad defteri, affettiriş, Agriolimax, ağ teorisi, ağca ferik, ahenk yeri, akarinozis, aklorhidri, akriflavin, aksettiriş, aksillaris, akşamüzeri, alamerikan, albüminüri, ...

9 harfli

Abdülbari, Acaristan, acı gerik, adi şerit, Afşarimam, ağ şeridi, ağarıberi, ağır lori, ağzığerik, Ahmetyeri, ak devrim, ak pirinç, akariozis, akilitiri, akselerin, akuaporin, akvamarin, alatiriyh, alberimek, alektirîn, algoritma, ...

8 harfli

a priori, ablefari, Acaridae, Aceraria, acı yeri, âcizleri, açık gri, aforizma, Afrikalı, agastrik, ağbıkeri, ağrıberi, akaridan, akarisit, akşekeri, aktariye, akuarist, akvarist, ala eğri, aladiriz, alafirik, ...

7 harfli

-hidrik, Acarina, afebril, aferist, aforizm, ağ yeri, Ağayeri, ahderiç, akariaz, akarina, Akçiriş, Akıneri, Akmeriç, akolüri, akridin, akrilik, aladiri, alegori, Aliçeri, altderi, amarika, ...

6 harfli

-trion, A yeri, abariğ, abariş, abbari, abiriz, acerik, ad eri, aferim, aferin, Afrika, agiria, ahurik, akarid, akarit, akmeri, akseri, aktris, alaris, alberi, aldrin, ...

5 harfli

abari, abari, abril, abris, Acari, aceri, açril, agrin, ahiri, ankri, anüri, apari, april, arice, arife, arini, ariya, ariza, arize, aşari, aşuri, ...

4 harfli

ağri, akri, arif, Arik, aril, ariş, ariz, asri, ayri, bari, beri, biri, bori, briç, brik, brit, briz, buri, cari, ceri, ciri, ...

3 harfli

ari, eri, gri, iri, ori, öri, RİA, rif, Rîm, Rin, uri

Kelime Ara