YO ile başlayan kelimeler

YO ile başlayan veya başında YO olan kelimeler 1272 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yo aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yo anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre YO ile başlayan kelimeler

25 harfli

yoğunlaştırılmış süt yağı, yoksulluğun fasit dairesi, yoksulluğun kısır döngüsü, yolak daraltımı (kıldamı), yolda saatli takım yarışı, yorgan gitti, kavga bitti, yorumsal tutarlı tamdeyim, yoş kılmak, (yoş eylemek), yozlaşan rastsal değişken

24 harfli

yoğunluk öngörü sınaması, yolaksal kakaç keseklemi, yolaksal yatın çıkartımı, yolaksal yatın dikişlemi, yorum-dinelim erksizliği, yorumlanmış biçimsel dil, yorumsal tutarsız önerme

23 harfli

yok edici fiyatlandırma, yoksulluk açığı endeksi, yoksulluk kısır döngüsü, yolaksal apış dikişlemi, yorumsal tutarlı önerme

22 harfli

yoğimişse, (yoğumuşsa), yoğunlaştırılmış tarım, yoksulluk açığı dizini, yollamak (veya salmak)

21 harfli

yoğun boyacıl sarılık, yoğun tarımsal üretim, yoğunluk çarpanlaması, yoksullaştıran büyüme, yol uran, (yol urucu), yolakçıl karın yarımı, yolaksal apış onarımı, yolaktan karın yarımı, yolun damarını gırmak, yorgunu yokuşa sürmek

20 harfli

yoğun iyot çözeltisi, yoğunca (beyin zarı), yoğunlaçlı sestoplar, yoğunlaşma katsayısı, yoğunlaşma sıcaklığı, yoğunlaştırılmış süt, yoğunluk bölgelemesi, yok olma sabuklaması, yokanmak, (yokunmak), yoklamaya yetkililer, yoksulluk endeksleri, yolaksal karın açımı, yolaksal kavuk açımı, yolaksal yatın alımı, yordam yönelimli dil, yorumsal sözeden dil

19 harfli

yoğrumsal çözümleme, yoğunlamlı nemölçer, yoğunluk fonksiyonu, yoğurtlaşık yelince, yok olma radyasyonu, yoksulluk dizinleri, yol ayrımına gelmek, yol bağlantılı küme, yol bağlantılı uzay, yol yarağın eylemek, yolak ağzı kapatımı, yolcu yolunda gerek, yordama yönelik dil, yorgan döşek yatmak, yorgunluk hoşgörüsü, yorgunluk sayrılığı, Yorkçikolata kedisi, yosun hayvancıkları

18 harfli

yoğun önk sarılığı, yoğunlaşım bölgesi, yoğunlaşma noktası, yoğunlaştırabilmek, yok ananın örekesi, yok bahasına satış, yol dışı durguluğu, yol yanı durguluğu, yol yarağın kılmak, yolak çevre yalımı, yoldemiri açıklığı, yolıra, (yol sıra), yollara dökülüşmek, yolunu değiştirmek, yonca zehirlenmesi, yorgunluğunu almak, Yorkshire teriyeri

17 harfli

yoğruk görüntülük, yoğruk kaynaklama, yoğrulum değişimi, yoğrumlu markalar, yoğrumlu sanatlar, yoğun cisimcikler, yoğunlaştırabilme, yoğunluk dağılımı, yoğunluk gradyanı, yoğunluk öngörüsü, yoğurt kültürleri, yoksullaşmış algı, yoksulluk belgesi, yol boyu haritası, yolak tıkanıklığı, yolak zarı düşümü, yolak-kızanlıkçıl, yolakçıl perkitim, yolculuk dağıtımı, yolculuk yaratımı, yollu dişli sazan, ...

16 harfli

yoğun bilgisayar, yoğun çaba ürünü, yoğun deniz suyu, yoğuncul beze ur, yoğuncul kemikçe, yoğunlaşma nokta, yoğunluk öngörme, yoğunluk süzgeci, yok edici deprem, yoksul komşuluğu, yoksulluk çekmek, yoksulluk düzeyi, yoksulluk sınırı, yoksulluk tuzağı, yoksunluk sıfatı, yoktan var etmek, yol boyu gelişim, yol kadın selesi, yola revan olmak, yolak genletkisi, yolak kan şişiği, ...

15 harfli

yoğrumsal değer, yoğrumsal gereç, yoğulum yaratma, yoğun alıştırma, yoğun örnekleme, yoğunlaşabilmek, yoğunluk düzeyi, yoğunluk işlevi, yoğunluk ölçeği, yoğunluk ölçümü, yoğunluk sorusu, yoğunluk şişesi, yoğunluk tavanı, yoğuşum noktası, yoketme belgesi, yoklama aralığı, yoklama düğmesi, yokoluş ışınımı, yoksullaştırmak, yoksulluk adası, yol örneklemesi, ...

14 harfli

yobazlaştırmak, yoğruk bozunum, yoğun depolama, yoğun söyleyiş, yoğun yerleşim, yoğunlandırmak, yoğunlaşabilme, yoğunlaştırıcı, yoğunlaştırmak, yoğunluk farkı, yoğunluk oranı, yoğunluk ölçer, yoğunlukölçümü, yoğurt çorbası, yoğurt tatlısı, yoğurtlu kebap, yoğuşma borusu, yoklama akçesi, yoklama balonu, yoklama sorusu, yokluk önsavı., ...

13 harfli

yobazlaştırma, yoğrulabilmek, yoğun dağıtım, yoğun gönüllü, yoğunlanımcıl, yoğunlaşırlık, yoğunlaştırma, yoğunlukölçer, yoğunlukölçüm, yoğurt çalmak, yoğurt çiçeği, yoğurt üretki, yoklayabilmek, yoklayıvermek, yokluk alfası, yoksul buğday, yoksul urganı, yoksun kalmak, yoktan satıcı, yol çiftekeri, yol deptürmek, ...

12 harfli

yoğruk bölge, yoğruklayıcı, yoğrulabilme, yoğrur yayık, yoğurabilmek, yoğurtçiçeği, yoğurtlaşmış, yohlu kılmak, yohsuznuğnan, yohtaşdırmak, yok oğlu yok, yok pahasına, yoklama günü, yoklaşdırmak, yoklayabilme, yoklayıverme, yoklu düşmek, yokluk ulacı, yoksullaşmak, yoksun olmak, yoktan satış, ...

11 harfli

yobazlaşmak, yocundurmak, yoğa saymak, yoğaltılmak, yoğruklaşma, yoğun bakım, yoğun sözlü, yoğun tarım, yoğun yumru, yoğunlanmak, yoğunlaşmak, yoğunlatmak, yoğurabilme, yoğurt gibi, Yoğurtçular, yoğurtçuluk, yoğurtlamak, yoğurtlantı, yoğurtlaşık, yoğurtlaşım, Yoğurtyemez, ...

10 harfli

yobazlaşma, yoğaltılma, yoğun ayak, yoğun besi, yoğun disk, yoğun elek, yoğun küme, yoğun saat, Yoğunbilek, yoğuncumak, Yoğunhisar, yoğunlamak, yoğunlanım, yoğunlaşım, yoğunlaşır, yoğunlaşma, yoğunlatan, yoğunlatkı, yoğunölçer, Yoğunpelit, Yoğunsöğüt, ...

9 harfli

yogrılmak, yogrulmak, yoğaltıcı, yoğaltmak, yoğamıssa, yoğrukluk, yoğrulmak, yoğsunmak, yoğşunmak, yoğumuşsa, yoğun yem, yoğun zar, Yoğunağaç, Yoğunburç, Yoğunoluk, yoğurt öz, yoğurtmaç, yoğurtmak, yoğuşmalı, yoh yohsa, yohsa yok, ...

8 harfli

yobarmak, yobazlık, yocukmak, yocunmak, yogırmak, yogurmak, yoğalmak, yoğaltım, yoğaltma, yoğıduğu, yoğırmak, yoğilmek, yoğrulma, yoğşumak, yoğulmak, Yoğunçam, yoğunine, yoğunlaç, yoğunlam, yoğunluk, yoğunrak, ...

7 harfli

yobazca, yocumak, yogalak, yoğ udu, yoğalma, yoğaltı, yoğanta, yoğulum, Yoğunay, yoğunca, yoğuntu, yoğurma, yoğurum, yoğusam, yoğuşak, yoğuşma, yoğuşuk, yoğuşum, yohamak, yoharda, yohlama, ...

6 harfli

yogırd, yoglıg, yoğmak, yoğnak, yoğruk, yoğrum, yoğsul, yoğsun, yoğunu, yoğurt, yoğusa, yoğuşa, yoğürt, yoharı, yohari, yoharu, yohsam, yohsul, yok iş, yokara, yokarı, ...

5 harfli

yobaz, yogan, yoğın, yoğsa, yoğşa, yoğun, yoğuş, yoğuz, yohar, yohna, yohsa, yohuş, yohut, yokçu, yoklu, yokor, yoksa, yoksu, yokuç, yokum, yokuş, ...

4 harfli

yoba, yofu, yoga, yogi, yoğa, yoha, yoho, yoka, yoku, Yola, yoma, yont, yonu, yooğ, yooh, yoök, yora, yord, yore, yort, yosa, ...

3 harfli

yog, yoğ, yoh, yok, yol, yom, yon, yoo, yoş, you, yov, yoz

2 harfli

yo

Kelime Ara