iktileşmek

iktileşmek

1. Evcilleşmek, alışmak. 2. Kurnazlaşmak: Osman da iktileşti.


iktileşmek, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
iktileşmek kelimesinin tersten yazılışı kemşelitki diziliminde gösterilir.