Rİ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda Rİ olan kelimeler 4745 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre Rİ ile biten kelimeler

25 harfli

altın ve döviz rezervleri, Amerikan oyuncak teriyeri, Amerikan pitbull teriyeri, anorganik kalp üfürümleri, arka ayak bilek kemikleri, arka ayak tarak kemikleri, Avrupa kültür başkentleri, başvuru noktası öncülleri, Berlin-Roma-Tokyo mihveri, Bernoulli çok terimlileri, birincil piyasa işlemleri, Birleşik Arap Emirlikleri, BM Ateşkes Gözlem güçleri, çarpma ve bölme simgeleri, çekimin isimsel şekilleri, dağsal oluşum devinimleri, değişken gümrük vergileri, denge dış ticaret hadleri, devrik işleci özellikleri, dışsatım teşvik önlemleri, disk denetimi seçenekleri, ...

24 harfli

aktarma gümrük işlemleri, alfa tokoferol eş değeri, alternatif yem maddeleri, anlamsız doğruluk değeri, arpa öğütme yan ürünleri, asetilkolin reseptörleri, atomik emisyon fotometri, balantidiyumlu dizanteri, Balkan Köylü hareketleri, beslenme referans değeri, bitkisel protein yemleri, büyük ısın, büyük kalori, cimnastik birincilikleri, çevrimdışı adres defteri, dallanmış karbon zinciri, değerlemede vergi değeri, değiştirilmiş üstel eğri, dışarıda betimlenen veri, dışarıda tanımlanan veri, dışsal ölçek ekonomileri, dikeç değeri yönergeleri, ...

23 harfli

alın bölgesi nişaneleri, Anadolu Türk beylikleri, atmosfer kirlilikölçeri, bağımsızlık hareketleri, baskılayıcı T hücreleri, Bayır Bucak Türkmenleri, belirsiz bağıntı zamiri, beyin atardamar çemberi, bildirmelik görüşmeleri, bildirmelik indirimleri, bildirmelik yeğlemeleri, birincil an yetenekleri, birincil safra asitleri, borç erteleme kulüpleri, buğdaygil yeşil yemleri, cebirsel düzlemsel eğri, Çocukların Haçlı Seferi, değerlemede borsa ederi, dengesiz panel verileri, deniz sümüklü böcekleri, deri değiştirme bezleri, ...

22 harfli

absorpsiyon filtreleri, Akaike bilgi ölçütleri, akarsu-buzul biçimleri, aktif klor bileşikleri, altıncı dereceden eğri, aralıklı birleşme yeri, asit baz belirteçleri, aşınma payı yöntemleri, azrak toprak metalleri, B kompleks vitaminleri, baklagil yeşil yemleri, balantidiyal dizanteri, basiller hemoglobinüri, bataklık demir cevheri, beşinci dereceden eğri, biçim tamamlama ölçeri, Bilge Kağan kitabeleri, birinci dünya ülkeleri, birincil hiperoksalüri, boş sürey etkinlikleri, boynuzlu su sümbülleri, ...

21 harfli

AB adalet ve içişleri, AB genişleme komiseri, AB teknoloji komiseri, açık piyasa işlemleri, akut evre proteinleri, antijen bağlanma yeri, Asya dolar tahvilleri, Asya Pasifik ülkeleri, aşağı mansap ülkeleri, aşındırma görünümleri, ayak bileği kemikleri, ayak tarağı kemikleri, ayak-bileği kemikleri, ayarlama devingenleri, ayrı yumurta ikizleri, bağışık cevap genleri, başpehlivanlık kemeri, Behn-Rorschach ölçeri, Bell-Howell delikleri, belladon alkoloitleri, berilyum içerikölçeri, ...

20 harfli

`göster bana` ölçeri, alıcının tekel ederi, antijen bağlama yeri, Aphyosemion gardneri, ayırıcı besi yerleri, bağımlılık teorileri, bankacılık işlemleri, basit periyodik eğri, başlangıç önermeleri, Batı Trakya Türkleri, Bernoulli denemeleri, biriktirim işlemleri, birleştirim dizileri, Bollinger granülleri, bootstrap teknikleri, borsa satınalma yeri, bozundurma süreçleri, Bulgaristan Türkleri, büyük dilaltı siniri, canlandırma hileleri, canlı ders gereçleri, ...

19 harfli

`kestir kim` ölçeri, A-toplanabilir seri, AB bilgi merkezleri, Abacus cisimcikleri, Afganistan Türkleri, Aibini düğümcükleri, akciğer kesecikleri, akciğer-mide siniri, akrozom kesecikleri, alışkanlık fiilleri, alt çene diş kemeri, amonyak bakterileri, ana iklim bölgeleri, Aschoffcisimcikleri, Aschoffdüğümcükleri, asgari kupür değeri, Avustralya teriyeri, bakım onarım gideri, başlatma faktörleri, beklenen net getiri, Berlin-Roma mihveri, ...

18 harfli

(vernes) tepkileri, AB eğitim komiseri, AB sağlık komiseri, ağır erkeli muzari, alöron tanecikleri, Amerikan yerlileri, ana düşünce ölçeri, Anischkovhücreleri, anlaşma devletleri, Anomalurus fraseri, artikulasyo humeri, aşınma payı değeri, Babesia herpailuri, başarganlık ölçeri, başlık proteinleri, Bayesçi ekonometri, bayındırlık işleri, belirsizlik zamiri, besinsel glikozüri, besinyapımaddeleri, bildirme tümceleri, ...

17 harfli

AB tarım komiseri, abecesayısal veri, Adana Görüşmeleri, Afgan mücahitleri, ağustos böcekleri, Akademi ölçünleri, aktarma dişlileri, alıcı devinimleri, amino asit değeri, Anadolu kazaskeri, analitik geometri, apeks ossis sakri, Apolonyüs çemberi, Apolyonüs çemberi, arka bacak kemeri, arkadaş hücreleri, Askanazyhücreleri, atnalı seyir yeri, ayakta seyir yeri, azınlık partileri, Balkan Devletleri, ...

16 harfli

ad çekimi ekleri, Ağaçeri Türkleri, ağır ceza işleri, ağustosböcekleri, Airedaleteriyeri, akciğer keseleri, Akdeniz ülkeleri, alan ekonomileri, alay kelebekleri, alındı karakteri, alveol delikleri, alveol hücreleri, amipli dizanteri, anahtar endüstri, anıklık testleri, anî nötron kesri, anlam dereceleri, Aralık bitkileri, araştırma gideri, aşınım biçimleri, avantirik demiri, ...

15 harfli

abomazum ülseri, absorbsiyometri, açkılama cebiri, AFNOR ölçünleri, ağa gediklileri, Ahıska Türkleri, akreditif amiri, aktarma zinciri, alarm maddeleri, alım satım emri, alış satış emri, alt çene siniri, aradizi öğeleri, argon atmosferi, arterya serebri, asimptotik eğri, asker çiftekeri, Atherina boyeri, atlarda azotüri, Avrupa Türkleri, bakım giderleri, ...

14 harfli

AB komiserleri, ABC devletleri, Absidiatürleri, Acara Türkleri, Adonis türleri, AIDS virüsleri, alacağın devri, alan bölgeleri, albatr kalkeri, alev fotometri, alev hücreleri, alfa değerleri, alfa hücreleri, Amerika tapiri, Ames deneyleri, aminoaçil yeri, aminoasil yeri, anıklık ölçeri, anlatı türleri, antrok kalkeri, aptiri saptiri, ...

13 harfli

Abaza peyniri, abecesel veri, Abhaz peyniri, adres defteri, adres rehberi, afin geometri, ağa bölükleri, ağıl keneleri, ahır keneleri, ahkâm defteri, akküf peyniri, aldosteronüri, Allah´ın emri, Alp semenderi, Anadolufeneri, anamal gideri, anten bezleri, antlı bildiri, ardından beri, Aristo feneri, arnavutciğeri, ...

12 harfli

a posteriori, AB zirveleri, ACP ülkeleri, açlık şekeri, ağari beğari, akarı bekeri, akıl defteri, akide şekeri, aktarma yeri, alt kategori, alterne seri, Amerikanvari, aminoasidüri, anarı beneri, anarı beniri, anlak ölçeri, aorta kemeri, ardılış yeri, Armco demiri, artan getiri, asit peyniri, ...

11 harfli

A hücreleri, Ab kategori, acan biberi, açık işyeri, açık mimari, Aden ülseri, ağaç değeri, ağaç işleri, akık şekeri, akım izleri, akrep zehri, alfa demiri, alın siniri, alış değeri, alkalimetri, alkaptonüri, amudufıkari, anma imleri, aposteriori, arı bitleri, arı kolibri, ...

10 harfli

acemkeleri, ad defteri, ahenk yeri, aklorhidri, akşamüzeri, albüminüri, alış ederi, allah emri, almaç yeri, Alman çiri, anadefteri, anarı beri, anlık veri, arama emri, arıtımyeri, arkeometri, asitdeğeri, askıdemiri, aşkın eğri, aya kemeri, ayakkeseri, ...

9 harfli

Abdülbari, ağarıberi, ağır lori, Ahmetyeri, akilitiri, alım emri, alın teri, alış emri, alla emri, allometri, allosteri, amilazüri, anagaleri, anarıberi, anizokori, arademiri, arıgözeri, asetonüri, aslı eğri, aş inciri, atık deri, ...

8 harfli

a priori, ablefari, acı yeri, âcizleri, açık gri, ağbıkeri, ağrıberi, akşekeri, ala eğri, Alınteri, alt deri, alt-deri, ammonüri, anarberi, anerberi, ardemiri, Arpayeri, asimetri, aşı yeri, aşımyeri, avcı eri, ...

7 harfli

ağ yeri, Ağayeri, Akıneri, akolüri, aladiri, alegori, Aliçeri, altderi, ameburi, an yeri, anaberi, anartri, anizüri, Antyeri, AP yeri, apriori, arakari, arıderi, asidüri, av yeri, azotüri, ...

6 harfli

A yeri, abbari, ad eri, akmeri, akseri, alberi, ankiri, antari, anteri, antiri, arjiri, arkeri, arkuri, arkuri, asgari, asgari, askerî, aspori, aşberi, at eri, avhuri, ...

5 harfli

abari, abari, Acari, aceri, ahiri, ankri, anüri, apari, aşari, aşuri, atari, Azeri, bahri, Basri, bayri, Bedri, behri, bekri, berri, bıhri, bihri, ...

4 harfli

ağri, akri, asri, ayri, bari, beri, biri, bori, buri, cari, ceri, ciri, cüri, çari, çeri, çiri, çöri, çuri, dari, deri, diri, ...

3 harfli

ari, eri, gri, iri, ori, öri, uri

Kelime Ara