ikaz etmek

ikaz etmek

uyarmak, dikkat çekmek: “Bir aralık rahibi birdenbire ikaz eden, ruhunu gözlerine getiren bir şey söyledim.” -H. S. Tanrıöver.


ikaz etmek için benzer kelimeler


ikaz etmek, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'a', 'z', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ikaz etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte zaki diziliminde gösterilir.