İçinde Yİ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 4210 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde Yİ geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyi) açığa çıkarmak, (bir şeyi) aklında tutmak, (bir şeyi) meslek edinmek, (bir şeyin) altını kısmak, (bir şeyin) arkası gelmek, (bir şeyin) başına geçmek, (bir şeyin) dibi görünmek, (bir şeyin) dibini bulmak, (bir şeyin) rezili çıkmak, (bir şeyin) üstüne gelmek, (bir şeyin) üstüne yatmak, (bir şeyin) yerini tutmak, (bir şeyin) yolunu tutmak, (bir şeyin) zamanı geçmek, ağanın gözü, yiğidin sözü, akımölçümsel eşdeğerleyim, alıcı yitircesi karşılığı, ayakta gövdeyi yana bükme, başta gavak yilleri esmek, benimsenir nitelik düzeyi, beyin dalgaları çizelgesi, ...

24 harfli

(bir şeyi) aklına koymak, (bir şeyi) ayakta tutmak, (bir şeyi) garanti etmek, (bir şeyi) içinde duymak, (bir şeyi) mesele yapmak, (bir şeyin) acısı çıkmak, (bir şeyin) kanını emmek, (bir şeyin) yüzü açılmak, (biri için) iyi söylemek, almaç engelleyicisi ilaç, almaşık çözümleyici küme, ara yinelenim yükselteci, asit deterjan lif tayini, Avrupa Topluluğu Konseyi, balık yiyen yarasagiller, balık-yiyen-yarasagiller, başa gelmeyince bilinmez, beslemeyi eslemeden alma, beyin infarktüs sendromu, beyincik kemiksel çadırı, biçimleyici bilgi kuramı, ...

23 harfli

(bir şeyi) ağzına atmak, (bir şeyi) gizli tutmak, (bir şeyi) hesaba almak, (bir şeyi) kir götürmek, (bir şeyin) dozu kaçmak, (bir şeyin) önünü almak, Avrupa Konseyi numarası, azotsuz öz madde tayini, bağırsak bağlama deneyi, Baltık Ülkeleri Konseyi, beyin atardamar çemberi, beyin kabuğu displazisi, beyin kelebek hastalığı, bir yiyip bin şükretmek, bireyiçinci çevre etiği, bireysel sonuç öndeyisi, birinci derece iyileşme, borç yiğidin kamçısıdır, büyük Cezayir menekşesi, camı çerçeveyi indirmek, Cochliomyia hominivorax, ...

22 harfli

(bir şeyi) abes bulmak, (bir şeyi) çorba etmek, (bir şeyi) gâvur etmek, (bir şeyi) geri vermek, (bir şeyi) hazır etmek, (bir şeyi) hedef almak, (bir şeyi) katık etmek, (bir şeyi) merak etmek, (bir şeyin) eti kemiği, akıldişi, yirmiyaşdişi, anlamlı sayamak yitimi, Arap İşbirliği Konseyi, Avrupa Birliği konseyi, ay yeñisi, (ay yiñisi), belirleyici örnekbiçim, betimleyici sayımbilim, beyin üçüncü karıncığı, beyin-beyin-zar yalımı, beyin-omurilik zarları, beyin-omurilik, sıvığı, beyincik zarsal çadırı, ...

21 harfli

(bir şeyi) ilga etmek, (bir şeyi) imza etmek, (bir şeyi) leke etmek, (bir şeyin) aması var, Amemiya öndeyi ölçütü, at yiğidin yoldaşıdır, ata arpa yiğide pilav, başlama düzenleyicisi, betimleyici araştırma, beyin ince zar yalımı, beyin omurilik sıvısı, beyin yarım yuvarları, beyin-omurilik ekseni, beyin-omurilik sıvısı, beyincik abiyotrofisi, beyincik nöroblastomu, beyinciksel sarsıklık, bilgi dizeyi eşitliği, bölütleyici tanımlama, büyük deniz yitircesi, Chrysomyia macellaria, ...

20 harfli

(bir şeyi) söz etmek, alçak yinelenim katı, alkalili temizleyici, Alman İşleyim Ölçünü, Arap Zirvesi Konseyi, Asya Pasifik konseyi, Auchmeromyia luteola, basınç düzenleyicisi, başabaş gelir düzeyi, başını bağrını yimek, beyin zarca gölerimi, beyin zarı sağırlığı, beyincik hipoplazisi, beyinsel-omuriliksel, biçimsel güç derneyi, bir şeyi) adam etmek, bireyi tanıma bölümü, birinci eniyi kuramı, Birinci Sanayi Planı, borç iyi güne kalmaz, Chow öndeyi sınaması, ...

19 harfli

AB Bakanlar Konseyi, asitlik düzenleyici, aşınma taban düzeyi, Avrupa (AB) konseyi, bakım-onarım döneyi, bakır sülfat deneyi, başını bârını yimék, betik düzenleyicisi, beyin dışı (şeyler), beyin yan karıncığı, beyin zar sayrılığı, beyin-alerji ekseni, beyin-omurilik zarı, beyin-yulun yokluğu, beyincik yaprakları, beyinsel gözeneklik, beyinsel kötürümlük, beyinsi konet tomur, beyinsiz-iliksizlik, biçim yitimi erkili, biçimleyici görüşme, ...

18 harfli

açılış yükleyicisi, adçekmeyi kazanmak, aminobenzoyik asit, Anadolu beylerbeyi, ara yinelenim katı, aralık düzenleyici, asetik asit tayini, asgari faiz düzeyi, bekleyiş esnekliği, belleğini yitirmek, betimleyici etiket, betimleyici yordam, beyin çevre yalımı, beyin karıncıkları, beyin sinir düğümü, beyin yarım küresi, beyin zar kanaması, beyin zar yalımcıl, beyin zar yimuşamı, beyin-yulun zarsal, beyincik karıncığı, ...

17 harfli

aleleyip asartmak, amöboyit hücreler, ampul temizleyici, anlamdaş deyimler, anlamlılık düzeyi, aralıklı yineleme, atnalı seyir yeri, ayakta seyir yeri, bakiyeyi yüklenim, baskıcı etkileyim, bebek sanayi tezi, belirleyici kurgu, belirleyici madde, benimseyiş kümesi, beş saniye deneyi, betimleyici çekim, beyin güresizliği, beyin koca çatağı, beyin salyar beze, beyin zar yumşamı, beyin zar-yulunca, ...

16 harfli

acayibine gitmek, acayipleşebilmek, acayipleşivermek, Aequidens itanyi, ak yuvar eriyiki, ak yuvar eriyimi, aklına tüküreyim, alkilleyici ilaç, alt üçgen dizeyi, amiboyid gözeler, amiboyid hareket, amiboyit hareket, amöboyit hareket, anlam iyileşmesi, arı yiyen çaylak, ateş düzenleyici, ayın beyin olmak, ayıt beyit olmak, bağımsız işleyim, bakanlar konseyi, bayrambeyi olmak, ...

15 harfli

acayipleşebilme, acayipleşiverme, acayipleştirmek, akım yinelenimi, akrolein deneyi, akyuvar eriyimi, alan yinelenimi, alçak yinelenim, ambalaj sanayii, anlam iyilemesi, ara resimleyici, asayiş berkemal, Aşağıbeylerbeyi, ayı günü yitmek, bağ doku tayini, bağlanım yüzeyi, belgeleyivermek, belirleyivermek, belirteç yüzeyi, Benedict deneyi, benimseyivermek, ...

14 harfli

abazıya yilmek, abecesel deyim, acayipleştirme, ağır örenleyiş, ağırlık yitimi, ala ossis ilyi, alan düzleyici, alayismarladıh, amöboyit hücre, anahtar sanayi, anlatım yitimi, astdeyili fiil, aşağılık deyim, ateşleyivermek, atmıkçıl yitim, atropin deneyi, Avrupa Konseyi, bade-yi sersar, Baltık Konseyi, Barfoed deneyi, baş yinelemesi, ...

13 harfli

acılık tayini, açık tamdeyim, açıktan tayin, ağır sözleyiş, ağıt yitirmek, aleyim zahman, analiz düzeyi, Antropoyidler, antropoyitler, ara yinelenim, artlaç deyimi, Aşağıyirikler, aşınma deneyi, ateşleyicilik, ateşleyiverme, ayırma yüzeyi, bağlaç deyimi, basınç yitimi, baştan aşşayi, becayiş etmek, beklem dizeyi, ...

12 harfli

acayip olmak, acayipleşmek, açık giyimli, ağır işleyim, alkol tayini, Altınhüseyin, anlak düzeyi, aralık iyisi, Aşağıhanbeyi, atama deyimi, Auchmeromyia, Avro Konseyi, babayiğitlik, bakır tayini, balçık yiyen, balçık-yiyen, başını yimék, başmabeyinci, bazisfenoyit, bebek sanayi, bekleyiverme, ...

11 harfli

acayipleşme, acı güneyik, ağır sanayi, ağırişleyim, ağrı yitimi, alan deneyi, alfa düzeyi, ana işleyim, arep heleyi, babayiğitçe, balçıkyiyen, bekleyişler, belirleyici, betimleyici, beyin arağı, beyin fıtkı, beyin kurdu, beyin orağı, beyin ödemi, beyin ölümü, beyin zarca, ...

10 harfli

Acartomyia, acı yitimi, acıgünéyik, ACV dizeyi, açık deyim, açık giyim, ağır yeyim, ak beyince, akşamleyin, akşamneyin, alelacayip, aleyiselam, allantoyis, Altayistik, ana sanayi, annakleyin, arkenniyin, Aşağıseyit, Aşıküzeyir, ateşleyici, ayid olmak, ...

9 harfli

acayiplik, acıyitimi, akgüneyik, alay beyi, alevyiyen, ancileyin, ara beyin, ara-beyin, arkabeyin, art beyin, art-beyin, aşağı yil, aşamneyin, aşiyirmek, ay yiñisi, ayitlamak, ayitlemek, babayiğit, balayindi, balık yir, baş yimek, ...

8 harfli

a-düzeyi, acayibat, açık yir, açık yiv, ahırbeyi, alaciyir, alageyik, alaybeyi, alayişli, Altayist, altdeyim, ameboyit, arabeyin, ardbeyin, arı beyi, aşyirmek, avı yivi, ayilecek, ayiltmak, ayinicem, ayirtmek, ...

7 harfli

Akyiğit, Akyipek, altayit, Alyipek, amadeyi, arhayin, arheyin, arıbeyi, avceyil, Ayilkin, ayilmak, ayingeç, ayirmak, ayitmak, başbayi, bayilik, becayiş, beceyiş, beleyik, beleyin, beyikli, ...

6 harfli

acayip, alayiş, aleyiş, arayir, asayiş, aşşayi, aveyit, ayîmak, bayist, bedayi, bireyi, bişeyi, bitiyi, boyine, böyici, buyide, câyide, ciyirt, cumayi, Çayiçi, çeleyi, ...

5 harfli

aleyi, ayile, ayina, ayink, bayik, beyid, beyik, beyin, beyiş, beyit, beyiz, biyik, biyil, biyit, böyig, böyik, cayik, cayil, cayiz, ceyiz, ciyil, ...

4 harfli

ayib, ayih, ayin, ayip, ayit, bayi, biyi, böyi, dayi, deyi, diyi, eyib, eyih, eyim, eyin, eyip, eyir, eyis, eyiş, eyyi, gıyi, ...

3 harfli

ayi, eyi, iyi, oyi, YİÇ, YİG, yiğ, YİH, yii, yik, yil, yim, yiñ, yir, yit, yit, yiv, yiy, yiz

2 harfli

yi

Kelime Ara