ihracat yönetmeliği

ihracat yönetmeliği

bk. dışsatım yönetmeliği


ihracat yönetmeliği için benzer kelimeler


ihracat yönetmeliği, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', ' ', 'y', 'ö', 'n', 'e', 't', 'm', 'e', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
ihracat yönetmeliği kelimesinin tersten yazılışı iğilemtenöy tacarhi diziliminde gösterilir.