Yİ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında Yİ olan kelimeler 622 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre Yİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

yinelenim değiştirimi, YD, Yirmi Dört Ocak Kararları

24 harfli

yinelemeli kipsel önerme, yinelgen işlevler kuramı

23 harfli

yiydin, (iğdin, yiydün), yiyecek içecek donatımı, yiyleşmek, (yiyileşmek)

22 harfli

yivli-mercekli ışıldak, yiyletmek, (yıylatmak)

21 harfli

yiğitlik sende kalsın, yimeği sırtına dutmak, yinelenen beklentiler, yineli indirim sınırı, yirkincil dönek salgı, yirmilik sayı dizgesi

20 harfli

yiğitcük, (yiğitcik), yineleme algoritması, yinelenmiş örnekleme, yineleyici araştırma, yiygü, (yigü, yiygi)

19 harfli

yinelenmiş dörderli, yineleyici bilimler, yiyecek kabarıklığı, yiyinti dirimlenimi

18 harfli

yin zarları ingisi, Yin-Yang varsayımı, yineleme artifaktı, yineleme zorlanımı, yinelemeli bileşik, yinelemesiz önerme, yinelenmiş sormaca, yinsel beze yalımı, yirmidörtler grubu

17 harfli

yiğirmi, (iğirmi), yiğitlik taslamak, yineleme öğrenimi, yinelemeli kavram, yinelemeli tümlev, yinelenme sıklığı, yinelgen işlevler, yiyeceli ergenlik

16 harfli

yilanboyungiller, yindek, (yendek), yineleme olanağı, yineleme yöntemi, yinelemeli basım, yinelemeli çözüm, yinelemeli kurgu, yinelemeli süreç, yinelenen altlık, yinelenen başlık, yinelenen deneme, yinelenim kuşağı, yinelenmiş resim, yineleyici bilgi, yinelge ilintisi, yinelgen bağıntı, yiyesi sapıklığı, yiyesi, (yeyesi)

15 harfli

yiğitlik baladı, yiğitlik koşuğu, yiğitlik masalı, yiğitlik sagası, yile varmak (I), yilinden gaçmak, yin duraklanımı, yineleme kuramı, yineleme sayısı, yineleme yasası, yinelemeli dizi, yinelgen izerge, yipkin bağırsak, yiril karşılamı, yirmi milyonluk, yitirgen kuvvet, yivaçar başlığı, yivaçar lokması, yiyesi bozulumu

14 harfli

yiğitlendirmek, yiğitlik etmek, yiğitlik oyunu, yiğrenci olmah, yin durgunluğu, yin toplantısı, yinelemeli tuş, yinelenebilmek, yineletebilmek, yineleyebilmek, yinelgen tanım, yineli güvence, yineli indirim, yirden yapalak, yirikli yaygır, yirmi yaş dişi, yirmilik altın, yiyecek güvesi, yiyesi eylemek, yiyip bitirmek

13 harfli

yiğitlendirme, yili dutulmak, yin tıkantısı, yinelenebilme, yineletebilme, yineleyebilme, yinelgen küme, yinsel ütürek, yinsel ütürük, yirik dudaklı, yiril karşıdı, yirine düşmek, yirini yapmak, yirmi-yaşdişi, yitik indirim, yitik ticaret, yiyecek akarı, yiyinti olmak, yiyirce göcen, yiyirin olmak

12 harfli

yigit çubanı, yiğin gelmek, Yiğitharmanı, yiğrendirmek, yil ölçersel, yîmilig altı, yin akarcalı, yin akarcası, yin kesilimi, yineleme eki, yineligözler, yinilmeyince, yirden yığma, yirik yirmek, yirine gomak, yirmi beşlik, yirmi binlik, Yirmibeşoğlu, yirmilik diş, yitim dizeyi, yitim işlevi, ...

11 harfli

yicek işçek, yidirgenmek, yiğir yiğir, yiğit yiğli, Yiğitaliler, Yiğitkonağı, yiğitlenmek, yiğitleşmek, Yiğitpınarı, Yiğityatağı, yiğrelenmek, yiid (olan), yikindirmek, yileklenmek, yiler oñmaz, yili dutmak, yim sufrası, yimişlenmek, yimlik gibi, yin akımsal, yincivermek, ...

10 harfli

yidi düvel, yidi göbek, yidi guşak, yiğinlemek, yiğinnemek, Yiğitçavuş, yiğitlenme, yiğitleşme, yil algını, yiltelemek, yin akımlı, yin keziği, yincelemek, yinelemeli, yinelenmek, yinelenmiş, yineletmek, yineleyici, yiñi yapan, yiñilenmek, yiñiyaprak, ...

9 harfli

yidicanlı, Yiğitalan, yiğitbaşı, yiğitleme, Yiğittaşı, Yiğityolu, yiğlenmek, yiğnilmek, yiğrencek, yiğrengen, yiğrenmek, yiğrensek, yiktirmek, yil ölçer, yilçıbanı, yildirmek, yile yile, yilebimek, yilin ayı, yilinsiye, yillenmek, ...

8 harfli

yidilmek, yidirmek, Yiğerler, yiğırmek, yiğilcik, yiğit er, Yiğitali, Yiğitcan, yiğitcik, Yiğithan, Yiğitkan, Yiğitler, yiğitlik, yiğitmek, Yiğitözü, yiğlemek, yiğnemek, yiğrenci, yihilmak, yikinmek, yiletmek, ...

7 harfli

yidecek, yidiler, yidirdi, yigiden, yigirmi, yiğırmı, yiğiden, yiğinik, yiğinni, yiğirek, yiğitçe, Yiğitel, Yiğiter, Yiğitli, yihamek, yiilcik, yileğen, yilelek, yilemek, yilişoh, yilleme, ...

6 harfli

Yiddiş, yidmek, yiftin, yiggin, yiğden, yiğdin, yiğmek, yiğnek, yiğrek, yihmak, yîkmek, yilbik, yilenç, yilğun, yiller, yilmek, yilmük, yilöñü, yilpik, yilten, yimani, ...

5 harfli

yîcek, yidek, yîdız, yidin, yigen, yiğgi, yiğıt, yiğid, yiğin, yiğit, yiğli, yiğni, yiğsi, yihoh, yikim, yikte, yilan, yilar, yilek, yilen, yilik, ...

4 harfli

yiba, yidi, yien, yige, yigü, yiğe, yiği, yiid, yiit, yili, yima, yimi, yimi, yinç, yine, yini, yira, yiri, yiti, yive, yiye, ...

3 harfli

YİÇ, YİG, yiğ, YİH, yii, yik, yil, yim, yiñ, yir, yit, yit, yiv, yiy, yiz

2 harfli

yi

Kelime Ara