ihracat teşviki

ihracat teşviki

bk. dışsatım teşviki


ihracat teşviki için benzer kelimeler


ihracat teşviki, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', ' ', 't', 'e', 'ş', 'v', 'i', 'k', 'i', şeklindedir.
ihracat teşviki kelimesinin tersten yazılışı ikivşet tacarhi diziliminde gösterilir.