YUM ile biten kelimeler

YUM ile biten veya sonunda YUM olan kelimeler 455 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre YUM ile biten kelimeler

25 harfli

apertura sinum frontalyum, septum sinum maksillaryum, septum sinum sfenoidalyum, zenginleştirilmiş uranyum

23 harfli

tuberkulum intermediyum

22 harfli

ekstrafloral nektaryum, foramen transversaryum, pnömohidroperikardiyum

21 harfli

hemopnömoperikardiyum, os karpi intermediyum, önceden kurulmuş uyum, piyopnömoperikardiyum, silindirsel epitelyum, sistema respiratoryum, thiasetarsamid sodyum, tri-n-heksilaluminyum

20 harfli

bir sıralı epitelyum, çok-sıralı epitelyum, heksobarbital sodyum, kavum oris propriyum, mediyastinum mediyum, os karpi aksessoryum, ostium ejekulatoryum, pentobarbital sodyum, silindirik epitelyum, tek sıralı epitelyum, trigonum olfaktoryum, triizobütilalüminyum

19 harfli

çoksıralı epitelyum, enzootik panarisyum, septum intermediyum, sistema digestoryum

18 harfli

kirpikli epitelyum, liyotrionin sodyum, yalancı plâzmodyum

17 harfli

diklofenak sodyum, hidroperikardiyum, pnömoperikardiyum, rami istmi fasyum, tiyopental sodyum, trietil aluminyum, trimetilalüminyum, vasküler kambiyum

16 harfli

betimleyici uyum, branşiyokraniyum, floral nektaryum, hemoperikardiyum, ihtiyosporidiyum, iyonize kalsiyum, karposporangiyum, makrosporangiyum, metamizol sodyum, mikrosporangiyum, piyoperikardiyum, rifamisin sodyum, smegma prepusyum, timerosal sodyum, triklofos sodyum

15 harfli

aksesör ovaryum, genital atriyum, ihtiyoptergiyum, kübik epitelyum, mayosporangiyum, megasporangiyum, monensin sodyum, parasporangiyum, psödoplâzmodyum, siyah tellüryum, yassı epitelyum

14 harfli

blastokonidyum, deambuiatoryum, dokuzat sodyum, duygusal doyum, evlilikte uyum, fragmobazidyum, kistik ovaryum, miksipterigyum, miksoptergiyum, onkomirasidyum, protonefridyum, spermatogonyum, toplumsal uyum, viserokraniyum

13 harfli

adolfaktoryum, aktinosferyum, benzekli uyum, bireysel uyum, darmstadtiyum, devimsel uyum, doğal uranyum, ekolojik uyum, hiyobrankiyum, hiyobranşiyum, istmus fasyum, kondrokranyum, makrokonidyum, metanefridyum, mezonefridyum, mezopterigyum, mikrokonidyum, mitokondriyum, nöroepitelyum, perikondriyum, plânokonidyum, ...

12 harfli

alfa uranyum, antropodiyum, cinsel doyum, endokardiyum, endometriyum, endometrjyum, epigastriyum, gametangiyum, gametogonyum, gerçeğe uyum, hidroksonyum, holobazidyum, kaliforniyum, mezometriyum, miyokardiyum, miyometriyum, olumsuz uyum, osteokranyum, parametriyum, parasimbiyum, perikardiyum, ...

11 harfli

antebrakyum, araya koyum, aynştaynyum, einsteinyum, en iyi uyum, epikardiyum, epikaridyum, hemisferyum, hesperidyum, iklime uyum, insektaryum, internodyum, kolleteryum, kondominyum, konsorsiyum, krematoryum, kurçatovyum, mendelevyum, mezenteryum, mikrosilyum, nörokranyum, ...

10 harfli

akıcı uyum, akropodyum, aksopodyum, amfitesyum, anteridyum, arka duyum, arkegonyum, arkosolyum, askogonyum, bazipodyum, botridiyum, büyük uyum, demekaryum, devinduyum, disprosyum, ekzotesyum, emissaryum, endomisyum, endomizyum, endonöryum, endotelyum, ...

9 harfli

akontiyum, aluminyum, alüminyum, amerikyum, amprolyum, apotesyum, berkelyum, botridyum, bretilyum, çok doyum, diazonyum, dilüviyum, epadenyum, epimisyum, epineryum, epinöryum, epitelyum, evropiyum, fastigyum, fransiyum, germanyum, ...

8 harfli

aktinyum, akvaryum, armonyum, bazidyum, befenyum, berilyum, bohriyum, botriyum, brakiyum, deliryum, dikasyum, döteryum, dubniyum, favsiyum, fermiyum, hafniyum, hahniyum, hassiyum, himenyum, holmiyum, indusyum, ...

7 harfli

amonyum, atriyum, avleyum, erbiyum, esidyum, foliyum, iç uyum, ilisyum, indiyum, iridyum, itriyum, iyonyum, koruyum, kranyum, krilyum, küriyum, labiyum, osmiyum, ostiyum, ovaryum, ön uyum, ...

6 harfli

baryum, galyum, helyum, kalyum, kayyum, koryum, labyum, lityum, medyum, milyum, nodyum, podyum, radyum, renyum, rodyum, rusyum, seryum, sezyum, silyum, sodyum, talyum, ...

5 harfli

buyum, doyum, duyum, hoyum, ilyum, işyum, kuyum, soyum, suyum, toyum, tuyum, yayum

4 harfli

oyum

Kelime Ara