ihracat prim kesintisi

ihracat prim kesintisi

bk. dışsatım prim kesintisi


ihracat prim kesintisi için benzer kelimeler


ihracat prim kesintisi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', ' ', 'p', 'r', 'i', 'm', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'n', 't', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
ihracat prim kesintisi kelimesinin tersten yazılışı isitnisek mirp tacarhi diziliminde gösterilir.