İçinde YO geçen kelimeler

İçinde YO geçen kelimeler 7465 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yo aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yo anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YO geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyin) yolunu tutmak, Abel interpolâsyon serisi, acele yürüyen yolda kalır, Adenovirüs enfeksiyonları, allojenik transplantasyon, anahat tehlike fonksiyonu, anastomozis arteryovenoza, anatipestifer enfeksiyonu, anestezi sonrası miyopati, artikulasyo humeroulnaris, asetik asit fermantasyonu, asetik asit fermentasyonu, asit anyonik sürfektanlar, Avrupa Ekonomik Komisyonu, bakteriyel identifikasyon, benign kutan histiyositom, Berlin-Roma-Tokyo mihveri, besin maddeleri yoğunluğu, bireysel istem fonksiyonu, bireysel sunum fonksiyonu, bireysel talep fonksiyonu, ...

24 harfli

(bir işin) yolunu yapmak, adventisyal plasentasyon, Afrika İktisat Komisyonu, akciğer perküsyon sahası, aktarım fonksiyon modeli, Altıncı Koalisyon savaşı, antibiyotik sonrası etki, anuyumsuz yordam çağrısı, Aphyosemion occidentalis, arkus dentalis inferiyor, arkus dentalis superiyor, Ascarididaenfeksiyonları, Astrovirusenfeksiyonları, atardamar içi enjeksiyon, atomik emisyon fotometri, Avrupa Birliği komisyonu, bağaklı yoğuncul kabarca, bakteriyel kontaminasyon, barış gücü operasyonları, bayıltma yoluyla avcılık, beklenen enflasyon oranı, ...

23 harfli

(bir işi) yokuşa koşmak, (birinin) yoluna bakmak, aktivasyon ileti süresi, altın kambiyo standardı, ampulla ossea anteriyor, antagonistik simbiyozis, antiterminasyon faktörü, Aphyocharax rubripinnis, Aphyosemion flamentosum, arkkotanjant fonksiyonu, arterya brakiyosefalika, artikulasyo radyokarpea, artikulasyo sakroilyaka, asit iyonlaşma sabitesi, aşırı kemik yoğunlaşımı, ateromatöz dejenerasyon, atların rabdomiyolizisi, Atom Enerjisi Komisyonu, atriyoventriküler demet, atriyoventriküler düğüm, ayı yavrusu ile oynuyor, ...

22 harfli

(bir şeyden) hayır yok, (bir yere) yolu düşmek, (birinin) canı yok mu?, absorpsiyon filtreleri, ad valorem sübvansiyon, agangliyonik megakolon, ağır git ki yol alasın, akciğer hipertansiyonu, alt harmonik fonksiyon, alûvyonlaşma, lığlanma, alveoler epitelizasyon, Amblyomma tuberculatum, amperometrik titrasyon, angulus stilohiyoideus, anitilasyon radyasyonu, anteriyor prezantasyon, Aphyosemion bivittatum, Aphyosemion nigerianum, Aphyosemion sjoestedti, arizona enfeksiyonları, arkkosekant fonksiyonu, ...

21 harfli

(birine) ot yoldurmak, abortif transdüksiyon, absorbsiyon bozukluğu, absorbsiyon spektrumu, absorpsiyon spektrumu, aday üretici yoğunluk, adım tepki fonksiyonu, ağır meromiyozin, HMM, Ainovirüs enfeksiyonu, akciğer anjiyografisi, akciğer resüsitasyonu, aksiyona dayanan oyun, aktif çaba operasyonu, akut mide dilatasyonu, albümin dejenerasyonu, altın kambiyo dizgesi, altruistik adaptasyon, amniyon sıvı embolisi, amonyak fermantasyonu, anabolik reaksiyonlar, anafilaktik reaksiyon, ...

20 harfli

(bir yeri) yol etmek, abdominal radyografi, abomazum dilatasyonu, adezyo intertalamika, afyonu başına vurmak, akantoşeilonemiyozis, akciğer ventilasyonu, akut evre reaksiyonu, alimenter indigesyon, alkolik fermantasyon, Alman konfederasyonu, altın kambiyo ölçünü, alüvyon maden yatağı, alveoler ventilasyon, Amblyomma americanum, Amblyomma cajennense, Amblyomma variegatum, ana baba generasyonu, analitik fonksiyonel, antibiyotik tedavisi, antiviviseksisyonist, ...

19 harfli

abdominal palpasyon, açık alan yoğunluğu, Afyonkarahisarlılık, ağzı olan konuşuyor, ağzının perhizi yok, akaryakıt istasyonu, akciğer amebiyozisi, aksiyon potansiyeli, aktivasyon enerjisi, akut rabdomiyolizis, alkol fermantasyonu, alkol fermentasyonu, allotransplantasyon, altta yok üstte yok, alüvyonlu dağ eteği, Amblyomma maculatum, Amblyopsis spelaeus, ana hava dönüş yolu, ana hava giriş yolu, anjiyolipoleyomiyom, antibiyotik direnci, ...

18 harfli

(bir şeyde) iş yok, abomazum torsiyonu, abortif enfeksiyon, absorpsiyon cihazı, açık pastörizasyon, açısal dispersiyon, ad hoc komisyonlar, ağırlık fonksiyonu, ahretlik yoklaması, akrozom reaksiyonu, aksiyomatik yöntem, aktarım fonksiyonu, aktif immünizasyon, aktivasyon hormonu, akyuvar inklüzyonu, allogen süksesyonu, Amblyomma hebraeum, analitik fonksiyon, anjiyokardiyografi, anjiyonörotik ödem, anne-çocuk yontusu, ...

17 harfli

a contrario yorum, açındırma banyosu, Aepyornis maximus, afferent arteryol, aglütinasyon test, ağzı var dili yok, aklın yolu birdir, aktinik radyasyon, Althea operasyonu, alüvyon yelpazesi, aması maması yok!, amniyotik yumurta, ampirik fonksiyon, ampütasyon nöromu, andiferensiyasyon, anjiyohiyalinozis, anlamsız mutasyon, antibiyogram test, antibiyotikli buz, anyon değiştirici, anyonik sürfaktan, ...

16 harfli

acyo faiz kuramı, açık kompozisyon, ad absurdo yorum, adventif embriyo, Afyonkarahisarlı, ağ (örtülüyôdun), ahiret yolculuğu, aksiyolojik etik, alarm reaksiyonu, alloimmünizasyon, alûvyonlu, lığlı, amebiyozis kutis, amniyon hidropsu, amniyon plakları, Anger fonksiyonu, anjiyodermatitis, anjiyotensinojen, Apolyonüs sorunu, arteryosklerozis, aşıkyoldaşaşırır, Avrupa Komisyonu, ...

15 harfli

2,3-pentandiyon, abiyotik faktör, absorbsiyometri, abstraksiyonist, abstraksiyonizm, adam yokluğunda, adenomiyofibrom, adezyon kuvveti, adres veri yolu, afin fonksiyonu, Afyon savaşları, afyonu patlamak, ağartma banyosu, ağrı palpasyonu, ağrı perküsyonu, Airy fonksiyonu, akantamebiyozis, akut enfeksiyon, almaç yoğunluğu, amaçlı mutasyon, amber mutasyonu, ...

14 harfli

abiyotik çevre, açı fonksiyonu, açık fonksiyon, ADFGLS yordamı, Aepyornithidae, afet istasyonu, afin fonksiyon, Afyonkarahisar, agangliyonozis, ağ yoklayıcısı, ağaç yosunları, akıldan yoksun, akım yoğunluğu, aklimatizasyon, akut enflasyon, allantoamniyon, alüvyon sekisi, alyon kesilmek, amber mutasyon, amniyon kesesi, amniyon sıvısı, ...

13 harfli

açık pozisyon, adezyon plağı, Afyon kaymağı, ağaçlı anayol, ağız yoklamak, akı yoğunluğu, aklını yormak, alım opsiyonu, allantokoryon, amfibolik yol, amniyonsuzlar, amonifikasyon, amplifikasyon, anaerobiyozis, anesteziyolog, anizokaryozis, anjiyokeratom, anjiyomatozis, antefleksiyon, anteriyor lop, ariki yontusu, ...

12 harfli

abiyogenetik, abolisyonist, abstraksiyon, açık periyot, adenomiyozis, Aepyornithes, aerobiyoloji, afyon bıçağı, afyon çekmek, afyon sakızı, afyon yutmak, agangliyonik, agangliyozis, aglutinasyon, aglütinasyon, aile yolluğu, akreditasyon, akselerasyon, akto-miyozin, alimentasyon, alûvyon, lığ, ...

11 harfli

abiyoseston, absorbsiyon, absorpsiyon, adsorpsiyon, adspeksiyon, afıyonlular, afyonkeşlik, afyonlanmak, ağız yormak, ağzı yokarı, akıntı yolu, akomodasyon, akordiyoncu, aksiyomatik, aktomiyosin, aktomiyozin, akümülasyon, Alıcı radyo, aliterasyon, almaşık yol, Amblyospora, ...

10 harfli

abduksiyon, aberrasyon, abiyogenez, abiyolojik, abiyotrofi, açısal yol, adaptasyon, adduksiyon, adveksiyon, afyon ruhu, afyonlamak, afyonlanma, aglütisyon, agregasyon, ağaçlı yol, ağzı yomlu, aklimasyon, aksiyoloji, aktivasyon, aldotriyoz, alt yordam, ...

9 harfli

abduksiyo, aberasyon, abiyogeni, abiyoloji, aborsiyon, acı yonca, acyoculuk, adam yolu, adi yonca, aerobiyoz, afyonlama, ajitasyon, akordiyon, akromiyon, aksiyoner, akurdiyon, ali yonca, altyordam, ambliyopi, Amblyomma, amfibiyos, ...

8 harfli

abiyotik, abiyozis, ablasyon, abrazyon, açık yol, afyonkeş, afyonsal, ağ yonca, Ağaçyolu, Ağılyolu, Akınyolu, akresyon, al yonca, Alanyolu, alemiyon, altı yol, ana yolu, anabiyoz, arteryol, aşıkyolu, atıyorum, ...

7 harfli

ablasyo, acyotaj, Açıkyol, adezyon, adisyon, afyonlu, Akçayol, aksiyom, aksiyon, Akyokuş, Akyolaç, alamyon, almemyo, Altıyol, alüvyon, amniyon, amniyos, ana yol, anjeyon, anjiyom, anmeyon, ...

6 harfli

abıyoh, abiyoz, acyocu, adacyo, afıyon, afiyon, alayoş, anayol, anjiyo, arayol, Atyolu, ayoray, balyos, balyoz, banyol, belyol, Beşyol, Beyoba, beyolu, bi yol, bijiyo, ...

5 harfli

afyon, Akyol, aleyo, alyon, amyot, anyon, anyos, banyo, bayok, Bayol, bi yo, biyod, biyol, biyom, biyos, biyot, biyoz, boyoz, buyol, buyor, buyot, ...

4 harfli

acyo, ayol, ayyo, biyo, ciyo, çiyo, diyo, fiyo, giyo, guyô, güyo, hoyo, iyon, iyot, mayo, miyo, soyo, tüyo, yoba, yofu, yoga, ...

3 harfli

ayo, eyo, yog, yoğ, yoh, yok, yol, yom, yon, yoo, yoş, you, yov, yoz, YYO

2 harfli

yo

Kelime Ara