İçinde SOL geçen kelimeler

İçinde SOL geçen kelimeler 882 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sol aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sol anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SOL geçen kelimeler

25 harfli

akciğer solucan hastalığı, atların soluğan hastalığı, binicinin sağı solu olmaz, Cox-Ingersoll-Ross modeli, erenlerin sağı solu olmaz, gizli solungaçlı semender, gizli-solungaçlı semender, kıvırcık solungaçlı balık, kıvırcık solungaçlıgiller, mutlak solunum yetmezliği, noduli limfatisi solitari, nodüler solucan hastalığı, sol sadeleştirilebilir ok, soldan kısıtlanabilir öğe, soldan sağa üstünü çizmek, Solomonoff Levin dağılımı, soluk borusu kıkırdakları, solumansal solunum ölçümü, solunum güçlüğü hastalığı, veziküler solunum sesleri

24 harfli

felin dermatitis solaris, göğüs-karın tipi solunum, kemirtlek-soluman yalımı, kıvırcık-solungaç balığı, kıvırcıksolungaçlıgiller, kontrollü solunum cihazı, köre renkten bahsolunmaz, nükleus traktus solitari, öyken-solumancıl burguca, sağdan sola üstüne yazma, sol el koordinat sistemi, sola abomazum deplasmanı, solo yapmak (veya atmak), solucansı takıca benzeri, soluğu (bir yerde) almak, soluğu soluğuna sığmamak, soluman-öykesel çevgence, solumancık-sincik yalımı, solungaç çevresi boşluğu

23 harfli

absolüt kalp yetmezliği, absolüt yavru büyüklüğü, birleşmiş solungaçlılar, birleşmiş-solungaçlılar, genleyen soluman ergimi, Gine solucanı hastalığı, karışık solunum güçlüğü, kosto-abdominal solunum, mekanik solunum güçlüğü, merkezî solunum güçlüğü, radyoaktif aerosolölçer, sağ gösterip sol vurmak, sol parasternal pencere, sol sefaloilyal vaziyet, soldan sağa işaretlemek, solidar patoloji görüşü, soluk borusu perküsyonu, soluk burgucul gülbenek, soluk verme yedek hacmi, solumansal yin akarcası, solunum sinsityal virüs, ...

22 harfli

burun-solumaççıl yalım, Cheyne-Stokes solunumu, gizli-solungaçlıgiller, kedi bağırsak solucanı, konsolide kamu sektörü, köpek bağırsaksolucanı, normal solunum sesleri, sağını solunu bilmemek, sol dorsoilyal vaziyet, sol lumboilyal vaziyet, sol tarafından kalkmak, solgun civciv sendromu, soluk alma yedek hacmi, soluk burguca yazımcıl, solumansal şavk yazımı, solungaç atım enerjisi, solunum kat sayısı, RQ, traktus dorsolateralis, turunçgil kök solucanı, Warberg solunum enzimi

21 harfli

Anisolobis euborellia, arkadan solungaçlılar, birleşmiş solungaçlar, çifte solunumlu balık, çifte solunumlugiller, çifte-solunumlu balık, çifte-solunumlugiller, Grand-Solomon yordamı, kılsal soluman yalımı, konsolide kamu kesimi, konsolosluk satımcası, malasol tuz çözeltisi, sahne solu işçibaşısı, sık solunum hastalığı, sol kalp yetersizliği, sol koroner atardamar, solucansı takı ağrısı, soluk alma kapasitesi, solumansal kara kezik, solunum alıştırmaları, solunum metabolizması, ...

20 harfli

arttan solungaçlılar, Avrupa birleşik solu, ayaklı solungaçlılar, bağırsak solucanları, burlantılı (solunum), burundan soluk verme, çifte-solunumlubalık, diyaframatik solunum, dorsal solunum grubu, göğüs-karın solunumu, kanlı soluman yalımı, koca soluman onarımı, konsolosluk faturası, limfonoduli solitari, Monticola solitarius, püskül solungaçlılar, sirke iplik solucanı, solanin zehirlenmesi, soldurulmuş silajlar, soluk borusu yangısı, soluk burguca yazgan, ...

19 harfli

ağızdan soluk verme, Arttansolungaçlılar, borç konsolidasyonu, burundan soluk alma, çifte-solumlugiller, dev böbrek solucanı, hortumlu solucanlar, Kanat solungaçlılar, kefil kefil solumak, kehil kehil solumak, keski solungaçlılar, keski-solungaçlılar, konsolosluk vergisi, kostal solunum tipi, mide sol atardamarı, önden solungaçlılar, önden-solungaçlılar, özdensel soluganlık, Rhodospiza obsoleta, sağdan sola kapsama, sirke-ipliksolucanı, ...

18 harfli

abanıkta soluklama, açınıkta soluklama, ağızdan soluk alma, çanaksı solucanlar, dermatitis solaris, dört solungaçlılar, göğüs solunum tipi, halkalı solucanlar, hıçkırıklı solunum, hücre içi solunumu, ipliksi solucanlar, kök boğum solucanı, kuşaklı solucanlar, oksijensiz solunum, poliket solucanlar, sağ-sol ekbileziği, sağa sola bakmadan, sağdan sola içerme, sağdan sola imleme, sakallı solucanlar, sol A-doğru-uzaysı, ...

17 harfli

abdominal solunum, absolut fekundite, Aedes sollicitans, alt solunum grubu, anaerobik solunum, asimetrik solunum, bağırsak solucanı, Bancroft solucanı, Bankroft solucanı, baylımcıl solunum, burnundan solumak, doğrulma solunumu, dörtsolungaçlılar, eksternal solunum, faslak solungaçlı, Hacıömersolaklısı, hıçkırıklı soluma, hücre içi solunum, iki soluklugiller, iki-soluklugiller, iki-solungaçlılar, ...

16 harfli

absolüt asamiyet, aerosol tereyağı, at kılı solucanı, bağırsaksolucanı, derin soluk alma, dinelme solunumu, Ejderha solucanı, elerkçi solculuk, ilkel solucanlar, iplik solucanlar, Kayalaksolaklısı, kılcıl solumanca, kılsal solumanca, Kussmaul solunum, mide solucanları, ortada soluklama, Ringer solüsyonu, sağdan sola şant, sol ayaklık kolu, sol birim eleman, sol el yönlenimi, ...

15 harfli

aerobik solunum, başta soluklama, biyotik solunum, buğday solucanı, dijital solunum, divan solakları, ipsi solucanlar, kancalı solucan, kanlı solumanca, kıl solucanları, kırbaç solucanı, konsolide bütçe, Lugol solüsyonu, Medine solucanı, nodüler solucan, ölüm solgunluğu, Palolo solucanı, plexus solarius, sol ışık kulesi, sol oyun kurucu, sol ters eleman, ...

14 harfli

başkonsolosluk, domuz solucanı, fahri konsolos, göğüs solunumu, havalı solunum, havasızsolunum, havaylasolunum, içte soluklama, ipsisolucanlar, kamçı solucanı, karın solucanı, karın solunumu, konsolide borç, kostal solunum, malasol havyar, molar solüsyon, normal solunum, ok solucanları, okun sol tersi, Ringa solucanı, sararıp solmak, ...

13 harfli

absolüt alkol, aerob solunum, aerosol krema, anüs solunumu, balçık podsol, deri solunumu, derin solunum, genez soluntu, genez solunum, Gine solucanı, hızlı solunum, iğne solucanı, iş sol düşmek, kese solucanı, konsolidasyon, sol dal bloku, sol doksandan, sol düzgünlük, sola çevirten, sola çevrinme, sola hizalama, ...

12 harfli

ağır solunum, benzi solmak, berk soluklu, bir solukluk, çakal soluğu, çit solucanı, Dağsolaklısı, dil solucanı, gitar solosu, göz solucanı, ışık solması, kıl solucanı, konsol saati, konsoloshane, Melekşesolak, ortanın solu, saç solucanı, sol anahtarı, sol eğilimli, sol karıncık, sol kolağası, ...

11 harfli

assolistlik, at solucanı, bahsolunmak, başkonsolos, bir solukta, dış solunum, dış-solunum, dissolüsyon, düzme solak, guitar solo, güç solunum, hissolunmak, iki soluklu, konsolosluk, sağlı solak, sağlı sollu, sık solunum, sol A-modül, sol atriyum, sol öteleme, sola düşmek, ...

10 harfli

absolutizm, ağır solum, Anisolobis, arkosolyum, atsolucanı, bahsolunma, göt soluğu, hissolunma, iç solunum, iç-solunum, insolasyon, konsolitçi, L-isolösin, obsolesans, resolüsyon, sahne solu, seksolojik, sert soluk, sık soluma, sol ağızlu, sol eşküme, ...

9 harfli

aksolemma, ambroksol, asetarsol, bir soluk, hapsolmak, konsolide, kör soluk, ösolomata, sağa sola, seksoloji, ses soluk, sol büküm, sol ideal, sol koset, sol özlek, sol şerit, sol türev, sol vuruş, solakaşık, solakbaşı, solaklama, ...

8 harfli

aksoloti, aksolotl, arsolmak, assolist, fransola, gelsolin, gürsoluk, hapsolma, hidrosol, isolösin, konsolit, konsolos, mosolmak, seksolog, sol açık, Solakköy, Solaklar, solaklık, solaryum, solculuk, soldurma, ...

7 harfli

absolüt, aerosol, amfisol, bisoluh, bisoluk, falsolu, kerasol, sol bek, sol haf, solağan, solakga, Solaklı, solamak, solanga, solanin, solaris, sôlemek, soliter, solkapı, sollama, sologan, ...

6 harfli

absolü, anisol, kapsol, konsol, podsol, sol iç, solama, solapa, solata, solbek, soldan, soldiç, solduç, solduş, solfej, solgaz, solgun, solhaf, Solhan, solhoz, solhum, ...

5 harfli

solaf, solah, solak, solar, solaz, solcu, soleç, solgu, soliç, solid, solik, solku, solma, soluh, soluk, solum, soluş

4 harfli

sola, solé, solo, usol

3 harfli

sol

Kelime Ara