ifham

ifham Ar. ifh¥m

a. (ifha:mı) esk. Bildirme, anlatma.


ifham için benzer kelimeler


ifham, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'f', 'h', 'a', 'm', şeklindedir.
ifham kelimesinin tersten yazılışı mahfi diziliminde gösterilir.