ikrah etmek

ikrah etmek

tiksinmek, iğrenmek.


ikrah etmek için benzer kelimeler


ikrah etmek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'r', 'a', 'h', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ikrah etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte harki diziliminde gösterilir.