yo

yo

ünl. 1. “Hayır” anlamında kullanılan bir söz: Dün bize geldiniz mi? -Yo. 2. “Yapmam, istemem, kabul etmem” anlamında kullanılan bir itiraz sözü. 3. “Sakın” anlamında kullanılan bir uyarma sözü: “Yoo, güvercinlerime dokunmayınız, dedi.” -Y. K. Karaosmanoğlu.


yo

Kez.


yo

Yok, hayır


yo

Yok (bk. yog, yok)


yo, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'o', şeklindedir.
yo kelimesinin tersten yazılışı oy diziliminde gösterilir.