sol

sol

(I) sf. 1. Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı: Sol el. Sol kulak. 2. a. Bu taraftaki yön: Sola dönmek. 3. a. Sosyalizme yakın görüşte olan grup. 4. a. sp. Boksta sol yumrukla vuruş.


sol, -lü İt. sol

(II) a. müz. 1. Gam dizisinde fa ile la arasındaki ses. 2. Bu sesi gösteren nota işareti.

III) a. Peru para birimi.


sol

İçedönük (kimse).


sol İng. sol

Sıvı hâlde bir kolloit ya da süspansiyon.


sol İng. sol

Bir sıvı ortamda bir katının kolloidal boyutta dağılmasıyla oluşan çözelti.


sol İng. sol

Sıvı hâlde bir koloit veya süspansiyon.


sol Dgr. anat. sol

anat. Güneş.


sol İng. sol

Sıvı halde bir kolloyid ya da süspansiyon. bk. jel.


sol

Aksi, ters, çarpık.


sol için benzer kelimeler


sol, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'l', şeklindedir.
sol kelimesinin tersten yazılışı los diziliminde gösterilir.