ikozahedral simetri

ikozahedral simetri İng. icosahedral symmetry

Kapsomerlerin ikozahedron dizilişi sonucunda oluşan, kübik simetrili virüslerdeki morfolojik yapı.


ikozahedral simetri için benzer kelimeler


ikozahedral simetri, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'o', 'z', 'a', 'h', 'e', 'd', 'r', 'a', 'l', ' ', 's', 'i', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', şeklindedir.
ikozahedral simetri kelimesinin tersten yazılışı irtemis lardehazoki diziliminde gösterilir.