İçinde YAY geçen kelimeler

İçinde YAY geçen kelimeler 1023 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yay aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yay anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YAY geçen kelimeler

25 harfli

henüz yayımlanmamış yapıt, yalınkat özdeciksel yaygı, yaygın deri layşmanyozisi, yerel yay bağlantılı uzay

24 harfli

ağarmaçsal yaygır yalımı, öğrenmede yayılma kuramı, renkli film yayın aygıtı, televizyon yayın merkezi, televizyonla yayım hakkı, telsiz bağlantısı yayacı, uydudan dünyaya bağlantı

23 harfli

bağak içi yaygın yalımı, dünyayı tozpembe görmek, her boyaya girip çıkmak, taşınma yoluyla yayılma, televizyonla yayınlamak, yaya kaldın tatar ağası, yaygın buğaz irinlenimi, yaygır-karamtık yangısı, yayımlatan (yayınlatan), yayınık yansıma çarpanı, yeniliğin yaygınlaşması

22 harfli

burulma yaylı askılama, çocuk dünyaya getirmek, dışarıda (canlı) yayın, düğmüksel yaygın çıban, düşey ucaylanmış yayın, erkesel yayımlayıcılık, Işıksal yayımlayıcılık, say beni, sayayım seni, sinir yaygın tel et ur, şöhreti dünyayı tutmak, televizyonla yayınlama, yatay ucaylanmış yayın, yayakomak, (yazakomak), yaygın tarımsal üretim, yaygır-damarcın yalımı, yaygır-kirpikçin yalım

21 harfli

cıva buğulu ışık yayı, çağrışımsal yaygınlık, değirmentaşımsı yayık, dışarıda yayın takımı, elektronik yayıncılık, gözü dünyayı görmemek, kitap yayımlama hakkı, öbür dünyayı boylamak, radyo ile yayım hakkı, radyo yayın markaları, silisyumlu yay çeliği, tungsten yayı lambası, yansıtıcı-yayındırıcı, yaygın histoplazmozis, yayınık geçme çarpanı, yaylı tahta (sıçrama), yaysı-inangıcıl (kas), yemlik yayık altı unu

20 harfli

Avrupa Yayın Birliği, birge parmak yaymacı, boğmukçul yay kesimi, ışık-yayımlayıcı göz, izlence yayın bölümü, kavrama ağırşak yayı, yarı yayınık yansıma, yaygın kıl dökülmesi, yaygırımsı yalabıyan, yayım hakkına elatma, yayımcının yükümleri, yayımın yasaklanması, yaylı karın ayırgısı

19 harfli

Avrupa yayın balığı, çokkatlı yaprak yay, dünyayı haram etmek, gece-gündüz yayları, işlikte canlı yayın, kapalı devre yayını, manda gibi yayılmak, masaüstü yayımcılık, masaüstü yayıncılık, özyayınım katsayısı, ses ve resim yayını, süreli yayın dolabı, süreli yayın salonu, tam yayınık yansıma, yay bağlantılı uzay, yaygın lenfoid doku, yaygın yüzeyli akış, yaygınlaştırabilmek, yaygır çevre kesimi, yaygır eşiniklenimi, yayımlama sihirbazı, ...

18 harfli

alfa yayınlayıcısı, Asya Yayın Birliği, bulgunun yayılması, bütün yayın değeri, çoklu yayın adresi, ek sesyayar yuvası, göz yaylası ölçüsü, Hacıhüseyinyaylası, ışık yaylı boşalma, kapalı yay lambası, kömür yayı lambası, naklen yayın aracı, okul öncesi yayını, öt pulsal yaygırca, Rayleigh yayınması, sürgü yayma kaması, televizyonla yayım, yalım yayı lambası, yaygınlaşma kuramı, yaygınlaştırabilme, yaygır bölümlenimi, ...

17 harfli

alt yaylası kiraz, canlı yayın aracı, denetim sesyayarı, dil yaygın yalımı, eleştirmeli yayım, film yayın aygıtı, ışık yaylı ışıtaç, Karacaörenyaylası, kömürlü ışık yayı, siyah-beyaz yayın, tam yayınık geçme, televizyon yayacı, televizyon yayını, yaygın eğretileme, yaygın kalsinozis, yaygın su miğferi, yaygır dingildemi, yaygır ırgalanımı, yayıkaltı peyniri, yayılma genişliği, yayılma yöneyleri, ...

16 harfli

açık saçık yayın, angaryaya koşmak, bebenek yayılımı, boyayıcı boyalar, cıvalı ışık yayı, çatlak yayılması, delikten yayınma, dolanca yayılımı, dünyaya getirmek, dünyayı görmemek, düzensiz dür-yay, elektrikli yayın, enekçil-yaysıcıl, ışık yayı kömürü, ışıkyayan ışıtaç, ilk yayım ülkesi, masaüstü yayıncı, olimpiyat yayını, solungaç yayları, tam donuk yayıcı, yarışlık yaygısı, ...

15 harfli

abanır yayılışı, açınık yayılışı, aşırı yayıklama, beçtavuğu yayın, bulgunun yayımı, bütünler yaylar, dayayıp döşemek, doğrultulur yay, dokuncalı yayım, dünyayı anlamak, düzenli dür-yay, eklemli yay bağ, eşdikmelik yayı, eşkesenlik yayı, eşteğetlik yayı, etki yaygınlığı, geri çekme yayı, IP düzeyi yayın, ısının yayılımı, ikincil yayılım, kapı yayabaşısı, ...

14 harfli

dünyaya gelmek, dünyayı tutmak, ekin yayılması, eşlenik yaylar, film yayıncısı, göreli yayılma, Günindiyaylası, hülyaya dalmak, ısı yayılması, ışık yayılması, ışık yayınması, Kavuncuyaylası, Kirazlıyaylası, kuşaktan yayın, mandibula yayı, meme yayıncası, meridiyen yayı, olumlu yayılım, sağmaç yayınca, salıncak yayık, saltık yayılma, ...

13 harfli

ağzını yaymak, aktarma yayın, Arslanyaylası, Aşağıyaylabel, Berçinyayalar, bölümlü yayım, Büyükyaylaköy, çelik yay bağ, deneme yayını, dikmelik yayı, dil yayıncası, dişet yayınca, dolaylı yayın, durağan yayık, elektrik yayı, esnek yay bağ, gaz yayılması, geçerli yayım, göz yayıncası, ikincil yayım, kablolu yayın, ...

12 harfli

alçak yaylak, Ardıçlıyayla, boyayabilmek, boyayıvermek, bölge yayacı, burulma yayı, Büyükyayalar, Cerityaylası, Civanyaylağı, çarpma yayık, çevrel yayaç, çözümsel yay, dayayabilmek, dayayıvermek, Eskiyaylacık, gedik yaygır, geri yayılma, güncel yayım, helezon yayı, ısıl yayınım, kapalı yayın, ...

11 harfli

ağız yaymak, ayar yayını, bağlı yayaç, basınç yayı, Başınayayla, boyayabilme, boyayıverme, bozuk yayım, Camiliyayla, canlı yayın, cıvık yaytı, dayayabilme, dayayıverme, dövme yayık, ek sesyayar, elektro yay, Erikliyayla, film yayını, göç yayılım, göz yaylımı, gündüz yayı, ...

10 harfli

açık yayın, Altınyayla, Ardıçyayla, Aşağıyayla, Aydınyayla, baskı yayı, bir yaylım, Boğazyayla, Bölükyayla, bükme yayı, Büyükyayla, Çamlıyayla, Çanakyayla, Çatmayayla, Çiçekyayla, Çölyaylası, Çukuryayla, damar yayı, Doğanyayla, döğmeyayık, döneryayık, ...

9 harfli

akçıl yay, Alınyayla, aort yayı, bi yâyimi, bir yayım, çene yayı, Esenyayla, Eskiyayla, gece yayı, halka yay, hemal yay, ışık yayı, ilk yayım, İpekyayla, Karayayla, Kocayayla, Kuruyayla, Küçükyaya, Meşeyayla, nöral yay, Obayyayla, ...

8 harfli

arayayaç, Balyayla, Başyayla, Beyyayla, Bozyayla, Çalyayla, Çamyayla, Çelikyay, dil yayı, Düzyayla, geceyayı, Gölyayla, Gülyayla, gün yayı, Günyayla, halkayay, ısıyayar, ısıyayım, Kafyayla, Kaşyayla, kayayağı, ...

7 harfli

Akyayık, Akyayla, Ayaydın, boyayış, dayayış, dür-yay, düz yay, Özyayla, tel yay, yay ayı, Yayaköy, yayalak, yayalar, yayalık, yayanca, yaybaşı, Yaybörü, Yaybüke, yaydana, Yaydere, yaygara, ...

6 harfli

Gökyay, Koryay, Tekyay, Tokyay, Yayalp, yayasa, yaycıl, yaydal, yaygan, yaygaz, yaygıç, yaygın, yaygır, yaygun, yayıcı, yayılı, yaykan, Yaykıl, yaykın, yaykut, yaylah, ...

5 harfli

heyay, Okyay, Özyay, Ünyay, yayaç, yayağ, yayak, yayan, Yaycı, yaygı, yayğu, yayıh, yayık, yayım, yayın, yayış, yaykı, yayla, yayle, yaylı, yaylu, ...

4 harfli

ayay, yaya, YAYK

3 harfli

yay

Kelime Ara