YAY ile başlayan kelimeler

YAY ile başlayan veya başında YAY olan kelimeler 572 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yay aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yay anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre YAY ile başlayan kelimeler

25 harfli

yaygın deri layşmanyozisi

23 harfli

yaya kaldın tatar ağası, yaygın buğaz irinlenimi, yaygır-karamtık yangısı, yayımlatan (yayınlatan), yayınık yansıma çarpanı

22 harfli

yayakomak, (yazakomak), yaygın tarımsal üretim, yaygır-damarcın yalımı, yaygır-kirpikçin yalım

21 harfli

yaygın histoplazmozis, yayınık geçme çarpanı, yaylı tahta (sıçrama), yaysı-inangıcıl (kas)

20 harfli

yaygın kıl dökülmesi, yaygırımsı yalabıyan, yayım hakkına elatma, yayımcının yükümleri, yayımın yasaklanması, yaylı karın ayırgısı

19 harfli

yay bağlantılı uzay, yaygın lenfoid doku, yaygın yüzeyli akış, yaygınlaştırabilmek, yaygır çevre kesimi, yaygır eşiniklenimi, yayımlama sihirbazı, yayımlanmamış yapıt, yayındırıcı ışıldak

18 harfli

yaygınlaşma kuramı, yaygınlaştırabilme, yaygır bölümlenimi, yaygır kobatlanımı, yaygır kopuklanımı, yaygır yoğunlanımı, yayıkaltı ekşimiği, yayımcılar birliği, yayın balığıgiller, yayınık aydınlatma, yayınımlı tutturma, yayınma göstergesi, yaysı üngeç dilcil, yaysı-dil-yudakçil, yaysı-dilcil (kas), yaysı-sipsi dilcil, yaysı-üngeç üstçül

17 harfli

yaygın eğretileme, yaygın kalsinozis, yaygın su miğferi, yaygır dingildemi, yaygır ırgalanımı, yayıkaltı peyniri, yayılma genişliği, yayılma yöneyleri, yayım çalışmaları, yayımlama yetkisi, yayımlanmış yapıt, yayınbalığıgiller, yayındırıcı kanat, yayınevi kataloğu, yayınlayıcı madde, yaymaçlı gösterim

16 harfli

yay ayarlayıcısı, yaygara koparmak, yaygarayı basmak, yaygın ayaklılık, yaygınlaşabilmek, yaygır bücürlüğü, yaygır düşüklüğü, yaygır gömüklemi, yaygır keseklemi, yaygır kobatlığı, yaygır kurtarımı, yaygır savaklamı, yaygır yoğunluğu, yayım sözleşmesi, yayındırıcı örtü, yayla bazaltları

15 harfli

yayalar bölgesi, yayan yalbırdak, yaydan kurtulma, yaydan sıyrılma, yaygın benzetme, yaygın ortaklık, yaygın plasenta, yaygın yörüngeç, yaygınlaşabilme, yaygınlaştırmak, yaygır ayrılımı, yaygır çivilemi, yaygır kısılımı, yaygır sökülümü, yaygır yapışımı, yayık altı tozu, yayık yengeç ur, yayımcı damgası, yayımlatabilmek, yayımlayabilmek, yayın bozulması, ...

14 harfli

yaya kaldırımı, yayan yapıldah, yayan yapıldak, yaydan sarmaya, yaygın çökelme, yaygın hidrops, yaygın öğretim, yaygınlaştırma, yaygır titremi, yaygır yangısı, yaygır yapışım, yaygır yatlığı, yaygırcıl debe, yaygırsal uçuk, yayıcı ışıklık, yayık makinesi, yayılma dizeyi, yayılma etkisi, yayılma ölçümü, yayılmış birim, yayımlatabilme, ...

13 harfli

yay esnekliği, yay kelepçesi, yaya bırakmak, yaya dolaşımı, yaya ortaları, yaya yapıldak, yayalaştırmak, yaygın eğitim, yaygın oturga, yaygın yanlış, yaygır (uçuk), yaygır çözümü, yaygır debesi, yaygır düşümü, yaygır inmesi, yaygır kesiti, yaygır önkçül, yaygır yalımı, yaygır yarıtı, yayılım öncül, yayılımcıllık, ...

12 harfli

yay bileşeni, yay elementi, yay uzunluğu, yaya adacığı, yaya köprüsü, Yayakırıldık, yayalaştırma, yaydan dönme, yaygaracılık, yaygı balığı, yaygın burun, yaygın kösnü, yaygın tarım, yaygınlaşmak, yaygırsızlık, yayık ağızlı, yayık dövmek, yayık yaymak, yayılabilmek, yayılım yeri, yayılımcılık, ...

11 harfli

yay ışıldak, yay ışıtacı, yay kabzası, yay lambası, yay oturağı, yay yaprağı, yaya akçesi, yaya çivisi, yaya geçidi, yaya kalmak, yayaklaşmak, yayan semen, yayda duruş, yaygıbalığı, yaygın kent, Yaygınçayır, Yaygınkonak, yaygınlaşma, Yaygınsöğüt, yaygır yanı, yaygır yöre, ...

10 harfli

yay çeliği, yay dirsek, yay izgesi, yay küpesi, yayabeyler, yayabilmek, yayalanmak, yaygaralık, yaygın baş, yaygın tür, Yaygınyurt, yayı heyay, yayıcı öğe, yayık altı, yayıklamak, yayılımcıl, yayımcılık, yayımlamak, yayımlanma, yayımlatma, yayımlayan, ...

9 harfli

yay ayraç, yay bağrı, yaya alma, yaya başı, yaya yolu, yayabilme, yayak yol, Yayakbaşı, yayalamak, yayarmudu, yaydırmak, yaygaracı, yaygınlık, yaygırcıl, yaygırsal, yayhanmah, yayhanmak, yayıhkuşu, Yayıkağıl, yayıkaltı, yayıklama, ...

8 harfli

yay gibi, yay ınan, yay kolu, Yayaağaç, yayabaşı, yayabeyi, Yayakent, yaybalak, yayçizer, yaydalak, Yaydemir, yaydırma, Yaydiğin, yayelmek, yaygırca, yayhamak, Yayıkköy, yayıkmak, Yayıközü, Yayıktaş, yayılgaç, ...

7 harfli

yay ayı, Yayaköy, yayalak, yayalar, yayalık, yayanca, yaybaşı, Yaybörü, Yaybüke, yaydana, Yaydere, yaygara, yaygıcı, Yaygılı, Yayıklı, yayılım, yayılış, yayılma, yayımcı, yayımlı, yayımsı, ...

6 harfli

Yayalp, yayasa, yaycıl, yaydal, yaygan, yaygaz, yaygıç, yaygın, yaygır, yaygun, yayıcı, yayılı, yaykan, Yaykıl, yaykın, yaykut, yaylah, yaylak, yaylan, yaylıh, yaylık, ...

5 harfli

yayaç, yayağ, yayak, yayan, Yaycı, yaygı, yayğu, yayıh, yayık, yayım, yayın, yayış, yaykı, yayla, yayle, yaylı, yaylu, yayma, yayoh, yayon, yaysı, ...

4 harfli

yaya, YAYK

3 harfli

yay

Kelime Ara