ifrat

ifrat Ar. ifr¥µ

a. (ifra:tı) Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık, tefrit karşıtı: “İfratlar bırakılırsa bürokrasiye karşı her türlü şiddet benim hoşuma gider.” -F. R. Atay.


ifrat için benzer kelimeler


ifrat, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'f', 'r', 'a', 't', şeklindedir.
ifrat kelimesinin tersten yazılışı tarfi diziliminde gösterilir.