Rİ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında Rİ olan kelimeler 262 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre Rİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

Riesz benzeryapı dönüşümü

24 harfli

riboflavin tamamlayıcısı, ribonükleaz, RNAaz, RNaz, Ricardo'nun rant teorisi, Riemann-Lebesgue teoremi, Riemerella anatipestifer, riketsiya girişim olgusu, riyolan dilğisel kültesi

23 harfli

Ricardocu büyüme kuramı, Ricardo’nun rant kuramı, Riemann toplama yöntemi, Riemann zeta fonksiyonu, risk sermayesi yatırımı, rivayet birleşik zamanı

22 harfli

ribonükleoprotein, RNP, Riemann katmanlı uzayı, Riesz gösterim teoremi

21 harfli

ribonükleik asit, RNA, Ricardo büyüme kuramı, Riesz-Fischer teoremi, Riketsiyal enfeksiyon, risk derecelendirmesi

20 harfli

Riketsiyal septisemi, risk değerlendirmesi, riske karşı tarafsız, ritodrin hidroklorür, rizomeningomiyelitis

19 harfli

ribozomal RNA, rRNA, Ricciocarpus natans, Riemann uzambilgisi, risk sermayesi fonu

18 harfli

RiftVadisi humması, risk altında karar

17 harfli

rias tipi kıyılar, Riemann integrali, Riesz dönüşümleri, Riesz yarıdüzgesi, ringa balığı yağı, Riparia rupestris, riske duyarsızlık, riske kayıtsızlık

16 harfli

ribonukleik asit, Ricardo denkliği, Riccati denklemi, Ricinus communis, rifamisin sodyum, rima palpebrarum, Ringer çözeltisi, Ringer solüsyonu, Rivini kanalları

15 harfli

riayetkâr olmak, Riemann toplamı, Riemann tümlevi, Riemannsal uzay, rikâp kaymakamı, Riparia riparia, riske yansızlık, riskin dağıtımı, riskli virüsler, riskten kaçınan

14 harfli

ric'i vergiler, Ricardo etkisi, Riemann toparı, Riemann yüzeyi, Riemyann uzayı, Riesz altuzayı, rima glottidis, rima vestibuli, Ringa solucanı, rinofaringitis, rinofaringiyal, rinolarengitis, rinosporidozis, risk sermayesi, riske duyarsız, riske kayıtsız, riske tarafsız, risturn ilkesi, Rivalta deneyi

13 harfli

rialı kıyılar, ribonükleosit, ribonükleotit, Riesz çarpımı, Riesz düzgesi, Rihter ölçeği, rikâp ağaları, rikkat vermek, rinostegnozis, rinotrakeitis, rio kırmızısı, risk yönetimi, rivayet tarzı, riyakârcasına

12 harfli

riayet etmek, riayetsizlik, rib meristem, ribonik asit, Rifamisinler, rigor mortis, riketsiyazis, riketsiyozis, rima pudendi, rinensefalon, ringa balığı, rinoantritis, Rinovirüsler, risk faktörü, riske yansız, ritmik sayma

11 harfli

Ri plâzmidi, ribuloz, Ru, ricat etmek, Riesz uzayı, rijit fiyat, ring seferi, rinofarinks, rinokleizis, rinomikozis, rinöstrozis, ritim gitar, ritimsizlik

10 harfli

riboflavin, riboflovin, ribozimler, ricalanmak, Rickettsia, rifampisin, rik tutmak, riketsiyal, riketsiyoz, rimantadin, rimellemek, ring hattı, ringa yağı, rinkonella, Risalettin, risk primi, risk sever, risperidon, ristosetin, riyakârane, riyakârlık, ...

9 harfli

riayetkâr, riayetsiz, ribavirin, ricacılık, rich tone, rifamisin, riketsiya, rima oris, rimelleme, ripelmark, risk alan, rismanbaz, ritim saz, riyakârca, riyaziyat, Rizelilik, rizikosuz, rizobiyum

8 harfli

rifampin, Rifatiye, riftsawn, rikâpdar, rikkatle, rikkatli, Rîm papa, rimelsiz, ringvomp, rinkosöl, rinodini, rinoraji, rinotomi, ritimsiz, riyaziye, riyenker, Rizekent, rizikolu

7 harfli

ribitol, ribozim, ribozom, rifamid, rigolen, Rigveda, rimelli, rinalji, rindane, rinitis, rintlik, Risalet, risturn, ritidom, ritimli, rivayet, riverin, riveyet, riyakâr, riyaset, riyasız, ...

6 harfli

riayet, ricacı, rigget, rikets, rikhim, rikkat, Rindan, rinore, rintçe, risale, risele, risket, riskli, ritmik, ritüel, riyala, riyale, riyazi, Rizeli, riziko, rizoit

5 harfli

Ribes, riboz, rical, ricat, Rifat, rifet, rigor, rijit, Rikap, rikli, rimel, ringa, risin, risva, ritim, riyal, riyet, rizom

4 harfli

rial, rica, riff, rika, rima, rina, ring, rint, risk, riya, riza, rize

3 harfli

RİA, rif, Rîm, Rin

Kelime Ara