Yİ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda Yİ olan kelimeler 506 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre Yİ ile biten kelimeler

25 harfli

benimsenir nitelik düzeyi, eş zamanlı ilketki dizeyi, Jominy uca suverme deneyi, kendiyle ilgileşim dizeyi, lupus eritematozus deneyi, yanaşık değişirlik dizeyi

24 harfli

Avrupa Topluluğu Konseyi, girinimli kırılma deneyi, Gümrük İşbirliği Konseyi, hata eşdeğişirlik dizeyi, kırmalı püskürtme deneyi, Körfez İşbirliği Konseyi, muskulus kutaneus fasiyi, Reeder hemoglobin deneyi

23 harfli

bağırsak bağlama deneyi, Baltık Ülkeleri Konseyi, doğrusal dönüşüm dizeyi, floresan antikor deneyi, monotron sertlik deneyi, pleksus rektales mediyi, Rockwell sertlik deneyi, selüloz sindirim deneyi, sertleşebilirlik deneyi, yeğinlik dağılış yüzeyi

22 harfli

Avrupa Birliği konseyi, Brinell sertlik deneyi, Cyrtodactylus kotschyi, dışyapı dağlama deneyi, glikoz tolerans deneyi, öbeksilerin ters ereyi, toluidin mavisi deneyi, vena transversa fasiyi, vickers sertlik deneyi, Arap İşbirliği Konseyi

21 harfli

en iyi ağırlık dizeyi, fiyatlar genel düzeyi, hemadsorpsiyon deneyi, immünofloresan deneyi, işlevsel anlak düzeyi, mıknatıslı toz deneyi, yangın çekince düzeyi

20 harfli

Arap Zirvesi Konseyi, başabaş gelir düzeyi, biçimsel güç derneyi, gerilim kopma deneyi, karşılaştırma deneyi, Knoop sertlik deneyi, ksantoprotein deneyi, Megapodius duperreyi, nervi klunium mediyi, optimal refah düzeyi, öğleden sonra döneyi, örneklem dışı öndeyi, sermaye yoğun sanayi, Stern-Gerlach deneyi, tuz püskürtme deneyi, vena profunda fasiyi, veri bağlantı düzeyi, vurmalı bükme deneyi, vurmalı kırma deneyi, Asya Pasifik konseyi

19 harfli

AB Bakanlar Konseyi, aşınma taban düzeyi, Avrupa (AB) konseyi, bakım-onarım döneyi, bakır sülfat deneyi, BM Güvenlik Konseyi, Dünya Altın Konseyi, eşdeğişirlik dizeyi, fermantasyon deneyi, Fisher bilgi dizeyi, gerçeksizlik düzeyi, gümüş aynası deneyi, Hopkins-Cole deneyi, ilk peroksit düzeyi, kalabalıklık düzeyi, kazan basınç düzeyi, kazan ısıtma yüzeyi, kesme isteği düzeyi, Megapodus duperreyi, ortakdeğişke dizeyi, Pettenkoffer deneyi, ...

18 harfli

Anadolu beylerbeyi, asgari faiz düzeyi, bildirmelik düzeyi, BM Vesayet Konseyi, Dünya Gıda Konseyi, Filaria demarquayi, ikiterimli derneyi, imâlat-dışı sanayi, katmanlaşma yüzeyi, Mcquaid-Ehn deneyi, seviye hiperyüzeyi, sürükleyici sanayi, uca suverme deneyi

17 harfli

anlamlılık düzeyi, beş saniye deneyi, çalıştırma düzeyi, değişiklik düzeyi, dış çarpım dizeyi, emek yoğun sanayi, eştümleşim yöneyi, eştümleşme dizeyi, eştümleşme yöneyi, geleneksel sanayi, Götze sopa deneyi, katsayılar dizeyi, kesiklilik yüzeyi, Obermüller deneyi, ölçüştürme yüzeyi, Rhabditis niellyi, Rumeli beylerbeyi, sıkıştırma deneyi, Sudan boya deneyi, taban suyu düzeyi, uyumsuzluk yüzeyi, ...

16 harfli

Aequidens itanyi, alt üçgen dizeyi, bakanlar konseyi, doğrultma yüzeyi, hesaplama deneyi, ilgileşim dizeyi, kentleşme düzeyi, liverpool deneyi, lokomotif sanayi, makaslama deneyi, Obermayer deneyi, Ortaklık Konseyi, önemlilik düzeyi, parametre yöneyi, Salkowski deneyi, sıcak tel deneyi, tabansuyu düzeyi, tabansuyu yüzeyi, Toriçelli deneyi, Van Slyke deneyi, yoksulluk düzeyi, ...

15 harfli

akrolein deneyi, Aşağıbeylerbeyi, bağlanım yüzeyi, belirteç yüzeyi, Benedict deneyi, benzidin deneyi, düzeltme düzeyi, Fourier derneyi, Franklin deneyi, kaynatma deneyi, kızartma deneyi, Nylander deneyi, olasılık yüzeyi, organize sanayi, raslantı deneyi, regiones fasiyi, Sakaguchideneyi, Shepherd deneyi, temizlik deneyi, yoğunluk düzeyi, dekor dipyüzeyi, ...

14 harfli

ala ossis ilyi, anahtar sanayi, atropin deneyi, Avrupa Konseyi, Baltık Konseyi, Barfoed deneyi, başvuru düzeyi, büyük ahırbeyi, dağlama deneyi, Enneper yüzeyi, Faraday deneyi, Fehling deneyi, Fouchet deneyi, güvenin düzeyi, Haworth deneyi, Hessian dizeyi, izdüşüm dizeyi, kırılma deneyi, koşullu öndeyi, Kuleşov deneyi, küçük ahırbeyi, ...

13 harfli

analiz düzeyi, aşınma deneyi, ayırma yüzeyi, baştan aşşayi, beklem dizeyi, benlik düzeyi, Biüret deneyi, Bodvin deneyi, boşluk düzeyi, Brugia malayi, Charpy deneyi, çıkrık deneyi, destek düzeyi, direnç düzeyi, en yüksek iyi, Esbach deneyi, Gmelin deneyi, gündüz döneyi, ısıtma yüzeyi, ilişki dizeyi, imâlat sanayi, ...

12 harfli

anlak düzeyi, Aşağıhanbeyi, Avro Konseyi, bebek sanayi, beyaz düzeyi, bilgi dizeyi, bulgu düzeyi, burgu yüzeyi, burma deneyi, çarpı deneyi, çekme deneyi, çingene beyi, dalga yüzeyi, deniz düzeyi, dikeç dizeyi, dikeç yöneyi, dilek düzeyi, dizeç dizeyi, dizeç yöneyi, dövme deneyi, durum yöneyi, ...

11 harfli

ağır sanayi, alan deneyi, alfa düzeyi, arep heleyi, Bial deneyi, darülbedayi, disk yüzeyi, Eber deneyi, eder düzeyi, eğme deneyi, erke düzeyi, eşik düzeyi, gece döneyi, iyot deneyi, Joul deneyi, ossa fasiyi, sancak beyi, sopa deneyi, süre deneyi, Yung deneyi

10 harfli

ACV dizeyi, ana sanayi, bayrambeyi, beylerbeyi, buz hokeyi, çirkin iyi, ebas ereyi, eğe deneyi, eküs ereyi, fır dolayi, gri düzeyi, güç demeyi, Hay deneyi, hız yöneyi, ıbrık nayi, kafası iyi, kalem beyi, oda spreyi, sancakbeyi, ses düzeyi, tor yüzeyi, ...

9 harfli

alay beyi, biçim ayi, Çobanbeyi, GK deneyi, guşeymeyi, iç güveyi, im düzeyi, im yüzeyi, karşıleyi, kerez ayi, Kışlabeyi, Konakbeyi, kötü deyi, kuşekmeyi, maça beyi, su düzeyi, tatlu iyi, Yaylabeyi, yürükbeyi, zıng diyi

8 harfli

a-düzeyi, ahırbeyi, alaybeyi, arı beyi, beredayi, boy beyi, çûru ayi, derebeyi, huleseyi, itsiyeyi, Kayabeyi, meşebeyi, tersdeyi, yayabeyi, Yurtbeyi, yüz beyi, zıp diyi

7 harfli

amadeyi, arıbeyi, başbayi, cilleyi, Çaybeyi, çenteyi, dibleyi, dipleyi, gizdeyi, Göçbeyi, Gülbeyi, güzbeyi, hacbeyi, hitaayi, kendiyi, kendüyi, Koçbeyi, on beyi, ön deyi, sağdeyi, sallayi, ...

6 harfli

aşşayi, bedayi, bireyi, bişeyi, bitiyi, cumayi, çeleyi, çırıyi, dişeyi, elbeyi, en iyi, endeyi, erıiyi, etwayi, gireyi, güneyi, güveyi, hatayi, havayi, hekâyi, hepeyi, ...

5 harfli

aleyi, eğeyi, enayi, epeyi, iteyi, Muhyi, öneyi, teşyi

4 harfli

bayi, biyi, böyi, dayi, deyi, diyi, eyyi, gıyi, goyi, guyi, güyi, kuyi, leyi, mayi, meyi, neyi, sayi, seyi, siyi, şayi, tiyi, ...

3 harfli

ayi, eyi, iyi, oyi

2 harfli

yi

Kelime Ara