İçinde YUM geçen kelimeler

İçinde YUM geçen kelimeler 1717 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde YUM geçen kelimeler

25 harfli

açtı ağzını, yumdu gözünü, ağzını açıp gözünü yummak, alüminyum giydirilmiş saç, apertura sinum frontalyum, atlantoaksiyal uyumsuzluk, cins horoz yumurtada öter, döllenmiş balık yumurtası, endometriyum hiperplazisi, kalsiyum bağlayan protein, labiyum limbi vestibulare, menadiyol sodyum difosfat, menadiyon-sodyum bisülfit, nispi yumurta verimliliği, olgun yumurtalık folikülü, septum sinum maksillaryum, septum sinum sfenoidalyum, silyumlu boşaltım hücresi, yumurcuk taşır (bitkiler), yumurta azalması sendromu, yumurtanın özgül ağırlığı, zenginleştirilmiş uranyum

24 harfli

(bir şeye) gözünü yummak, aluminyum amonyum sülfat, alüminyum temelli alaşım, anuyumsuz yordam çağrısı, balantidiyumlu dizanteri, birincil yumurta hücresi, DL-metiyonin sodyum tuzu, dosya sistemi uyumluluğu, düzlük-yuvarlaklık uyumu, endometriyum metaplazisi, hidrat alüminyum silikat, karıncıl yumurtalık alım, labiyum limbi timpanikum, lityum klorürlü çözümleç, özgüsel duyumg?;di?lemgi, salt yumurta verimliliği, sodyum alüminyum silikat, sodyum soğutmalı reaktör, spasyum retroperitoneale, tomalıç olmakYumrulaşmak, uranyum ötesi elementler, ...

23 harfli

açınırlar dizgesi uyumu, alt kadmiyum nötronları, altın yumurtlayan tavuk, alüminyum-bakır alaşımı, baryum antimon tartarat, dış yardım konsorsiyumu, doğal uranyumlu reaktör, düraliminyum, düralümin, fertilize olmuş yumurta, göz yumulabilir yanılgı, indüklenmiş uyum modeli, kavgada yumruk sayılmaz, kesimsel uyum kredileri, paskalya yumurtası gibi, pendilöz yumuşak fibrom, prepusyum divertikülümü, prepusyum ürolitiyazisi, sektörel uyum kredileri, silisyumlu takım çeliği, sodyum hidroksit yunağı, sodyum potasyum pompası, ...

22 harfli

alüminyum zehirlenmesi, balık yumurtlama alanı, baştan candan el yumak, çift kabuklu yumuşakça, ekstrafloral nektaryum, endometriyum biyopsisi, foramen transversaryum, kalınlık-incelik uyumu, kalsiyum disodyum EDTA, magnezyumlu kireç taşı, mezolekital yumurtalar, pnömohidroperikardiyum, polilesital yumurtalar, sodyum asit pirofosfat, sodyum benzen sülfonat, sodyum hidroksit testi, spasyum intervaginalya, su uyur, düşman uyumaz, uyumlu denklem sistemi, yapay yumurtlama alanı, yapısal uyum kolaylığı, ...

21 harfli

altın yumurta mantarı, alüminyumlanmış çelik, ayrı yumurta ikizleri, banka konsorsiyumları, bankalar konsorsiyumu, berilyum içerikölçeri, berilyum zehirlenmesi, böbrek yumacık yalımı, çift yumurta ikizleri, doyumsuzluk varsayımı, hemopnömoperikardiyum, kabuksuz yumurtlatmak, kalsiyum boroglukonat, kalsiyum iyodobehenat, kalsiyum yetersizliği, kalsiyum-fosfor oranı, labiyum mayus pudendi, labiyum minus pudendi, magnezyum bileşikleri, mastarlı uyumlu tümce, os karpi intermediyum, ...

20 harfli

aluminyum alaşımları, alüminyum örtülü saç, bir gözlü yumurtalık, bir sıralı epitelyum, çakmaktaşı yumrucuğu, çinko amonyum klorür, çok-sıralı epitelyum, devim duyum azalması, dikenli yumuşakçalar, hayvansal kıl yumağı, heksobarbital sodyum, Hofmann sodyum presi, ince kabuklu yumurta, kadmiyum eşik değeri, kadmiyum kaplı çelik, kalsiyum asit fosfat, kalsiyum bileşikleri, kalsiyum poli sülfür, kavum oris propriyum, lenf yumrusu yangısı, magnezyum kaynakları, ...

19 harfli

aluminyum hidroksit, alüminyumla sırlama, anuyumsuz yenilemek, batipelajik yumurta, benzalkonyum klorür, cevahir yumurtlamak, çitiyi çitiyi yumak, çokgözlü yumurtalık, çoksıralı epitelyum, enzootik panarisyum, fol yok yumurta yok, kalsiyum kaynakları, kalsiyum pantotenat, kalsiyum pirofosfat, kalsiyumlu hücreler, kamış yulun yumurca, kapanak yumgalanımı, konsorsiyum kredisi, krom amonyum sülfat, magnezyum halojenür, magnezyum hidroksit, ...

18 harfli

akvaryum ısıtıcısı, alüminyum giydirme, artlık-önlük uyumu, aşınma uyumsuzluğu, baryum tiyosiyanat, berilyum arayıcısı, bir suyuğun doyumu, cevher yumurtlamak, çift yumurta ikizi, değim duyumsuzluğu, dördüz yumrucuklar, eklenti yumurtalık, endangiyum yangısı, endometriyum kisti, epipelajik yumurta, ilkel yumuşakçalar, ilkel-yumuşakçalar, kadmiyum hidroksit, kadmiyum kırmızısı, kalsiyum sabunları, kalsiyum siyanamit, ...

17 harfli

açıl yumul böceği, açısal uyumsuzluk, açışız uyumsuzluk, akvaryum filtresi, aluminyum karbidi, aluminyum pirinci, aluminyum trietil, alüminyum alaşımı, alüminyum emdirme, alüminyum pirinci, alüminyum silikat, amniyotik yumurta, atriyum sinistrum, atriyum ven nabzı, baryum flosilikat, baryum tiyosülfat, belder yumur yöre, berilyum karbonat, beyin zar yumşamı, büyük sesli uyumu, çarpık yumurtacık, ...

16 harfli

alesital yumurta, aliminyum karbür, aluminyum asetat, aluminyum bromür, aluminyum florür, aluminyum karbür, aluminyum klorür, aluminyum nitrat, aluminyum sülfat, aluminyum sülfür, alüminyum lehimi, amonyum karbonat, artık yumurtalık, atriyum dekstrum, baryum hidroksit, berilyum alaşımı, betimleyici uyum, branşiyokraniyum, büyük ünlü uyumu, çıkarların uyumu, döteryum lambası, ...

15 harfli

abanırlar uyumu, açınıklar uyumu, aksesör ovaryum, aktinyum dizisi, Altyumurtalıklı, aluminyum oksit, alüminyum örtme, alüminyum tuncu, amonyum okzalat, amonyum siyanat, balık yumurtası, baryum karbonat, baryum peroksit, başı yumuşaklık, berilyum asetat, berilyum bakırı, berilyum bromür, berilyum klorür, deliryum dönemi, disodyum fosfat, doku uyumluluğu, ...

14 harfli

akvaryum alası, alt yumurtalık, alüminyum katı, alüminyum taşı, amonyum fosfat, amonyum klorür, amonyum sülfat, art ikiz yumru, aşırı uyumlama, atriyum sifonu, baryum selenit, blastokonidyum, deambuiatoryum, deri yumruluğu, dokuzat sodyum, doyuma ulaşmak, Döteryum oksit, duygusal doyum, duyum ağırlığı, duyum gecikimi, duyum ortaççıl, ...

13 harfli

adolfaktoryum, aktinosferyum, akvaryumculuk, alüminyumlama, Aşağıyumrutaş, ayakta uyumak, bağak yumşamı, baryum asetat, baryum florür, baryum fosfat, baryum hidrür, baryum klorat, baryum klorür, baryum kromat, baryum nitrat, baryum sülfat, baryum sülfür, basınç duyumu, benzekli uyum, beyin yumşamı, birduyumculuk, ...

12 harfli

AB uyum fonu, alfa uranyum, antropodiyum, Avrupa uyumu, baryum oksit, başı yumuşak, cinsel doyum, çayır yumağı, demir yumruk, devin duyumu, duyum boyutu, duyum kındık, duyum verisi, duyum yitimi, endokardiyum, endometriyum, endometrjyum, engel duyumu, epigastriyum, galyum 67 ga, gametangiyum, ...

11 harfli

ağzı yumulu, amfibyumlar, antebrakyum, araya koyum, Aşağıoyumca, aynştaynyum, başı yumşak, coşku uyumu, doyumsuzluk, duyum alanı, duyum almak, duyum bilim, duyum eşiği, duyum ortaç, duyum ölçer, duyumdaşlık, duyumsatmak, duyumsuzcul, duyumsuzluk, einsteinyum, en iyi uyum, ...

10 harfli

ağzı yumlu, ağzı yumuh, ağzı yumuk, akıcı uyum, akropodyum, aksopodyum, aktinyumlu, akvaryumcu, amfitesyum, anteridyum, arka duyum, arkegonyum, arkosolyum, askogonyum, Balkuyumcu, bazipodyum, botridiyum, büyük uyum, dartayumak, demekaryum, devinduyum, ...

9 harfli

akontiyum, aluminyum, alüminyum, amerikyum, amprolyum, anuyumsuz, apotesyum, azı yumuk, berkelyum, botridyum, bretilyum, çok doyum, diazonyum, dilüviyum, doyum aşı, Doyumalan, duyumsama, epadenyum, epimisyum, epineryum, epinöryum, ...

8 harfli

aktinyum, akvaryum, anuyumlu, armonyum, bazidyum, befenyum, berilyum, bohriyum, botriyum, brakiyum, deliryum, dikasyum, doyumevi, doyumluh, doyumluk, doyumsuz, döteryum, dubniyum, duyumcul, duyumsal, duyumsuz, ...

7 harfli

Akyumak, amonyum, atriyum, avleyum, buyumah, buyumak, doyumlu, duyumcu, duyumlu, erbiyum, esidyum, foliyum, goyumak, iç uyum, ilisyum, indiyum, iridyum, itriyum, iyonyum, koruyum, kranyum, ...

6 harfli

baryum, galyum, helyum, kalyum, kayyum, koryum, labyum, lityum, medyum, milyum, nodyum, podyum, radyum, renyum, rodyum, rusyum, seryum, sezyum, silyum, sodyum, talyum, ...

5 harfli

buyum, doyum, duyum, hoyum, ilyum, işyum, kuyum, soyum, suyum, toyum, tuyum, uyuma, yayum, yumah, yumak, yumcu, yumma, yumoh, yumri, yumru, yumuk, ...

4 harfli

oyum, yuma

Kelime Ara