ikrah getirmek

ikrah getirmek

tiksinmeye, iğrenmeye başlamak.


ikrah getirmek için benzer kelimeler


ikrah getirmek, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'r', 'a', 'h', ' ', 'g', 'e', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ikrah getirmek kelimesinin tersten yazılışı kemriteg harki diziliminde gösterilir.