SOL ile başlayan kelimeler

SOL ile başlayan veya başında SOL olan kelimeler 514 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sol aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sol anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre SOL ile başlayan kelimeler

25 harfli

sol sadeleştirilebilir ok, soldan kısıtlanabilir öğe, soldan sağa üstünü çizmek, Solomonoff Levin dağılımı, soluk borusu kıkırdakları, solumansal solunum ölçümü, solunum güçlüğü hastalığı

24 harfli

sol el koordinat sistemi, sola abomazum deplasmanı, solo yapmak (veya atmak), solucansı takıca benzeri, soluğu (bir yerde) almak, soluğu soluğuna sığmamak, soluman-öykesel çevgence, solumancık-sincik yalımı, solungaç çevresi boşluğu

23 harfli

sol parasternal pencere, sol sefaloilyal vaziyet, soldan sağa işaretlemek, solidar patoloji görüşü, soluk borusu perküsyonu, soluk burgucul gülbenek, soluk verme yedek hacmi, solumansal yin akarcası, solunum sinsityal virüs, solunuma bağlı kayıplar

22 harfli

sol dorsoilyal vaziyet, sol lumboilyal vaziyet, sol tarafından kalkmak, solgun civciv sendromu, soluk alma yedek hacmi, soluk burguca yazımcıl, solumansal şavk yazımı, solungaç atım enerjisi, solunum kat sayısı, RQ

21 harfli

sol kalp yetersizliği, sol koroner atardamar, solucansı takı ağrısı, soluk alma kapasitesi, solumansal kara kezik, solunum alıştırmaları, solunum metabolizması, solunumun intensitesi

20 harfli

solanin zehirlenmesi, soldurulmuş silajlar, soluk borusu yangısı, soluk burguca yazgan, soluktan dirim sezme, soluman köfekelenimi, solunum bronşçukları, solunum teprek bilim, solutgan, (solutkan)

19 harfli

sol eşkümeler uzayı, sol kuyruk sınaması, sol tersinir eleman, soldan sağa imlemek, soldan sıfır böleni, soldan tersinir öğe, Solenodon paradoxus, solist çalışma yeri, Solow büyüme modeli, solucan eğrelti otu, solucan takı kesiti, soluk borusu çatalı, soluk burguca döküm, soluk burguca yazım, soluk soluğa kalmak, soluk verme merkezi, solum pelvis osseum, solumansal çevgence, solumansal mantarca, solumansal tekeleme, solungaç yaprakları, ...

18 harfli

sol A-doğru-uzaysı, sola sunum kayması, solak davul dövmek, solda sıfır kalmak, soliter parazitlik, soluk alma merkezi, soluk burgucalamak, soluk burgucalılık, solumancıl burguca, solumansal daralım, solungaç lâmelleri, solungaçsal köncük, solunum asitliliği, solunum cimnastiği, solunum inhibitörü, solunum merkezleri, solunum uygulayımı, solunum yetmezliği, solvatize elektron

17 harfli

sol dip doksandan, sol doğrusal uzay, sol işi sağ olmak, sol ters operatör, sol üst doksandan, Solanum dulcamara, Solanum tuberosum, soldan sağa gömme, solid body guitar, solucan hastalığı, solucan yılanları, solucansı takısal, soluğan hastalığı, soluk borusu dalı, soluk burguca evi, soluk burgucalama, soluman ğenişlemi, soluman taşlanımı, soluman-yan zarca, solumansal kanama, solunum asidozisi, ...

16 harfli

sol ayaklık kolu, sol birim eleman, sol el yönlenimi, sol eli beklemek, sol yer ışıkları, sola yanaştırmak, solar dermatitis, soldan sağa şant, solucan düşürücü, solucansı takıca, solucanyılanları, soluk aldırmamak, soluk benizlilik, soluk burgucacıl, soluk burgucamsı, soluk dirim sezi, solukburgumsular, soluman daralımı, soluman köfekesi, soluman yalımsal, soluman yaşmakça, ...

15 harfli

sol ışık kulesi, sol oyun kurucu, sol ters eleman, sol ters matris, sol yarı düzlem, sola hizalanmış, solaklama atmak, solar elastozis, solar keratozis, soldan ters öğe, solgunlaştırmak, solucan düşüren, solucan karşıtı, soluğunu kesmek, soluk burgucalı, soluklu ötümsüz, soluman keskisi, soluman yalımlı, solumlanmaz gaz, solungaç çubuğu, solungaç ipliği, ...

14 harfli

sol ulufeciler, sola eğik eğri, sola hizalamak, solak ortaları, soldan dağılma, Solea vulgaris, Solenodontidae, solenoglif diş, sollama yapmak, solucan bilimi, solucansı takı, soluk aldırmak, soluk borucuğu, soluk boruları, soluk burgucan, soluk daralımı, soluk denetimi, soluk yuvarcık, soluklandırmak, soluklu abanık, soluklu ötümlü, ...

13 harfli

sol dal bloku, sol doksandan, sol düzgünlük, sola çevirten, sola çevrinme, sola hizalama, sola kaydırma, sola yaslamak, sola yönelten, solagan deniz, solak olmayan, solenoid valf, solenoid yapı, solenoit yapı, sollayabilmek, solucan döken, soluğan etmek, soluğu daşmak, soluk aldıran, soluk almadan, soluk benizli, ...

12 harfli

sol anahtarı, sol eğilimli, sol karıncık, sol kolağası, sol komşuluk, sol kulakçık, sol savunucu, sol yan küme, sol yarıalan, sola çevrin!, sola kaydır!, solak ucaylı, solarizasyon, soldan ağarı, soldan limit, soldan türev, Solenoglypha, solgunlaşmak, solit emboli, sollayabilme, Solow artığı, ...

11 harfli

sol A-modül, sol atriyum, sol öteleme, sola düşmek, sola kaymak, solakdemiri, solar yanık, solayönelim, solda sıfır, soldan erey, Solen ensis, solgaripler, solgunlaşma, solkarıncık, solkulakçık, sollu sağlı, solmazgüzel, solo dansçı, solo guitar, solucan iği, solucan otu, ...

10 harfli

sol ağızlu, sol eşküme, sol yapmak, sola dönüş, solaklamak, Solakuşağı, Solanaceae, solidarist, solidarizm, solitaryus, solo gitar, solucanlar, solucanotu, soluganlık, solugansal, Soluğanlar, soluğanlık, soluk açma, soluk alım, soluk alma, soluklamaç, ...

9 harfli

sol büküm, sol ideal, sol koset, sol özlek, sol şerit, sol türev, sol vuruş, solakaşık, solakbaşı, solaklama, soldurmak, solenofaj, solenosit, solgunluk, Solifugae, solipsizm, solistlik, solo atma, soloculuk, soluganca, soluganlı, ...

8 harfli

sol açık, Solakköy, Solaklar, solaklık, solaryum, solculuk, soldurma, solfatar, solguluk, solkilit, sollamak, sollayış, soluhluh, solukgan, solukluk, soluksuz, soluktuk, solumsuz, soluncan, solungaç, solunmak, ...

7 harfli

sol bek, sol haf, solağan, solakga, Solaklı, solamak, solanga, solanin, solaris, sôlemek, soliter, solkapı, sollama, sologan, soloing, solucan, solugan, soluğan, soluklu, solumak, solumaz, ...

6 harfli

sol iç, solama, solapa, solata, solbek, soldan, soldiç, solduç, solduş, solfej, solgaz, solgun, solhaf, Solhan, solhoz, solhum, solhun, solist, solluk, solmak, Solmaz, ...

5 harfli

solaf, solah, solak, solar, solaz, solcu, soleç, solgu, soliç, solid, solik, solku, solma, soluh, soluk, solum, soluş

4 harfli

sola, solé, solo

3 harfli

sol

Kelime Ara