ikozahedral

ikozahedral İng. icosahedral

Küp biçiminde olan.


ikozahedral için benzer kelimeler


ikozahedral, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'o', 'z', 'a', 'h', 'e', 'd', 'r', 'a', 'l', şeklindedir.
ikozahedral kelimesinin tersten yazılışı lardehazoki diziliminde gösterilir.