iklim değişimi

iklim değişimi İng. climatic change

İklimde ortaya çıkan değişiklik.


iklim değişimi için benzer kelimeler


iklim değişimi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'l', 'i', 'm', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
iklim değişimi kelimesinin tersten yazılışı imişiğed milki diziliminde gösterilir.